Search form

Palvelut / Infrarakentaminen

Infrarakentaminen

SRV:n erikoisalaa ovat maanalaisten tilojen rakentaminen sekä maanrakennustyöt. Infrarakentamisessa toteutetaan suuria maanrakennushankkeita sekä vaativia maanalaisia erikoistiloja kuten pysäköinti-, väestönsuoja- ja huoltotiloja sekä tunneleita ja varastoja. Kallio- ja maanrakennustöiden lisäksi SRV:n erikoisosaamiseen kuuluvat vaativien siltarakenteiden suunnittelu ja toteutus.

SRV on vahvistanut maanrakennustoimintojaan muodostamalla kallionrakennustoiminnoistaan ja Maanrakennus Oy Laatutyöstä SRV Infra Oy:n 1.9.2014 lähtien. SRV osti Laatutyön vuonna 2011.
 

Maanalainen rakentaminen

SRV on yksi merkittävimpiä maanalaisen rakentamisen tekijöitä pääkaupunkiseudulla. Maanalaisissa rakennushankkeissa SRV käyttää teknisesti kehittyneimpiä välineitä ja kalustoja sekä kalliorakentamiseen erikoistunutta alihankkijaverkostoa. Hankkeiden suunnittelu, tekninen toteutus ja ympäristön hallinta ovat aina viimeisen päälle tietokoneistettuja. Tunnelityömailla kiinnitetään erityistä huomiota jätevesien ja pilaantuneen maa-aineksen käsittelyyn. 
 

Maa- ja pohjarakentaminen

Maanrakennuspuolella SRV hoitaa vuosikymmenten kokemuksella muun muassa pohjarakennustyöt, kaivut ja kuljetukset, louhinnat, paalutukset, tuennat, pontitukset, kallionlujitukset, kunnallistekniset työt, tietyöt ja perustukset sekä vaativat betonirakenteet.
 

Täyden palvelun rakentamista

Vahvat omat resurssit ja skaalautuva SRV Malli mahdollistavat suurien hankkeiden nopean käynnistämisen sekä tehokkaan ja kannattavan urakoinnin. SRV Malli jakaa rakennushankkeen eri vaiheisiin ja yhdistää hankkeen kehityksen ja toteutuksen toimivaksi kokonaisuudeksi. Hankkeiden eri vaiheet – kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen – toteutetaan joustavasti limittäin.
 
SRV vastaa maanalaisissa projekteissa rakentamisen lisäksi hankkeiden kehittämisestä, suunnittelusta ja tarvittaessa myös rahoituksesta. Rakennusvaiheessa yhtiö hoitaa sekä maaperän louhinnan että hankkeiden rakennustekniset työt. SRV vastaa myös maa-alueiden etsinnästä, hankinnasta ja maaperätutkimuksista sekä maa-alueen rasitteista ja vuokrasopimuksista. Tarpeen tullen myös kohteen loppukäyttäjien hankinnasta huolehditaan.
 

Näissä SRV:n ammattitaito näkyy:

  • P-City on yksi Helsingin ydinkeskustan mittavimmista maanalaisista rakennusurakoista, jossa pysäköintilaitos laajennettiin 500-paikkaiseksi.
  • Länsimetron Otaniemen metroaseman vaativassa urakassa rakennetaan aseman lisäksi metrotunneleita sekä tehdään viiden kuilun louhinta- ja lujitustyöt.
  • Kehäradan Lentokentän asema on suurprojekti, jossa rakennetaan asemarakennuksen lisäksi juna-aseman liityntäaula, porras- ja hissikuilut sekä kilometrikaupalla tunneleita.