Infrarakentamisemme kattaa niin maanpäälliset kuin maanalaiset vaativat toteutukset. Toteutamme monipuolisesti erilaisia infrahankkeita ja pohjarakentamista. Erikoiskaluston ansiosta pystymme tekemään myös äärimmäisen haastavia hankkeita, jotka vaativat erityisosaamista.

Infrahankkeissamme otamme myös rakentamisen aikana huomioon liikenteen sujuvuuden ja lähialueiden asukkaat ja muut toimijat. Pyrimme käyttämään innovatiivisia suunnitteluratkaisuja, joiden avulla hankkeita pystytään usein tekemään suunniteltua nopeammin tai edullisemmin. Hyödynnämme toiminnassamme uusimman teknologian koneohjausjärjestelmiä ja 3D-ohjausta sekä ilmakuvausta kuvauskopterilla.

Maanalaiset kalliotilat

Maanalaiset kalliotilat

Infrarakentamisessa toteutamme suuria maanrakennushankkeita ja vaativia maanalaisia tiloja, esimerkiksi pysäköintiin, väestönsuojiksi, huoltoon ja liikkumiseen. Maanalaisissa kalliotiloissa teemme muun muassa tunnelilouhintaa, kuiluja ja tilojen sisustusrakentamista.

Pohjarakennus

Pohjarakennus

Hyvä perustus on jokaisen rakennushankkeen tärkeimpiä lähtökohtia. Toteutamme pohjarakennusta aina avolouhinnasta porapaalutukseen ja talonrakennuksen pohjatöihin. Teemme kaivanteita, pohjavedenhallintaa ja paikallavalurakenteita.

Kokenut suunnitteluosaaminen yhdistettynä ammattitaitoiseen henkilöstöön takaa, että pohjarakennushankkeemme onnistuvat.

Monipuoliset väylähankkeet

Monipuoliset väylähankkeet

Toteutamme vaativia väylähankkeita. Hankkeet voivat sisältää esimerkiksi teiden, siltojen ja tunneleiden monipuolista rakentamista suunnittelusta toteutukseen. Monet isot hankkeemme on toteutettu vilkkaasti liikennöityihin paikkoihin, kuten Kehä I Keilaniemessä. Tällaisissa hankkeissa pystymme järjestelemään liikenteen uudelleen rakennustöiden ajaksi.

Metrosillan siirto Kalasatamassa

Kehä I Keilaniemessä

Ota yhteyttä

Sami Korhonen

Sami Korhonen

Johtaja, infrarakentaminen

sami.korhonen@srv.fi040 519 5926
Jari Syyli

Jari Syyli

Hankinta- ja kehityspäällikkö

jari.syyli@srv.fi040 534 6631
Ville Järvinen

Ville Järvinen

Projektipäällikkö, maanalainen rakentaminen

ville.jarvinen@srv.fi0400 128 688
Jukka Hyttinen

Jukka Hyttinen

Työpäällikkö, Projektinjohtourakat, kaivokset

jukka.hyttinen@srv.fi040 704 0031
Olli Sihvola

Olli Sihvola

Työpäällikkö, Silta- ja taitorakenteet

olli.sihvola@srv.fi040 670 5971