HERO2Infrarakentamisenpalvelut

Infrarakentamisen palvelut

Vaativan infrarakentamisen palveluita

Me SRV:llä olemme ylpeitä vaativista infra- ja pohjarakentamisen hankkeistamme. Meille istuu niin suurien infrahankkeiden päätoteuttajan rooli kuin aliurakointi erilaisissa pohjarakennuskohteissa.

Oma nykyaikainen kalusto

Käytössämme on oma nykyaikainen kalusto. Uusimme kalustoamme järjestelmällisesti ja sen huollosta ja korjaamisesta vastaa oma henkilöstömme omalla korjaamollamme.

Erikoiskalustomme takaa sen, että pystymme toteuttamaan myös erityisosaamista vaativia haastavia hankkeita.

Oma kalustomme kulkee uusiutuvalla polttoaineella

Käytämme koneissamme uusiutuvaa polttoöljyä ja siirryimme ensimmäisenä infra-alan toimijana Suomessa käyttämään kierrätysraaka-aineisiin pohjautuvaa voiteluöljyä.

redi_luola04_oma_kalusto.jpg

Palvelumme kattavat kaikki urakkamuodot

Meillä on vahva kokemus yhteistoiminnallisista hankkeista, projektinjohtourakoista, kokonaisurakoinnista ja erikoistöiden aliurakoinnista. Erikoiskalustomme takaa sen, että pystymme toteuttamaan myös erityisosaamista vaativia haastavia hankkeita. Vastaamme siitä, että oma kalustomme kulkee aina uusiutuvalla polttoaineella.

Kalliorakentaminen

Toteutamme vaativia maanalaisia tiloja, esimerkiksi pysäköintiin, väestönsuojiksi, huoltoon ja liikkumiseen. Maanalaisissa kalliotiloissa teemme muun muassa tunnelilouhintaa, kuiluja ja tilojen sisustusrakentamista. 

redi-kalliorakentamisen sivulle infraan

Maanrakennus ja pohjarakentaminen

Hyvä perustus on jokaisen rakennushankkeen tärkeimpiä lähtökohtia. Toteutamme pohjarakennusta aina avolouhinnasta porapaalutukseen ja talonrakennuksen pohjatöihin. Teemme kaivanteita, pohjavedenhallintaa ja paikallavalurakenteita sekä kunnallistekniikan rakentamista.  

Infra kuva maa- ja pohjarakentaminen osiossa

Väylät ja sillat

Toteutamme vaativia väylähankkeita. Hankkeet voivat sisältää esimerkiksi teiden, siltojen ja tunneleiden monipuolista rakentamista suunnittelusta toteutukseen. Monet isot hankkeemme on toteutettu vilkkaasti liikennöityihin paikkoihin, kuten Kehä I Keilaniemessä. Tällaisissa hankkeissa pystymme järjestelemään liikenteen uudelleen rakennustöiden ajaksi. 

Kehä 1 Keilaniemessä

Teollisuus- ja betonirakentaminen

Toteutamme massiivisia ja vaativia betoni- ja taitorakenteita teollisuuden ja eri laitosten tarpeisiin. 

Infra Vuosaaren biovoimalaitos kuva infrarakentamisen palvelut -sivuilla

Vesihuoltorakentaminen

Palvelemme vesihuollon toimijoita uudisrakentamisessa, laajennuksissa ja saneerauksissa erilaisten urakkamuotojen kautta. Ohjaamme tarvittaessa suunnittelua asiakkaan tarpeet sekä tuotannon prosessit ymmärtäen ja huomioon ottaen. Hankkeet toteutetaan ja käyttöönotetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa asiakkaan tarpeet huomioiden.  

Infra Blominmaen jatevesipuhdistamo infrarakentamisen palvelut -sivuilla

Ota yhteyttä

matti_avikko_srv_vari.jpg

Matti Avikko

Tarjouspyynnöt, infrarakentaminen

Ville Järvinen infrarakentamisen palvelut -sivulla

Ville Järvinen

Kallio- ja betonirakenteet

juho_kallio_srv_vari.jpg

Juho Kallio

Maa- ja pohjarakenteet, infrarakentaminen

Heikki Pöyhönen Rakennuttaminen Infrarakentamisen palvelut -sivuilla

Heikki Pöyhönen

Johtaja, infrarakentaminen

Referenssit

Meidät tunnetaan näyttävistä julkisten tilojen allianssihankkeista, vaativista sairaaloista, nykyaikaisista kouluista, asiakkaalle räätälöidyistä liiketiloista sekä viihtyisistä kodeista. Tutustu rakentamisen taidonnäytteisiimme.

Kaikki infrarakentamisen referenssit
Kehä 1 Keilaniemessä

Kehä I Keilaniemessä

Kesällä 2019 liikenteelle avattu Kehä I Keilaniemessä -liikennetunneli on Suomen pisin betonirakenteinen liikennetunneli kunnioitettavalla 440 metrin pituudellaan ja 36 metrin leveydellään.

Lue lisää kohteesta
laakson_yhteissairaala_viistoilmakuva.jpg

Laakson yhteissairaala

SRV toimii päätoteuttajana Laakson yhteissairaalan allianssissa. Sairaalan lisäksi hankkeeseen sisältyy merkittävä määrä maanalaisia infratöitä ja tunnelilouhintaa. SRV toteuttaa myös hankkeen maanalaiset infratyöt. SRV:n osuudessa louhitaan ja rakennetaan valmiiksi maanalaisiin tiloihin sijoitettavat pysäköintipaikat sekä tulevan sairaalan huoltotilat. SRV:n urakassa maanalaisissa louhinnoissa kiveä louhitaan noin 280 000 kiintokuutiota. Lisäksi SRV louhii noin 800 metriä pitkän logistiikkatunnelin Meilahden ja Laakson sairaala-alueiden välille. 

Hankkeen maanalainen työmaa palkittiin Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa työmaasarjan parhaana työmaana 2023.

Louhintoja280 000 kiintokuutiota
Lue lisää kohteesta
008-srv-infra-vuosaari-10-2021-low-res.jpg

Vuosaaren biolämpölaitos

SRV Infra on toteuttanut Helsingin Vuosaaressa Helen Oy:n uuden biolämpölaitoksen polttoainekentän vaativan betonirakenneurakan. Kyseessä on yksi suurimmista julkisivujen puhdasvalukokonaisuuksista Suomessa koskaan. SRV Infran urakka kattoi polttoaineen vastaanottorakennuksen, polttoaineen varaston ja siilon betonirunkotyöt ja elementtiasennukset sekä maanalaisen kuljetintunnelin. 

Valmistumisvuosi2022
Laajuus11 000 m3 rakennebetonia
Lue lisää kohteesta
001-srv-infra-blominmaen-jatevesipuhdistamo-referenssiin

Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Blominmäen jätevedenpuhdistamo on toteutettu maan alle ja SRV on toteuttanut sitä varten 3,8 kilometriä tulo- ja purkuviemäritunneleita. Uusi puhdistamo korvasi vuonna 2022 valmistuessaan entisen Suomenojan jätevesipuhdistamon. Uutta puhdistamoa varten Suomenojan ja Blominmäen välille on louhittu tulo- ja purkuviemäritunneleita yhteensä noin 18 kilometriä, josta SRV on toteuttanut osana työyhteenliittymää viemäritunneleiden eteläisimmät osat välillä Länsiväylä-Suomenoja. 

SRV on toteuttanut Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunneleiden lisäksi pumppaamohallin louhinta-, tiivistys- ja lujitustyöt. Urakka sisälsi myös maanalaisen ja maanpäällisen pumppaamon ja muut tunnelin rakennustekniset työt.

Valmistumisvuosi2022
Louhintaa114 000 m3ktr
Lue lisää kohteesta
redi-kalliopysäköinti_referensseihin

Redin kalliopysäköintilaitos

Redin kallioparkki on SRV Infran kokonaisvastuu-urakkana toteuttama kohde sisältäen maanalaisen kallioparkin suunnittelun, louhinnan ja rakentamisen taloteknisine töineen. Pysäköintitilat valmistuivat vuonna 2018. Vuonna 2019 Euroopan laajuinen pysäköintiyhdistys The European Parking Association valitsi kauppakeskus Redin pysäköintihallin Euroopan parhaaksi.

Autopaikkoja 1150
Louhintaa220 000 m3ktr
Lue lisää kohteesta
Nainen punaisissa hiuksissa tuulisella parvekkeella

Elinkaariviisaudella puhtaampi tulevaisuus

Elinkaariviisaus on meidän vastauksemme tulevaisuuden suurimpiin kysymyksiin. Siihen, kuinka rakennamme tästä elämästä koteineen, työpaikkoineen ja yhteisine tiloineen kestävämpää ja puhtaampaa – myös tuleville sukupolville. Elinkaariviisaasti toimimalla ajamme sekä ihmisen että ympäristön etua ja yhtä lailla taloudellistakin hyvinvointia. Sillä me uskomme, että näiden varaan rakentuu parempi, puhtaampi tulevaisuus.

Lue lisää
infrapalvelujen_elinkaariviisausnostoon

Mitä kuuluu tulevaisuus?

Me rakennamme elämää elinkaariviisaasti. Elinkaariviisaus on meidän vastauksemme tulevaisuuden suurimpiin kysymyksiin. Siihen, kuinka rakennamme tästä elämästä koteineen, työpaikkoineen ja yhteisine tiloineen kestävämpää ja puhtaampaa – myös tuleville sukupolville. Elinkaariviisaasti toimimalla ajamme sekä ihmisen että ympäristön etua ja yhtä lailla taloudellistakin hyvinvointia. Sillä me uskomme, että näiden varaan rakentuu parempi, puhtaampi tulevaisuus. 

Elinkaariviisaasti toimimalla ajamme sekä ihmisen että ympäristön etua ja yhtä lailla taloudellistakin hyvinvointia. 

Sinua saattaisi kiinnostaa

Nainen punaisissa hiuksissa tuulisella parvekkeella

Tätä kaikkea on elinkaariviisas rakentaminen

Rakentaminen on yksi suurimmista elämäämme ja ympäristöömme vaikuttavista tekijöistä.