Punainen vesivoimalaitos veden ääressä talvisella säällä

Kuhankosken vesivoimalaitos

Kohteen tiedot

Valmistuminen2023
SijaintiKuhankoski

Koskienergialle toteuttamamme vesivoimalaitos varmistaa Kuhankoskella lähes 100 vuotta kestäneen uusiutuvan energian tuotannon jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Vastaavia suuria vesivoimahankkeita ei ole toteutettu Suomessa vuosikymmeniin. Vesivoimalaitos valmistui tammikuussa 2023.

Suurin vesivoimahanke Suomessa vuosikymmeniin Uusi voimalaitos toteutettiin vanhaa voimalaa kunnioittaenSRV mukana mahdollistamassa uusiutuvan energian tuotantoa

Koskienergian historian suurin rakennushanke kattoi uuden voimalaitoksen, kanavan sekä uuden kalatien. Lähes 100 vuotta vanhan voimalaitoksen uusi koneasema valmistui kosken etelärannalle. Uusi koneasema rakennettiin noin 200 metriä pitkään, osittain tunnelina rakennettuun ohitusuomaan. Koneasema kattaa kaksi bulb-turbiinia, joiden yhteenlaskettu rakennusvirtaama on 160 m3/s, teho noin 5 MW ja keskimääräinen energiantuotanto noin 35 GWh/vuosi.  

Hanke valmistui suunnitellussa aikataulussa 

Aiempi kokemuksemme vesihuolto- ja voimalaitosrakentamisesta oli erityisen arvokasta Kuhankosken kalliorakentamisessa sekä voimalaitoksen betonirakenteissa, joka on infrarakentamisen ydinosaamistamme. Työmaalla työskenteli hankkeen aikana yhteensä yli 500 infrarakentamisen ammattilaista ja kaiken kaikkiaan yhteistyö eri osapuolten välillä sujui jouhevasti. Rakennushanke valmistui suunnitellussa aikataulussa ennen kevättulvaa. 

“Uusi voimalaitos mahdollistaa jo 100 vuotta jatkuneen uusiutuvan energian tuotannon myös tulevaisuudessa. Hanke sisälsi paljon erittäin vaativia betonirakenteita, mutta rakentaminen saatiin pysymään hyvin aikataulussaan ja voimalaitos valmistui sopivasti ennen kevättulvaa. Kiitos valmistumisesta kuuluu työmaalla toimineille lukuisille rakentamisen ammattilaisille”, kiittelee Koskienergia Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ruotsalainen. 

Ympäristö huomioitiin monin tavoin 

Rakennushankkeen toteutuksen ajan ympäristö huomioitiin muun muassa seuraamalla jokiveden laatua vesinäytteiden avulla. Vesistö ja ulkopuoliset veneilijät otettiin huomioon öljypuomilla ja kalat huomioitiin kalaportaiden avulla. Näin kalat saivat vaeltaa turvallisesti voimalaitoksen ohi. Kuhankoski on maakunnan merkittävin vaelluskalojen uintireitti, jota pitkin vaeltaa valtaosa maakunnan emokaloista ja vaelluspoikasista.  

Työt käynnistyivät nykyisen voimalaitoksen läheisyydessä tehtävillä kallion injektoinneilla ja avolouhinnoilla vuoden 2020 marraskuussa ja hanke saatiin päätökseen tammikuussa 2023.