HERO2Talotekniikkapalvelut

Talotekniikkapalvelut

Talotekniikkapalveluilla optimaaliset ja energiatehokkaat olosuhteet

Toteuttamiemme hankkeiden hyvät olosuhteet varmistetaan laadukkailla lvi- ja talotekniikan palveluilla. SRV:n omasta talotekniikkayksiköstä löydät erikoistuneet osaajat jokaiseen rakennushankkeen eri vaiheeseen alun suunnittelunjohtamisesta toteutukseen sekä käyttöönottoon. Kokemuksella hoidamme myös teknisesti vaativien kohteiden, kuten sairaaloiden talotekniset ja energiatehokkaat ratkaisut.

Nainen toimistossa

Talotekniikan osaamista eri vaiheisiin

Talotekniikka on vaativa laji, ja siksi se tarvitsee erityisosaajat jokaiseen eri vaiheeseen. 

Suunnitteluvaiheessa varmistamme, että hankkeessa saadaan toimivat ja yhteensovitetut suunnitelmat. Talotekniikan asiantuntijamme vastaavat myös kategoriahankinnoista sekä taloteknisistä hankinnoista.

Toteutusvaiheessa talotekniikan rooli korostuu entisestään, kun taloteknisiä asennuksia aikataulutetaan rakentamisen eri työvaiheisiin. TATE-asiantuntijamme varmistavat, että rakennuksen lämpö, vesi, ilma, sähköiset järjestelmät ja rakennusautomaatio toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, ja että suunnitelmat ovat energiatehokkaat.

Käyttöönottovaiheessa varmistamme, että suunnitellut järjestelmät toimivat halutusti ja luovat käyttäjilleen miellyttävät olosuhteet. Käyttöönottovaiheen suunnittelu käynnistyy jo hankkeen kehitysvaiheessa ja jatkuu läpi projektin. Lisäksi lopussa varmistamme taloteknisten järjestelmien käytönopastuksella optimaalisten olosuhteiden hallinnan.

Lapset koulussa

Ota yhteyttä

Timo Kekkonen

Timo Kekkonen

TATE-toimintojen johto

Juha Kopra

Juha Kopra

TATE suunnittelun johtaminen

Markus Salin

Markus Salin

TATE hankinta ja laskenta

Jyrki Peitsi

Jyrki Peitsi

TATE projektinjohtopalvelut

Ari Pulkki

Ari Pulkki

TATE projektinjohtopalvelut

Mikko Heimonen

Mikko Heimonen

TATE käyttöönotto

Jani Mäkinen

Jani Mäkinen

TATE sairaalahankkeet

Esa Kopra

Esa Kopra

TATE sairaalahankkeet

Harri Hirvonen

Talotekniikkapäällikkö

Talotekniikkapalvelut

Ohjaamme suunnitteluvaiheen aikataulullisesti, laadullisesti ja kustannustehokkailla ratkaisuilla toteutusvaiheeseen. Kehitämme suunnitelmat yhteistyössä asiakkaan ja kumppaneiden kanssa hankeen tavoitetasoon.

Sisäinen kustannustenhallinnan ja laskentaosaajien tiimi tuottaa kattavaa ja läpinäkyvää kustannustietoa hankkeen hyväksi.

TATE-hankinnan ammattilaisillamme on laajat ja vahvat yhteistyösuhteet alan toimijoiden kanssa sekä laaja-alainen näkemys markkinasta ja markkinanäkymästä. Nämä kaikki luovat lisäarvoa hankkeelle. 

Ohjaamme hankkeen aikataulullisesti, laadullisesti ja kustannustehokkaasti läpi toteutuksen. Talotekniikan projektipäällikkö ja TATE-asiantuntijat mahdollistavat hankkeen sujuvan arjen, laadukkaan toteutuksen sekä hankkeen aikataulussa etenemisen. 

Käyttöönottoinsinöörimme varmistavat taloteknisten järjestelmien toimivuuden ja suunnitelmien mukaiset olosuhteet. Käyttöönoton näkökulma huomioidaan jo suunnittelupöydällä, ja sen onnistumisen edellytykset luodaan hankkeen alusta käyttöönottoon saakka.

Jokaiselle projektille nimetään takuuajan asiakasvastaava takaamaan sujuvan yhteydenpidon ja nopean reagointiajan.

HERO2Korjausrakentamisenpalvelut

Korjausrakentamisen palvelut

Toteutamme korjausrakentamisen hankkeet rakennuksen käyttöikää ja energiatehokkuutta parantaen, talotekniset ratkaisut keskiössä. Korjausrakentamisen tiimimme tarjoaa palvelut niin pieniin, keskisuuriin korjausrakentamisen projekteihin kuin vaativiin peruskorjaushankkeisiinkin.

Lue lisää

Sinua saattaisi kiinnostaa

Työntekijä istumassa sohvalla tietokone sylissään

Sisäilman laatu on oleellinen osa toimitilaa

Yritys voi toimitilavalinnoillaan vaikuttaa merkittävästi työntekijöidensä hyvinvointiin.

Lapsia heijastinliivit päällä toppavaatteissa

Lahden Kaupungintalon työmaalla turvallisuusinfo lapsille

Kau­pun­gin­ta­lon SRV:n työ­maal­la jär­jes­tet­tiin tur­val­li­suu­sin­fo Har­jun kou­lun 1.-2. luokkien oppilaille.

Puurakenteinen ruokala

Rakentamisessa tulevaisuutta pidetään silmällä monin keinoin

Elinkaariviisailla ratkaisuilla voimme varautua maailman muutoksiin jo tänään.