Lapsia heijastinliivit päällä toppavaatteissa

Lahden Kaupungintalon työmaalla turvallisuusinfo lapsille

Kau­pun­gin­ta­lon SRV:n työ­maal­la jär­jes­tet­tiin tur­val­li­suu­sin­fo Har­jun kou­lun 1.-2. luokkien oppilaille.

Samalla lapsille jaettiin omat heijastinliivit, joita kannustetaan pitämään koulumatkalla ja työmaan läheisyydessä liikuttaessa.

Lahden kaupungintalolla toteutetaan parhaillaan mittavaa peruskorjausta. Työmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsee Harjun koulu, ja monen oppilaan koulutie kulkee aivan työmaan vierestä. Jokaisen ohikulkijan, ja erityisesti pienten koululaisten, turvallisuus on työmaalle erittäin tärkeää. Loppuvuoden hämärillä keleillä näkyvyys on erityisen haastavaa, joten hanketta toteuttava allianssiryhmä päätti järjestää koulun 1.-2. luokan oppilaille pienen turvallisuusinfon.

Lahden kaupungintalon allianssista työmaapäällikkö Juha Pohjoisvirran ja työsuojelupäällikkö Ari Pekka Piiparisen johdolla käytiin läpi turvallisen liikkumisen periaatteet työmaan läheisyydessä. Työmaa on tällä hetkellä purkuvaiheessa, ja sääsuojan asennustyöt ovat valmistumassa. Käynnissä olevista työvaiheista syntyy ajoittain paljon työmaaliikennettä esimerkiksi, kun työmaalta kuljetetaan pois rakennusjätettä tai tuodaan materiaalitoimituksia. Pieniä oppilaita muistuteltiin opasteiden noudattamisesta ja turvallisesta liikkumisesta aitojen lähellä. Infon yhteydessä oppilaille jaettiin ikiomat heijastinliivit, joita kannustetaan pitämään päällä koulumatkalla ja työmaan läheisyydessä liikkuessa.

Lapsia rakennustyömaan vieressä, aikuisia ohjeistamassa

Ohjeita turvallisesta liikkumisesta työmaan lähistöllä

  • Työmaa-aitojen välittömässä läheisyydessä oleskelua tulisi välttää. Portin eteen ei saa jäädä seisomaan.
  • Työmaa-aidan tai portin väliin ei saa laittaa käsiä tai jalkoja, isot koneet voivat mennä aivan aidan vierestä.
  • Työmaa-aidoissa roikkuminen on kielletty.
  • Työmaa-alueelle ei saa mennä ilman lupaa. Työmaa on vaarallinen paikka ilman suojavarusteita ja riittävää kokemusta.
  • Käytäthän heijastinta tai heijastinliiviä kulkiessasi työmaan lähellä hämärän aikaan
  • Myös aikuisten on hyvä huomioida työmaan toiminnot esim. nostot ja liikenteen ohjaus
Työvaatteisiin pukeituneita aikuisia ohjeistamassa lapsia

Kaupungintalon perusparannushanke

Lahden kaupungintalolla toteutetaan parhaillaan mittavaa peruskorjausta. SRV:n työmaa käynnistyi kesällä 2021 ja rakennus otetaan käyttöön keväällä 2023. Lahden kaupungintalon perusparannus toteutetaan allianssihankkeena. Allianssin toteuttajaosapuolena toimii SRV, ja suunnitteluosapuolen muodostaa kolmikko Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, Granlund Oy ja Ideastructura Oy.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Saku Sipola ja Kristiina Sotka

Millainen on nyt unelmien toimisto? Toimitilojen asiantuntijat kertovat

SRV:n Saku Sipola ja Kristiina Sotka valottavat, miten uusi toimitila voi edistää työntekijöiden hyvinvointia ja kuinka se tehdään.

Työmaa

SRV mukaan rakentamisen muovit green deal -sopimukseen

Sopimus tukee kiertotaloutta rakentamisessa käytettyjen muovien osalta.

Neste x SRV

SRV:n työmaat ovat elinkaariviisaita – Neste MY Uusiutuva Polttoöljy ja kierrätysraaka-aineisiin pohjautuva voiteluöljy tärkeässä roolissa työkoneissa

SRV:n työmaat ovat elinkaariviisaita – Neste MY Uusiutuva Polttoöljy ja kierrätysraaka-aineisiin pohjautuva voiteluöljy tärkeässä roolissa työkoneissa