HERO2Energiajaelinkaaripalvelut

Energia- ja elinkaaripalvelut

Suunnittelemme kiinteistöjä, joiden ylläpitoenergiaa tuotetaan omavaraisesti ja uusiutuvilla energianlähteillä. Rakennamme kiinteistöjä, joiden energiankäyttö ja talotekniikka on älykkäästi ohjattua ja optimoitua. Lisäksi huolehdimme kiinteistön elinkaaren aikaisen energian hankinnasta, teknisestä ylläpidosta ja huollosta. Lupaamme neutraalin hiilijalanjäljen, alemmat elinkaarikustannukset sekä tasaiset ja miellyttävät sisäolosuhteet, joissa käyttäjät viihtyvät. 

Vaikuttavuutta elinkaarisuunnittelulla

Teemme kiinteistöstä hiilijalanjäljen laskennan, energiaselvityksen ja -simuloinnin sekä pitkän tähtäimen ylläpitosuunnitelman. Sovimme asiakkaan kanssa energiankulutukseen ja olosuhteisiin liittyvät yhteiset tavoitteemme ja varmistamme, että rakennus toteutetaan näiden tavoitteiden mukaisesti.

Turvaamme sen, että asiakkaan energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen liittyvät tavoitteet toteutuvat rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Teemme elinkaarisuunnittelua sekä uudis- että saneerauskohteisiin. 

Mies pyöräilee luonnossa

Säästöä energiatehokkuudella

Energiakustannukset muodostavat 40 prosenttia rakennuksen ylläpitokustannuksista. Kun rakennus on alusta asti suunniteltu koko elinkaari huomioiden, voidaan käytössä ja ylläpidossa saada aikaan merkittävää energiatehokkuutta ja säästöä elinkaarikustannuksissa. Huolehdimme energiajärjestelmien käytöstä ja ylläpidosta sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Vastaamme rakennuksen teknisestä ylläpidosta ja huollosta sekä energian hankinnasta pitkillä vuosisopimuksilla. Kun suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon hoitaa sama toimija, asiakkaan on helppo luottaa siihen, että myös rakennuksen käytönaikainen ylläpito on mahdollisimman tehokasta ja optimaalista.

Mies, nainen ja koira luonnossa

Energia- ja elinkaaripalvelumme

Toteutamme kiinteistöihin päästöttömiä sekä omavaraisia energiaratkaisuja. Sovimme yhdessä asiakkaan kanssa aikataulut ja rajapinnat, jonka jälkeen toimitamme geo- ja tai aurinkoenergiaratkaisun avaimet käteen -periaatteella. Palvelumallimme sisältää kilpailukykyisen energiahinnoittelun ja säännöllisen raportoinnin. 

Rakentamisen edelläkävijänä SRV:llä on osaaminen kiinteistön teknisestä ylläpidosta. Ylläpidon ja palveluiden johtamisesta vastaavat avainhenkilöt ovat SRV:n omia asiantuntijoita, joten palvelu on ripeää ja suoraviivaista. 

Kiinteistöpalvelut 
Huolehdimme kiinteistöstä kokonaisuutena optimoiden sen toiminnallisuutta, käyttömukavuutta, kustannus- ja energiatehokkuutta. Tuotamme operatiiviset palvelut elinkaariviisaasti hiilijalanjälki huomioiden.

Ylläpidon johtaminen 
Hyvä ylläpito rakentuu luotettavasta palvelukumppanista, selkeistä vastuista ja palvelun jatkuvasta valvonnasta. Toiminta ja raportointi on läpinäkyvää ja aina ajantasaista.  

Tutkimme, ohjaamme ja vertailemme parhaat ratkaisut hankkeelle elinkaarikustannusten, päästöjen ja sisäilmaolosuhteiden näkökulmasta. Varmistamme ylläpidon näkökulman toteutumisen hankkeen kaikissa vaiheissa. Tuotamme kiinteistöihin kumppaneidemme kanssa teknologiaratkaisuja olosuhdevalvonnasta kysyntäjoustoon. 

Ota yhteyttä

Jere Pirhonen

Jere Pirhonen

Johtaja, energia- ja elinkaaripalvelut

Sinua saattaisi kiinnostaa

Lapsi ja vanhempi peitoista rakennetussa majassa

Energian viisas käyttö on elinkaariviisautta

70 prosenttia kaikesta käyttämästämme energiasta kulutetaankin omassa elinympäristössä. Elinkaariviisaudella pyrimme ottamaan mahdollisimman suuren osan energiasta hyötykäyttöön energiatehokkaasti.

Koulun sisätiloissa puiset rappuset ja punainen seinä

Kestävää koulurakentamista ympäristön ja koululaisten parhaaksi

Koulujen rakentaminen elinkaariviisaiksi on tärkeää, jotta ne kestävät aikaa ja antavat parhaat mahdolliset olosuhteet koulun arkeen.

Puurakenteinen ruokala

Rakentamisessa tulevaisuutta pidetään silmällä monin keinoin

Elinkaariviisailla ratkaisuilla voimme varautua maailman muutoksiin jo tänään.