Koulun sisätiloissa puiset rappuset ja punainen seinä

Kestävää koulurakentamista ympäristön ja koululaisten parhaaksi

Koulujen rakentaminen elinkaariviisaiksi on tärkeää, jotta ne kestävät aikaa ja antavat parhaat mahdolliset olosuhteet koulun arkeen.

Elinkaariviisas koulu syntyy, kun otetaan huomioon materiaalivalintojen kestävyys ja helppo ylläpito, valitaan sopiva energiaratkaisu sekä kutsutaan koulun käyttäjät mukaan suunnitteluun.

Elinkaariviisautta kouluihin erilaisilla energiaratkaisuilla

Energiamuoto, energiatehokkaat ratkaisut sekä energiankäyttö ja sen varastointi vaikuttavat koulujen energiaviisauteen. SRV toteutti kestävää rakennusta Jousenkaaren koulussa Espoon Tapiolassa mahdollisimman pieneen energiankulutukseen ja hiilineutraaliuteen maalämmöllä ja katolle asennetuilla aurinkopaneeleilla.

Jousenkaaren koulu Espoossa, katolla aurinkopaneelit
Jousenkaaren koulu Espoossa, katolla aurinkopaneelit

Helsingin kielilukion energiaratkaisussa energiaa kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti ja sitä tuotetaan monesta eri lähteestä. Lukio ei ole riippuvainen yksittäisen energian hinnan tai saannin heilahteluista. Rakennus on A-energialuokkaa ja erittäin energiatehokas. A-energialuokan rajana pidetään 90 kilowattituntia per neliömetri, ja kielilukiossa luku on vain 62 kilowattituntia neliömetriä kohden – siis jopa 30 prosenttia parhaan mahdollisen energialuokan rajaa pienempi!

”Toteutimme kelilukion hankkeen elinkaarimallilla, mikä tarkoittaa sitä, että vastaamme rakennuksen ylläpidosta myös sen valmistumisen jälkeen. Pidämme 20 vuoden pituisen palvelujakson aikana huolta siitä, että energiatehokkuuden tavoitteet toteutuvat rakennuksen käytön aikana”, SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen kertoo.

Optimaaliset olosuhteet koulun käyttäjille ilman energiahukkaa

Koululaiset viettävät suurimman osan päivästään koulussa, joten koulun olosuhteilla on suuri merkitys viihtyvyyteen ja hyvinvointiin koulussa.

”Teemme parhaamme, jotta koululaisilla olisi koulussaan mahdollisimman hyvät olosuhteet. Tähän liittyy tietysti se, että sisäilman laadun tulee olla hyvä. Lisäksi lämmityksen ja jäähdytyksen tulee taata sopiva sisälämpötila”, Airaksinen kuvailee.

Jotta energiahukkaa saadaan vältettyä optimaaliset olosuhteet taaten, ilmastoinnin tulee toimia hyvin silloin, kun tilassa on käyttäjiä. Muulloin turhaa energiankäyttöä on tarpeen välttää. Kielilukiossa passiivista energiankäyttöä mietittiin tarkkaan. Jäähdytyksen ei tarvitse puhkua täysillä, kun säleikköseinän ansiosta aurinko ei lämmitä sisätiloja yhtä paljon kuin se lämmittäisi muuten. Lisäksi energiaa pystytään varastoimaan rakennuksen massaan silloin kun sitä syntyy, jotta se voidaan käyttää, kun sitä tarvitaan.

Myös ikkunalaseihin ja varjostuksiin satsaamalla on mahdollista pienentää energiankäyttöä – kuten SRV teki kielilukiossa.

Havainnekuva Helsingin kielilukion ikkunalaseista ja varjostuksista
Havainnekuva Helsingin kielilukion ikkunalaseista ja varjostuksista

”Ikkunoihin voidaan valita lasit, jotka päästävät hyvin valoa läpi, mutta liiallisen lämmönläpäisy kesällä on estetty. Lisäksi ikkunat ovat hyvin lämmöneristettyjä. Näin saamme rakennettua kouluja, jotka ovat valoisia, mutta eivät liian kuumia ja samalla energiatehokkaita”, Airaksinen kertoo.

Kouluista monitoimitaloiksi

Oppiminen on murroksessa. Uusia oppimisen tapoja ja sitä, miten tilat soveltuvat tulevaisuuden tarpeisiin, pohditaan jatkuvasti.

SRV:n kokemus koulujen rakentamisesta on opettanut, että nykyään koulut eivät ole enää vain kouluja – niiden käyttötarkoitukset ovat yhä moninaisemmat. Perinteisten oletusten mukaan koulut olisivat käytössä pääosin vain päiväsaikaan, mutta nykyään niiden käyttöä suunnitellaan yhä laajemmin. Kun tilat ovat muuntojoustavat sekä osa tiloista on mahdollista sulkea käytöltä ja osa pitää auki, laajenee koulun käyttö pitkälle myös iltaan. Koulussa voidaan pitää vaikkapa kaupunginhallituksen kokous tai harrastaa monipuolisesti liikunnasta taiteeseen.

Piha-alueiden suunnittelun kärkenä luonnon monimuotoisuuden tukeminen

SRV:lle kestävä rakentaminen ja luonnonläheisyys on tärkeää. Halusimme säilyttää koulujen pihoilla alueella jo valmiina olevaa luontoa, kuten puita.

”Luomme edellytykset luonnon monimuotoisuuden kukoistukselle sekä säilyttämällä alkuperäisiä lajeja että tarvittaessa lisäämällä lajien määrää. Erilaiset kasvit houkuttavat paikalle myös hyönteiset tekemään tärkeää työtään”, Airaksinen kertoo.

Jousenkaaren koulun piha-aluetta
Jousenkaaren koulun piha-aluetta

Lisäksi pihan on tarkoitus kannustaa lapset ja nuoret liikkumaan. Monipuoliset leikki- ja liikuntamahdollisuudet välitunnilla antavat nuorelle puurtajalle tarvittavaa vastapainoa opiskelun vaatimalle keskittymiselle.

Tilojen loppukäyttäjien arvokas näkemys suunnittelun tukena

SRV pyrkii suunnittelemaan tilat niiden käyttäjille optimaalisiksi, ja tämän vuoksi loppukäyttäjiltä saadut näkemykset ovat suuressa arvossa. Esimerkiksi Kaarinaan valmistuneessa Hovirinnan koulussa opettajilla oli merkittävä rooli koulun suunnittelussa: he pääsivät vaikuttamaan muun muassa opiskelutiloihin ja kalusteisiin.

Havainnekuva Helsingin kielilukiosta: puinen rakennus ja piha viherkasveineen
Havainnekuva Helsingin kielilukiosta

”Kun suunnittelussa on mukana opettajia tai muuta koulun henkilöstöä, joka tietää, miten koulu toimii, saadaan suunniteltua ja rakennettua koulurakennus, jossa arki sujuu mahdollisimman hyvin. Opetustilojen lisäksi koulussa myös esimerkiksi ruokaillaan ja harrastetaan, joten on arvokasta saada ensimmäisen käden tietoa käyttäjiltä itseltään”, Airaksinen kertoo.

Suunnittelussa on hyvä kuulla monipuolista joukkoa koulun käyttäjistä.

”Opettajien ja opiskelijoiden lisäksi suunnittelussa voidaan osallistaa myös koulun huoltoväkeä, joka tietää esimerkiksi, mistä ovesta ruoka kuljetetaan ruokalaan tai puutavarat tekniseen työhön”, Airaksinen jatkaa.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Perhe keittiössä

Suunnannäyttäjät haluavat pintamateriaaleilta luonnetta ja kestävyyttä

Uudiskohteiden koteihin toivotaan nyt valkoisen lisäksi väriä. Tammen sävyt ovat leviämässä keittiöistä myös kylpyhuoneiden kalusteisiin. Tämä selviää tuoreista Suunnannäyttäjät-paneelin kyselyistä.

Asuntojen-pohjaratkaisut-pääkuva

Suunnannäyttäjät haluavat asuntoihin runsaasti säilytystilaa

Tällä hetkellä kerrostaloasuntoon halutaan etenkin parveke ja oma vaatehuone. Myös erillinen keittiö kasvattaa suosiotaan, selviää tuoreesta Suunnannäyttäjät-paneelin kyselystä.

Asuintalot Wood City

Suunnannäyttäjät haluavat suosia pitkäikäisiä ja kierrätettäviä rakennusmateriaaleja

Ekologisuuden merkitys korostuu yhä useammin asunnonostajan valinnoissa. Rakennusmateriaalien on nyt oltava vastuullisesti tuotettuja, helposti kierrätettäviä ja pitkäikäisiä, selviää tuoreesta Suunnannäyttäjät-paneelimme kyselystä.