Bunkkeri ulkoa

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuustyömme vaikuttaa ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan 

Vastuullisuuden tärkeimmät teemat on koottu vastuullisuusohjelmaksi, joka pohjautuu ESG-viitekehykseen. SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista ja antaa liiketoiminnalle lisää eväitä pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä. SRV haluaa olla myös vastuullisuusasioissa innovatiivinen ja jatkuvasti uudistuva ammattilainen.

ESG-pohjainen vastuullisuusohjelma

Vastuullisuustyössä huomioimme, että kannamme vastuun ympäristöstä ja sosiaalisesta vastuusta sekä toimimme hyvän hallintotavan mukaisesti. 

Pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteemme ovat: 

  • Haluamme olla hiilineutraali yhtiö vuoteen 2030 mennessä
  • Olemme sitoutuneet Nolla tapaturmaa –visioon 

Vastuullisuusohjelma pohjautuu SRV:n vastuullisuuden olennaisiin vastuullisuuden teemoihin, jotka päivitetään säännöllisesti henkilöstökyselyn ja sidosryhmäkeskustelujen pohjalta. Olemme tunnistaneet megatrendeiksi tiivistyvät kaupungit, kiihtyvän ilmastonmuutoksen ja lisääntyvän digitaalisuuden, joihin olennaiset teemat myös linkittyvät. 

ESG-pohjainen vastuullisuusohjelma
Kypärä kainalossa

SRV:n arvonluontimalli

Liiketoimintamme vaikutukset yhteiskuntaan ja sidosryhmiin on kuvattu SRV:n arvonluontimallissa ja olemme huomioineet ne pohjana vastuullisuuden olennaisuustyölle.

SRV:n liiketoiminnalla on merkittäviä ja pitkäkestoisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Suurin vaikutus syntyy SRV:n rakentamista rakennuksista ja infrastruktuurista, joka säilyy kymmeniä, jopa satoja vuosia. Kestävä suunnittelu ja toteutus vaikuttavat siten oleellisesti esimerkiksi ilmastonmuutokseen hillitsemiseen ja sopeutumiseen.

SRV:n arvonluontimalli
Arvonluontimalli

Eettiset toimintaohjeet ja kanava

SRV:n arvot, vastuullisuus, innostus tekemiseen, rohkeus kehittää, tuloksellisuus ja avoin yhteistyö ovat vankka perusta, jolle on hyvä rakentaa toimintamme. Eettiset toimintaohjeet luovat kestävän pohjan kaikelle tekemiselle. Toimimalla vastuullisesti SRV varmistaa, että se tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa jatkossakin tavoiteltavana ja luotettavana kumppanina. 

Eettiset toimintaohjeet
Ihmiset työmaalla

Vastuullisuuden organisaatio

Johdamme vastuullisuutta SRV:n hallintomallilla. SRV:n hallitus hyväksyy yhtiön vastuullisuuteen liittyvät politiikat ja periaatteet sekä sitoutuu vastuullisuusohjelman tavoitteisiin. SRV:n johtoryhmä vastaa vastuullisuustyöstä ja sitä johtaa kehitysjohtaja. 

Käytännön työstä vastaa vastuullisuus- ja HSEQ-päällikkö tiiviissä yhteystyössä liiketoimintojen ja eri tukitoimintojen edustajien kanssa. SRV:n turvallisuustyötä kehittää turvallisuuspäällikkö ja ympäristöasioita ympäristöpäällikkö.

Henkilöt kokouksessa

Vastuullisuustyötä ohjaavat politiikat ja raportointi

Vastuullisuustyötä ohjaavat laatupolitiikka, ympäristöpolitiikka, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka sekä hankintapolitiikka. Käytännön ohjeet täydentävät ja tarkentavat eettisissä toimintaohjeissa ja yhtiön politiikoissa tehtyjä linjauksia.

Lue lisää politiikoista ja raportoinnista
Henkilöt toimistolla