REDIn työmaa / Yleistä

REDIn työmaa

Työmaan numero: 2375
Kyläsaarenkatu 25
Työmaatoimisto: Kaasutehtaankatu 4, 00540 Helsinki

Mitä täällä rakennetaan?

SRV luo Helsinkiin Kalasataman kaupunginosan sydämeen kahdeksan valkoista tornitaloa ja kantakaupungin suurimman kauppakeskuksen. Kokonaisuuden nimi on REDI, ja se merkitsee suojasatamaa. Valmistuttuaan REDI tarjoaa kodin 2000 asukkaalle ja elämyskeskuksen kaikille kaupunkilaisille.

Työskentelyajat

Meluavia töitä tehdään ma–pe klo 7.00–18.00 välisenä aikana (melutaso sisätiloissa < 35 dB). Työmaalla voidaan tehdä maanalaisia ja hiljaisempia töitä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Louheenajo työmaalta on päättynyt.

Töitä tehdään Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen antaman päätöksen HEL 2011-000817 (T 11 01 00 02) mukaisissa rajoissa.

Vaikutukset ympäristöön

Rakennustöiden aikana metroliikenne kulkee normaalisti. Melua mitataan ja tuloksista raportoidaan ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti.

Lue lisää REDIstä!