REDI ja Kalasataman tornit kuva

REDI ja Kalasataman tornit

Kohteen tiedot

LaajuusKauppakeskus ja 8 tornitaloa
ValmistuminenKauppakeskus valmistui 2018
SijaintiHelsinki
Erityispiirre2 000 auton pysäköintilaitos

SRV rakentaa Helsingin itäiseen kantakaupunkiin tornitaloaluetta, johon kuuluu kahdeksan tornitaloa. Aivan niiden alapuolella sijaitsee palveluineen kauppakeskus REDI ja 2 000 auton pysäköintilaitos. Torneissa on 20-35 kerrosta ja korkein niistä nousee 134 metriin. Kalasataman alue on uudenlainen tapa asua, viihtyä, työskennellä ja tehdä ostoksia keskellä kehittyvää Helsinkiä. Kalasataman alue yhdistää elämyksellisen kauppakeskuksen, toimitilatornin ja Suomen korkeimmat asuintornitalot vastustamattomaksi kokonaisuudeksi.

Kauppakeskuksen läpi kulkee metroKatolle sijoittuvat 8 tornitaloaBryga-puisto palkittu Vuoden Viherrakenteena 2020

REDI – kestävää kehitystä nyt ja huomenna

REDI sijaitsee Kalasataman metroaseman välittömässä läheisyydessä niin, että kauppakeskuksen auki ollessa metrolaiturilta on kulkuyhteys kauppakeskuksen kolmanteen kerrokseen. REDIn suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomioita energiatehokkuuteen.

Syksyllä 2018 valmistuneen ja ovensa avanneen kauppakeskus REDIn saavuttama Platina-tason LEED-ympäristösertifikaatti on oiva osoitus onnistumisesta kestävässä rakentamisessa. 

Hankkeena REDI tukee Helsingin kaupungin ekologisia ja kaupunkirakenteellisia tavoitteita kehittää teollisuuden ja liikenteen käytöstä vapautuvia alueita uusiin käyttötarkoituksiin. Hanke luo Kalasataman alueelle asumisen, työnteon ja kaupan keskittymän liikenteellisesti edulliseen paikkaan tukien näin omalta osaltaan Helsingin itäisen kantakaupungin muutosta ja kehitystä. Hanke luo helsinkiläisten käyttöön uusia asumisen mahdollisuuksia ja ratkaisuja tavalla, joka tukee monipuolista kaupunkielämää palveluineen.

REDIn suunnittelun lähtökohtana on ollut löytää ratkaisuja, jotka ovat ympäristön kannalta tehokkaita. Hankkeessa on tutkittu energian, veden ja muiden luonnonvarojen käyttöä koko elinkaaren ajalta. Suunnittelua ja toteutusta on ohjattu Helsingin kaupungin asettamien tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti käyttäen apuna sertifioitua LEED-ympäristöluokitusjärjestelmää. Suunnittelu- ja toteutusratkaisut on arvioitu käyttämällä elinkaaritarkasteluja- ja laskelmia.

Kauppakeskus metrolaiturin molemmin puolin

REDIn keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa eri liikennemuotojen solmukohdassa on optimaalinen. Yhteydet monipuolisiin julkisiin liikennepalveluihin ja polkupyöräilyn ja jalankulun verkostoihin ovat erinomaiset. Metroasemaan liitettynä koko eteläinen raideliikenteen verkosto on aivan käden ulottuvilla.

REDI sisätilat

Ympäristöluokituksen arvioinnissa eniten pisteitä toikin energiatehokkuuden lisäksi nimenomaan sijainti. REDIin on helppo tulla metrolla, omalla autolla, polkupyörällä, jalan ja bussilla. Esimerkiksi Espoon Tapiolasta matka-aika metrolla on 20 minuuttia. Sijainti Kalasataman metroaseman välittömässä läheisyydessä tuo REDIn helposti saavutettavaksi kaikille pääkaupunkiseudun raideliikenteen vaikutuspiirissä oleville. Kalasataman metroasemalta matka Helsingin päärautatieasemalle kestääkin vain kuusi minuuttia.

Itäväylä ja metro on katettu REDIn kohdalla laajalla viherkannella, jonka päällä sijaitsevat asuinrakennusten piha-alueet sekä julkinen puisto. Viherkannen päällä sijaitsevien tornien alinkin asuinkerros on REDIä ympäröivien rakennusten yläpuolella. Lähes Esplanadin puiston kokoinen puistoalue sijaitsee upeiden maisemien äärellä, naapurikattojen korkeudella, kauppakeskuksen katolla. Puistoa täydentävät Kalasataman rantapromenadit, kanavat, puisto- ja viheralueet.

Ei mikä tahansa puisto vaan Vuoden Viherrakenne 2020

Viherkansi on suojassa liikenteeltä ja katujen vilskeeltä Itäväylän ja kauppakeskus REDIn katolla.  Se on päivisin auki oleva puisto, jossa voi hengähtää ja katsella merta tai edessä aukeavaa kaupunkia liikenteen pauhun jäädessä vaimennettuna lasikatteen alle. Puisto on Bryga, jossa voi omassa rauhassa ihailla merta tai tähytä edessä avautuvaa kaupunkinäkymää alla olevaa valtaväylää miettimättä. Tilan hyödyntäminen vilkkaa valtaväylän päältä on oiva tapa tuoda lisää viheralueita kaupunkirakenteeseen. Tästä tunnustuksena Bryga palkittiin Vuoden Viherrakenne 2020 -palkinnolla.

Brygalle pääsee hissillä kauppakeskus REDIstä tai ulkokautta Englantilaisaukiolta portaita pitkin. Itäväylältä puistoon voi poiketa polkupyöräilyn ja jalankulun väylältä Baanalta. Kalasataman tornien pihoilta puistoon pääsee kätevästi Baanan ylittävien kävelysiltojen kautta.

Hulevesien käsittely on ollut merkittävä osa suunnittelua. Koko puistokannen alueelle on asennettu hulevesienkeräilykennosto, jonka avulla vettä viivytetään, tasataan kosteusolosuhteita ja hyödynnetään hulevesiä kasvillisuuden käyttöön. Maastokummut istutuksineen viivyttävät omalta osaltaan hulevesiä. Pääreittiä reunustaa pintavesiä kokoava, luonnonkivien rytmittämä valettu uoma, jossa vesi sateen jälkeen viipyilee. 

Brygan pinta-alasta on noin 35% kasvillisuutta ja lisäksi 18 % muuta vettä läpäisevää pintaa. Istutusalueet lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, parantavat pienilmasto-olosuhteita ja akustiikkaa, vähentävät tuulisuutta ja hulevesien kuormitusta viemäreihin ja sitovat ilman epäpuhtauksia.

Kalasatamaan rakennettavat kahdeksan tornia ovat SRV:n historian suurin rakennushanke 

Tornitalot tarjoavat ensimmäisenä Suomessa mahdollisuuden elämiseen pilvenpiirtäjässä. Korkea rakentaminen on myös kestävää kaupunkikehitystä, kun tontit hyödynnetään tehokkaasti tiiviissä kaupunkiympäristössä ylöspäin rakentaen ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien lähelle. Tornitalot tarjoavat ainutlaatuisen kaupunkiasumisen konseptin, joka tarjoaa arjen sujuvuutta, helposti saatavilla olevia palveluita ja yhteistiloja, sekä tietenkin upeat maisemat.

Redin Majakka

Kahdeksan tornitalon kokonaisuudesta valmistui ensin 134 metrissä taivasta tavoitteleva Majakka vuoden 2019 lopulla. Toisena torniperheen jäsenenä valmistui 124 metrin korkeuteen nouseva Loisto vuonna 2021 ja 120 metrin korkeuteen nouseva Lumo One vuonna 2022. Rakenteilla ovat nyt 98 metrin korkeuteen meren pinnasta kurottava Visio sekä 111 metrin korkeuteen meren pinnasta yltävä toimistotorni Horisontti. 

REDI ja Kalasataman tornit asunnot