Ideointi

Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmäyhteistyö osana strategiaa 

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat asiakkaat, henkilöstö, hallitus ja johto, osakkeenomistajat, toimialan yhteistyöelimet, yhteistyökumppanit, media, kansalaisjärjestöt, suuri yleisö, viranomaiset sekä kunnalliset ja poliittiset päättäjät. Sidosryhmien sitouttaminen on yhtiön menestyksen kannalta välttämätöntä. Tarjoamme myös säännöllisesti tietoa yhtiön liiketoiminnasta, toimintaympäristöstä ja toimintaperiaatteista siten, että yhtiön eri sidosryhmät voivat muodostaa oikean ja perustellun kuvan yhtiöstä. 

Ihmiset katolla

Kuuntelemalla rakennamme viisaasti

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa vaihtelee liiketoiminnon ja kyseessä olevan sidosryhmän mukaisesti. Työskentelemme säännöllisesti eri sidosryhmien kanssa, jotta voimme paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään ja tarpeitaan. SRV ottaa sidosryhmiä mukaan myös liiketoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi osallistuttamalla heitä jo hankkeen alkuvaiheessa tehtävään suunnitteluun. 

Lue lisää sidosryhmäyhteistyöstä
Nainen toimistossa

Vastuullista sidosryhmäyhteistyötä

SRV:n eettiset toimintaohjeet määrittelevät sidosryhmäsuhteiden vastuullisen toiminnan periaatteet, joita jokaisen työntekijämme on noudatettava. SRV kehittää hankkeita kaukonäköisesti ja rakentaa yhdessä sidosryhmiensä kanssa kestävää tulevaisuutta. Rakennusalalla on merkittävä rooli paremman yhteiskunnan rakentajana ja mahdollistajana, koska alan toiminnalla on laaja vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja yhteisöihin. Myös tekemiämme lahjoituksia ja sponsorointia ohjaavat paitsi yrityksen strategia, myös halu kantaa omalta osaltamme vastuuta yhteiskunnasta.

Lue lisää sponsoroinnista ja lahjoituksista
Lasten Liike

Lasten Liike

Lasten liikkumattomuus on yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista. Siksi lähdimme yhteistyöhön Suomen Olympiakomitean kanssa rakentamaan yhdessä kestävää yhteiskuntaa, aktiivista arkea ja elinkaariviisasta tulevaisuutta.

SRV:n ja Olympiakomitean yhteistyöllä tuetaan koulupäivän aikaisen harrastamisen edistämistä ja erityisesti lasten harrasteohjaajien koulutusta.

Lasten Liike
SRV Suunnannäyttäjät Isä ja lapsi

Suunnannäyttäjät

SRV:llä on asiakaslupaus, jonka avulla pääsemme kohti erinomaista asiakaskokemusta. Asiakaslupauksen, Kuuntelemalla rakennamme viisaasti, ytimessä on kysyminen ja kuunteleminen. Suunnannäyttäjät toimii yhtenä tärkeänä kuuntelemisen kanavana. Perustimme Suunnannäyttäjät, jotta kaikilla olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista tulevaisuutta rakennamme. Me uskomme, että kestävästi ja kuunnellen tehty rakentaminen voi muuttaa elämää ja ympäristöä paremmaksi.

Lue lisää
SRV Nuorisopaneeli hero

Nuorisopaneeli

SRV:n Meidän kaupunki -nuorisopaneelin kautta nuoret pääsevät kehittämään kaupungeista parempia paikkoja asua ja elää. Kaupunkien kehitys on jo nyt tiivistä dialogia eri sidosryhmien kanssa. Nuorisopaneeli on tämän vuoropuhelun syventämistä yhden merkittävän sidosryhmän, tulevaisuuden kaupunkilaisten kanssa.

Tutustu nuorisopaneeliin