Työmaalla

Vastuullista sidosryhmätyötä

SRV:n sponsorointia ja lahjoituksia ohjaavat yhtiön strategia ja arvot. Päätökset sponsorointiyhteistyöstä tehdään elinkaariviisaasti kantamalla vastuuta myös tulevien sukupolvien hyvinvoinnista.

Tavoitteena on löytää pitkäaikaisia sponsorointi- ja kumppanuuskohteita, joiden toimintaa seurataan tiiviisti läpi koko yhteistyön, ja joiden tukemiseen voidaan osallistua myös muutoin kuin rahallisella panostuksella. Yhteistyön sponsorointikohteen kanssa tulee tuottaa molemminpuolista hyötyä.

Päätökset sponsoroinneista ja lahjoituksista tehdään koko konsernissa keskitetysti SRV Yhtiöt Oyj:n johtoryhmässä. Päätökset tehdään aina SRV:n Eettisten toimintaohjeiden viitekehyksessä. Sponsorointia tai lahjoituksia ei koskaan saa tehdä tarkoituksena vaikuttaa liiketoimintaamme liittyvään päätöksentekoon. Lahjusten antaminen ja vastaanottaminen on ehdottomasti kielletty. Ennen sponsoroinnista tai lahjoituksesta päättämistä tulee tehdä huolellinen arviointi siitä, ettei kyse ole vaikuttamistarkoituksesta tai ettei sponsorointi tai lahjoitus näyttäydy kolmansille sellaisena.  SRV ei myöskään osallistu poliittiseen toimintaan, eikä tue taloudellisesti poliittisia liikkeitä tai ehdokkaita.

Keväällä 2024 solmimme yhteistyösopimuksen SOS-Lapsikylän, lasten oikeuksia edistävän kansainvälisen lastensuojelujärjestön kanssa. SRV:n sponsorointivarat ohjataan SOS-Lapsikylän Unelmista Totta -ohjelmaan, jolla tuetaan vähävaraisia perheitä Suomessa sekä näissä perheissä asuvia lapsia aloittamaan tai jatkamaan harrastustaan.

Termien selvennykset

Sponsorointi on vastikkeellista yhteistyötä, jossa sponsoroija lisää tunnettuuttaan omassa kohderyhmässään tai tavoittelee uutta kohderyhmää sekä vahvistaa brändiään ja imagoaan tukemalla joko rahallisesti tai muilla rahanarvoisilla hyödykkeillä haluamaansa tapahtumaa, toimijaa tai ulkopuolista konseptia. Sponsoroinnissa otetaan aina huomioon brändiympäristö, jossa SRV:n brändin halutaan näkyvän.

Sponsoroinnin tulee kohdistua kumppanuuksiin, jotka tukevat SRV:n strategian ja vastuullisuustavoitteiden toteuttamista sekä SRV:n brändimielikuvatavoitetta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan, rakennetun ympäristön kestävyyden edistämiseen, turvalliseen liikkumiseen tai lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät kohteet. Kohteen valinnassa otetaan huomioon valtakunnallinen näkyvyys, vaikka siihen voi sisältyä myös laajaa paikallista näkyvyyttä tai toimintaa.

Yksittäisiä harrasteseuroja/joukkueita/yhdistyksiä tai henkilöitä ei sponsoroida satunnaisesti ilman, että ko. joukkue/henkilö on valittu johtoryhmän toimesta sponsorointikohteeksi edellä mainitut perusteet huomioiden.

Lahjoitukset ovat aina vastikkeettomia ja ne kohdistuvat yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Lahjoitukset tehdään aina Osakeyhtiölain 13:8 §:n edellyttämissä puitteissa. SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus linjaa rajat lain edellyttämälle yhtiön tilan huomioiden vähäiselle lahjoitukselle, joka voidaan tehdä ilman yhtiökokouksen päätöstä. Tehdyt lahjoitukset esitetään hallituksen vahvistettaviksi vuosittain jälkikäteen. Lahjoituskohteiden valinnassa huomioidaan samat perusteet kuin sponsorointikohteiden valinnassa.

Hakemusmenettely ja sponsorointisopimukset

Kaikki sponsorointi- ja lahjoitushakemukset ohjataan keskitetysti osoitteeseen sponsorointi @ srv.fi.

Viestintä- ja markkinointijohtaja tarkistaa, että hakemus täyttää tämän ohjeen mukaiset kriteerit ja edellytysten täyttyessä vie hakemuksen suosituksineen ja budjettiehdotuksineen SRV Yhtiöt Oyj:n johtoryhmän päätettäväksi.

Tyttö ja koripallo

SRV sponsoroimaan SOS-Lapsikylää

SRV solmi keväällä 2024 yhteistyösopimuksen SOS-Lapsikylän, lasten oikeuksia edistävän kansainvälisen lastensuojelujärjestön kanssa. Sponsorointivarat ohjataan SOS-Lapsikylän Unelmista Totta -ohjelmaan, jolla tuetaan vähävaraisia perheitä Suomessa sekä näissä perheissä asuvia lapsia aloittamaan tai jatkamaan harrastustaan. 

Lue lisää

Päivitetty: 18. huhtikuuta 2024 klo 06.51