Ihmiset katolla

Sidosryhmäyhteistyö osana strategiaa

Sidosryhmäyhteistyö osana strategiaa 

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa vaihtelee liiketoiminnon ja kyseessä olevan sidosryhmän mukaisesti. Työskentelemme säännöllisesti eri sidosryhmien kanssa, jotta voimme paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään ja tarpeitaan. SRV ottaa sidosryhmiä mukaan myös liiketoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi osallistuttamalla heitä jo hankkeen alkuvaiheessa tehtävään suunnitteluun. 

Seuraamme säännöllisesti sidosryhmäyhteistyömme onnistumista useiden tunnuslukujen kautta. 

SRV:n asiakaslupauksen “kuuntelemalla rakennamme viisaasti” avulla pääsemme kohti erinomaista asiakaskokemusta. Asiakaslupauksemme ytimessä on kysyminen ja kuunteleminen. Kaikille avoimia kanaviamme tähän vuorovaikutteisuuteen ovat SRV Suunnannäyttäjät foorumi sekä Nuorisopaneeli, joka tarjoaa nuorisolle mahdollisuuden tuoda ilmi näkökulmiaan kaupunkikehitykseen ja tulevaisuuden rakentamiseen. Lue lisää Suunnannäyttäjistä ja Nuorisopaneelista.

SRV:n edustajat kohtaavat sijoittajia ja analyytikoita sekä pienimuotoisissa tapaamisissa että laajoissa yleisötapahtumissa. SRV osallistuu alan kehittämiseen tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa muun muassa Rakennusteollisuus RT ry:ssä. SRV on myös Finnish Business and Societyn aktiivinen jäsen. SRV:n edustajat toimivat aktiivisesti myös Rakennusteollisuus RT ry:n Ympäristö ja Energia -ryhmässä sekä Green Building Council Finland -yhdistyksessä.

Kriisitilanteissa SRV noudattaa kolmea yleistä periaatetta: tiedottamisen pitää olla nopeaa, perustua faktoihin ja siinä on pyrittävä avoimeen keskusteluyhteyteen kriisin osapuolten kanssa.

Sidosryhmien odotukset SRVlle