Infra­rakentaminen

Infrarakentamisemme kattaa niin maanpäälliset kuin maanalaiset vaativat toteutukset. Toteutamme monipuolisesti erilaisia infrahankkeita ja pohjarakentamista. Erikoiskaluston ansiosta pystymme tekemään myös äärimmäisen haastavia hankkeita, jotka vaativat erityisosaamista.

Infrahankkeissamme otamme myös rakentamisen aikana huomioon liikenteen sujuvuuden ja lähialueiden asukkaat ja muut toimijat. Pyrimme käyttämään innovatiivisia suunnitteluratkaisuja, joiden avulla hankkeita pystytään usein tekemään suunniteltua nopeammin tai edullisemmin. Hyödynnämme toiminnassamme uusimman teknologian koneohjausjärjestelmiä ja 3D-ohjausta sekä ilmakuvausta kuvauskopterilla.

Kalliorakentaminen

Infrarakentamisessa toteutamme suuria maanrakennushankkeita ja vaativia maanalaisia tiloja, esimerkiksi pysäköintiin, väestönsuojiksi, huoltoon ja liikkumiseen. Maanalaisissa kalliotiloissa teemme muun muassa tunnelilouhintaa, kuiluja ja tilojen sisustusrakentamista.

Maa- ja pohjarakentaminen

Hyvä perustus on jokaisen rakennushankkeen tärkeimpiä lähtökohtia. Toteutamme pohjarakennusta aina avolouhinnasta porapaalutukseen ja talonrakennuksen pohjatöihin. Teemme kaivanteita, pohjavedenhallintaa ja paikallavalurakenteita. Kokenut suunnitteluosaaminen yhdistettynä ammattitaitoiseen henkilöstöön takaa, että pohjarakennushankkeemme onnistuvat.

Väylät ja sillat

Toteutamme vaativia väylähankkeita. Hankkeet voivat sisältää esimerkiksi teiden, siltojen ja tunneleiden monipuolista rakentamista suunnittelusta toteutukseen. Monet isot hankkeemme on toteutettu vilkkaasti liikennöityihin paikkoihin, kuten Kehä I Keilaniemessä. Tällaisissa hankkeissa pystymme järjestelemään liikenteen uudelleen rakennustöiden ajaksi.

Ota yhteyttä

Heikki Pöyhönen

Heikki Pöyhönen

Johtaja, Infrarakentaminen

heikki.poyhonen@srv.fi040 869 0849
Ville Järvinen

Ville Järvinen

Tuotantojohtaja, kallio- ja betonirakenteet

ville.jarvinen@srv.fi0400 128 688
Tommy Hemmilä

Tommy Hemmilä

Kalustopäällikkö

tommy.hemmila@srv.fi040 643 2297
Matti Avikko

Matti Avikko

Tarjouslaskentapäällikkö

matti.avikko@srv.fi

040 652 3338
Juho Kallio

Juho Kallio

Tuotantojohtaja, maa- ja pohjarakentaminen

juho.kallio@srv.fi 040 713 0797