Asiantuntijat vapaamuotoisessa palaverissa toimistolla

Suunnannäyttäjät arvostavat toimistojen suunnittelussa viihtyvyyttä

Hyvät sisäolosuhteet, kuten ilmanvaihto, valaistus ja akustiikka, vaikuttavat eniten toimiston viihtyvyyteen.

Vuoden 2022 lopulla SRV kysyi Suunnannäyttäjiltä näkemyksiä hyvinvoinnista toimistossa. Tarkoituksena oli selvittää, millainen merkitys hyvinvoinnilla on Suunnannäyttäjien mielestä toimistojen suunnittelussa ja millaiset asiat lisäävät hyvinvointia toimistolla työskenneltäessä.

Valtaosa vastaajista koki aiheen tärkeänä: yli 80 % Suunnannäyttäjistä oli sitä mieltä, että hyvinvointi on erittäin tärkeää toimistojen suunnittelussa.

Hyvät sisäolosuhteet vaikuttavat eniten toimiston viihtyvyyteen

Suunnannäyttäjien vastauksissa korostuivat hyvät sisäolosuhteet, joita yli 90 % vastaajista piti erittäin tärkeänä hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Hyvillä sisäolosuhteilla viitattiin kyselyssä esimerkiksi ilmanvaihtoon, valaistukseen ja akustiikkaan.

Sisäolosuhteiden nouseminen kyselyssä merkittävään rooliin ilahduttaa SRV:n Energia- ja elinkaaripalveluiden johtajaa Jere Pirhosta.

”Suunnannäyttäjien vastaukset osoittavat, että hyvän sisäilman kaltaiset, usein näkymättömissä olevat tekijät ovat hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeitä. Sisäolosuhteista puhuttaessa ei voida ohittaa nykyaikaisen talotekniikan merkitystä rakentamisessa”, pohtii Pirhonen.

Pirhosen mukaan hyvät sisäolosuhteet eivät synny kiinteistöihin itsestään. Onnistunut olosuhteiden kokonaisuus tehdään huolellisesti laaja-alaisella tiimillä alkaen suunnittelijoiden työpöydältä, josta edetään erilaisten taloteknisten järjestelmien huolelliseen rakentamiseen. Myös mittausdatalla on tärkeä osuus kiinteistöissä.

”Toteutamme SRV:llä elinkaariviisaita kiinteistöjä, joiden energiankäyttö ja talotekniikka on älykkäästi ohjattua ja optimoitua. Yksi tärkeä asia sisäolosuhteisiin liittyen on tiedon jakaminen – nykypäivänä kiinteistön käyttäjien olisi tärkeää saada pääsy käyttäjäportaaleihin, joiden avulla kiinteistön olosuhteita voi seurata. Kaikissa SRV:n rakentamissa kiinteistössä palautteen antaminen kiinteistön olosuhteista on jo nyt mahdollista, ja sopivia palautteenantokanavia kehitetään koko ajan”, Pirhonen kuvailee.

Jere Pirhosen mielestä sisäilman kaltaiset tekijät ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeitä.


Terveellinen ja turvallinen toimisto on jo rakentamisen nykypäivää

Monissa etenkin vanhemmissa kiinteistöissä heikko sisäilman laatu voi aiheuttaa monenlaisia terveyshaasteita. Suunnannäyttäjät nostivatkin toiseksi tärkeäksi hyvinvointia lisääväksi seikaksi terveelliset ja turvalliset tilat (60 % vastaajista piti erittäin tärkeänä).

”Suomessa työikäiset ihmiset viettävät valtaosan ajastaan sisätiloissa, joten sisäilman laadulla on iso merkitys työn tuottavuuteen. Työn tekeminen onnistuu, kun olosuhteet ovat kunnossa ja ihmiset viihtyvät töissä”, Pirhonen kuvailee.

Samaa mieltä on SRV:n vastuullisuudesta vastaava johtaja Miimu Airaksinen.

”Terveelliset ja turvalliset tilat ovat toimitilarakentamisessa nykypäivänä jo erilaisten vaatimustenkin näkökulmasta ehdoton edellytys. SRV käyttää rakentamisessa tutkittuja tuotteita, joiden materiaalipäästöt eivät vaikuta sisäilman laatuun. Lisäksi valitsemme tuotteemme vastuullisilta materiaalivalmistajilta, jotka ottavat sekä työvoiman että luonnon hyvinvoinnin huomioon”, Airaksinen kertoo.

Sopiva sekoitus yhteisöllisyyttä ja omaa rauhaa

Suunnannäyttäjien vastauksissa korostui hyvinvoinnin olevan kokonaisuus, johon vaikuttaa moni seikka. Yli puolet vastaajista koki, että käyttötarkoitukseen räätälöidyt tilat ja sisustetut ja viihtyisät tilat ovat erittäin tärkeät toimistolla viihtymisen kannalta.

Yhteisöllisiä työtiloja, piha- ja viherratkaisuja sekä hyvinvointipalveluja piti erittäin tärkeinä noin kolmannes vastaajista. Sen sijaan erilaiset käyttäjäpalvelut, kuten aula- ja pesulapalvelut, jäivät kyselyssä peränpitäjiksi.

”Yli 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että hyvinvointi on erittäin tärkeää toimistojen suunnittelussa. Tämä on meille selvä osoitus siitä, että elinkaariviisas rakentaminen on tulevaisuutta”, iloitsee Airaksinen.

Avoimissa vastauksissa Suunnannäyttäjät mainitsivat useimmiten oman rauhan ja matalan melutason merkityksen. Lisäksi esimerkiksi ergonomia, hyvä työyhteisö, maisema ja luonnonvalo lisäävät vastaajien mielestä hyvinvointia toimistolla.

Supercellin pääkonttorin aula
Supercellin toimiston aula

Millaisia ovat tulevaisuuden viherratkaisut?

Tuloksiin tutustuttuaan Airaksinen jäi pohtimaan erityisesti erilaisten piha- ja viherratkaisujen sekä hyvinvointipalvelujen merkitystä tulevaisuudessa.

”Tuomme jo nyt kaupunkiluontoa asuntokohteisiimme eri muodoissa, esimerkiksi viherkatoilla ja viljelylaatikoilla. Se, mitä viherratkaisut ja hyvinvointipalvelut voisivat olla toimistokohteissa ja erityisesti sisällä toimistoissa, on erittäin kiinnostava kysymys. Sitä tulemme varmasti jatkossa pohtimaan entistä tarkemmin”, Airaksinen sanoo.

Mitkä ihmeen Suunnannäyttäjät? 

Haluamme kuunnella laajasti sidosryhmiämme ja antaa kaikille mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä kestävästä rakentamisesta – myös juuri sinulle. Me saamme sinulta arvokasta tietoa, ja sinä pääset vaikuttamaan rakentamisen tulevaisuuteen. Olemme muun muassa tehneet päätöksen työmaidemme päästöttömyydestä Suunnannäyttäjiltä saamamme palautteen innoittamana. 

SRV Suunnannäyttäjät Isä ja lapsi

Liity mukaan Suunnannäyttäjiin ja vaikuta

Kerro meille, millaisessa ympäristössä sinä haluat elää. Vastaa uusimpaan kyselyyn ja liity samalla Suunnannäyttäjiin. Liittymällä Suunnannäyttäjiin saat ensikäden tiedon uusista kyselyistä ja pääset osallistumaan myös palkintojen arvontaan. Liittyminen mukaan ei sido sinua mihinkään.

Lue lisää ja vastaa kyselyyn

Sinua saattaisi kiinnostaa

Perhe keittiössä

Suunnannäyttäjät haluavat pintamateriaaleilta luonnetta ja kestävyyttä

Uudiskohteiden koteihin toivotaan nyt valkoisen lisäksi väriä. Tammen sävyt ovat leviämässä keittiöistä myös kylpyhuoneiden kalusteisiin. Tämä selviää tuoreista Suunnannäyttäjät-paneelin kyselyistä.

Asuntojen-pohjaratkaisut-pääkuva

Suunnannäyttäjät haluavat asuntoihin runsaasti säilytystilaa

Tällä hetkellä kerrostaloasuntoon halutaan etenkin parveke ja oma vaatehuone. Myös erillinen keittiö kasvattaa suosiotaan, selviää tuoreesta Suunnannäyttäjät-paneelin kyselystä.

Asuintalot Wood City

Suunnannäyttäjät haluavat suosia pitkäikäisiä ja kierrätettäviä rakennusmateriaaleja

Ekologisuuden merkitys korostuu yhä useammin asunnonostajan valinnoissa. Rakennusmateriaalien on nyt oltava vastuullisesti tuotettuja, helposti kierrätettäviä ja pitkäikäisiä, selviää tuoreesta Suunnannäyttäjät-paneelimme kyselystä.