Elinkaariviisas todellisuus

Pyrkimyksemme on asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kuunnellen rakentaa elinkaariviisaasti niin, että kestävä rakentaminen luo turvaa vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin.

Ilmastonmuutos kiihtyy ja kaupunkien kasvu ja tiivistyminen jatkuu, jolloin tehtävämme on tärkeämpi kuin koskaan. Samalla tahtomme ja kykymme uudistaa rakentamista kasvavat. Teknologian ja datan mahdollistama tuottavuuden parantuminen, elinkaariajattelun vahvistuminen, kumppaniverkostomme sekä henkilöstömme vankka osaaminen antavat meille eväät aloittaa uuden kappaleen toimialan tarinassa.​

Strategiamme lähtee rakennetun ympäristön kehittämisestä siten, että koko elinkaari on huomioitu. Kutsumme tätä elinkaariviisaudeksi. Se tarkoittaa, että optimoimme aina rakennuksen ympäristöjalanjäljen ja kustannukset pitkällä aikavälillä. Energiankulutus ja hiilijalanjälki optimoidaan energian tuotantomuodon valinnoilla, energiatehokkailla ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla. Kustannukset optimoidaan investointi-, käyttö- ja PTS-kustannusten järkevällä yhteensovittamisella. Kehittyvä teknologia ja muuttuvat tilatarpeet otetaan suunnittelussa huomioon, ja palvelumme saavat rakennukset mukautumaan aina ajan vaatimalla tavalla.  ​

Näin rakennamme yhdessä kumppaneidemme kanssa uudenlaista, ilmastonmuutoksen selättävää todellisuutta rakennuksilla, joissa taloudellinen arvo kytkeytyy yhteen asukkaiden ja ympäristön etujen kanssa. Aika muutokselle on otollinen. Elinkaariviisaudesta on tulossa asiakkaidemme kiinteistöjen arvonmuodostuksen ydin. Siksi se on myös liiketoiminnallisen strategiamme lähtökohta.

Todellista elinkaariviisautta ei saavuteta yksin tai odottelemalla. Se vaatii kumppanuutta ja rohkeutta toimia suunnannäyttäjänä. Toimimme yhteistyökumppaniemme kanssa arvojemme mukaisesti; avoimesti, rohkeasti, innostuneesti, vastuullisesti ja aina tuloksellisesti. ​

Arvoa elinkaariviisaalla rakentamisella

WOOD CITY, HELSINKI

WOOD CITY, HELSINKI

Suomalaisen puurakentamisen kansainvälisesti kiinnostava lippulaiva - kaksi asuinkerrostaloa, toimistotalo ja hotelli​. Kokonaisuudessa yhdistyvät niin design, kestävä kehitys, urbaani yhteisöllisyys kuin hyvät liikenneyhteydet. Toimistotalossa käytetty puu sitoo hiilidioksidia 600 henkilöauton vuosipäästön verran.

PRESSI SMART PREMISES, VANTAA

PRESSI SMART PREMISES, VANTAA

Vastuulliseksi suunniteltu toimitilaratkaisu, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota elinkaaren energia-tehokkuuteen​. Kokonaisuudessa on aurinkosähkö sekä innovatiivinen maalämpöratkaisu, joka mahdollistaa energian siirtämisen rakennusten välillä.​ Käytön mukaan ohjautuva ilmanvaihto, lämmitys ja valaistus, oppiva kiinteistöautomaatiojärjestelmä sekä kiinteistön ulkoisten lämpökuormien minimointi.

KUNINKAANPORTTI, PORVOO

KUNINKAANPORTTI, PORVOO

Liikekiinteistö, jossa SRV tuottaa uusiutuvaa energiaa palveluna. SRV toteuttaa energiaremontin, jossa tuotantojärjestelmät muutetaan paikalliseen uusiutuvaan energiaan. Lämpö- ja jäähdytysenergia toteutetaan maalämpöpumpuilla sekä kiinteistösähköä aurinkopaneeleilla​. Energia toimitetaan kiinteistölle palveluna​. Energiaratkaisulla saavutetaan pienemmät elinkaarikustannukset, 55% pienemmät CO2-päästöt, ja parempi käyttömukavuus.

KOULUKESKUS MONIKKO, ESPOO

KOULUKESKUS MONIKKO, ESPOO

Koulukeskus Monikkoon tulee terveet, muuntojoustavat ja energiatehokkaat tilat​. CO2-päästöjä pienennetään rakennusmateriaalien, energiajärjestelmän ja kiinteistön käytön optimoinnilla​. Energiaratkaisussa toteutetaan lämmitys- ja jäähdytysenergia maalämpöpumpuilla sekä kiinteistösähköä aurinkopaneeleilla​. Maalämpöratkaisu vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 65 % vuodessa tavanomaiseen kaukolämpöön verrattuna.

JOKIRINTEEN OPPIMISKESKUS, KIRKKONUMMI

JOKIRINTEEN OPPIMISKESKUS, KIRKKONUMMI

SRV toteuttaa Jokirinteen oppimiskeskuksen Kirkkonummen Vesitorninmäelle kymmenen vuoden elinkaarihankkeena. Elinkaarihankkeella tarkoitetaan sitä, että SRV toteuttaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kokonaisvastuu-urakkana Kirkkonummen kunnalle. Palvelusopimus kattaa vastuun oppimiskeskuksen elinkaaripalveluista kymmeneksi vuodeksi. Näitä palveluja ovat kiinteistön hallinto – ja isännöintipalvelut, kiinteistön ja ulkotilojen hoito ja kunnossapito, energian käyttö ja käytön ohjaus, jätehuoltopalvelut ja siivouspalvelut.
Tilat suunnitellaan energiatehokkaiksi vuoden 2018 alusta voimaan tulleen lainsäädännön mukaan ja vähintään 70 prosenttia rakennuksen lämmitysenergiasta tuotetaan maalämmöllä.

SIUNTION SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKAMPUS

SIUNTION SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKAMPUS

Siuntion Sivistys- ja hyvinvointikampus on elinkaarihanke, jossa SRV vastaa rakennettavan kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan.

Elinkaarihankkeeseen liittyvä 20 vuoden palvelusopimus varmistaa hyvin tilojen laadukkaan ylläpidon ja erittäin energiatehokkaat sekä hiilijalanjäljenkin osalta hyvin ympäristöystävällisen elinkaarikestävän ratkaisun.

HELSINGIN KIELILUKIO, MYLLYPURO HELSINKI

HELSINGIN KIELILUKIO, MYLLYPURO HELSINKI

Myllypuron metroaseman viereen tuleva hanke toteutetaan elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Kielilukion suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa toteutetaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteita. Suunnitteluratkaisun valinnoissa on painotettu energiatehokkuustoimia ja paikallista, uusiutuvaa energiantuotantoa lämpöpumpulla ja aurinkopaneeleilla. Rakennukseen on tulossa hybridienergiantuotantoratkaisu, jossa yhdistetään kaukolämpöä ja ilma-vesilämpöpumpputekniikkaa.

UUDENKAUPUNGIN SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

UUDENKAUPUNGIN SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

Hanke on määrä toteuttaa elinkaarimallilla. Elinkaarimallissa SRV sitoutuu rakentamaan kiinteistön sekä huolehtimaan sen kunnosta ja ylläpidosta seuraaviksi 20 vuodeksi eteenpäin viiden vuoden lisäoptiolla. Rakennuksen laajuus on noin 22 500 bruttoneliömetriä.