Puukoulussa lapsia

Elinkaariviisaat toimitilat

Omakehitteiset toimitilakohteemme, kuten toimistotilat, pyritään rakentamaan hiilineutraalisti, taksonomian mukaisesti ja A-energialuokkaan. 

Ihminen Ympäristö Taloudellinen arvo

Elinkaariviisaat toimistot

Kaupunkien rakentaminen kestäviksi ja elinvoimaksiksi on ilmastonmuutoksen hillinnän a ja o, sillä kaupungistuminen jatkuu, ja kaupungit tuottavat 70 prosenttia suorista ja epäsuorista päästöistämme. Siksi tarjoamme ympäristön näkökulmasta erilaisia kestäviä vaihtoehtoja. Hiilineutraali toimistomme on nettopäästötön koko elinkaaren ajan. Toimistokohteemme ovat ympäristöluokiteltuja, taksonomian mukaisia ja A-energialuokkaa. Samalla rikastutamme tiiviissä kaupunkiympäristöissä luonnon monimuotoisuutta viherkatoilla- ja pihoilla.

Ihmisten synnyttämät innovaatiot syntyvät harvoin ilman muita ihmisiä. Suunnittelemamme toimistot kannustavat kohtaamisiin, ja niissä on rauhallisia vetäytymistiloja ja inspiroivia ryhmätyötiloja. Toimistoympäristömme on suunniteltu tukemaan ihmisen hyvää oloa ja työnteon sujuvuutta. Hyvinvointi koostuu paitsi valaistuksesta, akustiikasta, sisäilmasta, myös tuntoaistia hyväksikäyttävän teknologian avulla. 

Viihtyisä kaupunki on totta kai eloisa myös toimistoajan ulkopuolella. Hyvien yhteyksien varrella olevat toimistomme muuntuvat käyttäjien tarpeiden mukaan, ja luovat viihtyisän ympäristön, jossa palvelut helpottavat arkea. 

Rakennuksen taloudellinen arvo omistajilleen tai käyttäjilleen koostuvat monesta asiasta. Keskeinen sijainti ja kaupunkivihreän tuominen osaksi sen lähiympäristöä säilyttävät kiinteistön arvoa. Rakennamme rakennuksen energia- ja resurssitehokkaaksi, jolloin sen käytönaikaiset kustannukset ovat ennustettavia. Huolehdimme taloudellisesta arvosta myös sen elinkaaren aikana, ja takaamme sille määritellyn, hyvän kunnon 10 vuoden käytön jälkeen. 

Toimistolla asiantuntijat keskustelee

Elinkaariviisaat logistiikkakeskukset

Rakennamme logistiikkakeskukset aina hyvien yhteyksien päähän, mikä on tärkeää paitsi käyttäjäyrityksen toiminnan, myös energian säästämisen kannalta.

Logistiikkakeskuksissamme käytetään päästötöntä energiaa, kuten maalämpöä ja aurinkoenergiaa. Ne ovat myös A-energialuokkaa ja taksonomian mukaisia. 

Logistiikkakeskustemme hallin koko on optimoitu lavakoon mukaan: modulaarisuus ja muuntuvuus tuovat tiloihin tehoa. Lisäksi tilojen suunnittelussa on huomioitu sujuva logistiikka ja sopivat olosuhteet.

Viisasta energian käyttöä on myös sadeveden talteenotto esimerkiksi autojen pesua varten. Alue suunnitellaan myös niin, että sadevesiä voidaan mahdollisuuksien mukaan imeyttää, jolloin hulevesiverkostoa ei kuormiteta rankkasateiden aikana liikaa.

Logistiikkakeskusten toimisto-osissa on lisäksi otettu huomioon elinkaariviisaiden toimistojemme tapaan hyvät sisäolosuhteet. 

Logistiikkahallien rakentamisessa otetaan huomioon myös kriteerit luonnon monimuotoisuudelle. Ne täyttyvät, kun säästämme tontin reunoilla olevan luontaisen kasvillisuuden, kuten niittymaan, sellaisenaan. 

Tilaajillemme rakennettavien kohteiden elinkaariviisaus

Omakehitteisten hankkeittemme lisäksi elinkaariviisauden periaatteet toteutuvat useissa tilaajiemme hankkeissa. Monilla tilaajillamme on korkeat kestävän rakentamisen kriteerit, joiden toteutumista voimme tukea omalla osaamisellamme. Esimerkiksi projektinjohtourakointi- tai allianssimallilla käymme tilaajien kanssa tiivistä keskustelua esimerkiksi tilojen energiaratkaisuista ja muuntojoustavuudesta. Näissä yhteistoiminnallisissa hankemalleissa pystymme parhaiten tukemaan tilaajiemme asiantuntijoita. Yhteisellä suunnitelulla kestävä rakentaminen toteutuu parhaiten, oli sitten kyse kouluista, sairaaloista tai muista toimitiloista.

Toimistolla asiantuntijat keskustelee

Sinua saattaisi kiinnostaa

Lapsia ja aikuisia viettämässä aikaa avarassa tilassa, jossa on suuret ikkunat

Kampuksella elinkaariviisaus herää eloon

Siuntion Sivistys- ja hyvinvointikampus on elinkaarihanke, jossa SRV vastaa rakennettavan kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan.

Nainen punaisissa hiuksissa tuulisella parvekkeella

Tätä kaikkea on elinkaariviisas rakentaminen

Rakentaminen on yksi suurimmista elämäämme ja ympäristöömme vaikuttavista tekijöistä.

Työmiehet tekevät tarkastusta viherkatolla.

Valomerkki ilmaston puolesta – matkalla kohti täysin hiilineutraalia SRV:tä

SRV:n pitkäjänteinen työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on kantanut hedelmää, sillä yhtiön omat päästöt ovat pienentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 85 prosenttia.