Lapsia ja aikuisia viettämässä aikaa avarassa tilassa, jossa on suuret ikkunat

Kampuksella elinkaariviisaus herää eloon

Siuntion Sivistys- ja hyvinvointikampus on elinkaarihanke, jossa SRV vastaa rakennettavan kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan.

Suunnittelussa on huomioitu elinkaariviisaus monin tavoin ja pitkäaikainen palvelusopimus varmistaa tilojen laadukkaan ja energiatehokkaan ylläpidon.

Siuntion taajaman keskustaan rakennettavat uudet tilat mahdollistavat suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille turvallisen ja tutun oppimisympäristön esiopetuksesta perusopetuksen loppuun asti terveellisissä ja ajanmukaisissa tiloissa. Lisäksi kampukselle on tulossa kirjasto ja nuorisotilat. Valmistuessaan rakennus tarjoaa paikan monipuolisille kunnan palveluille sekä kaikelle kunnassa viriäville vapaa-ajan ja kulttuurin palveluille. 

Valkoinen uusi rakennus kuvattuna ilmasta

Kaksikerroksisen rakennuksen laajuus on noin 8100 bruttoneliömetriä. Rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2020 ja työt valmistuvat keväällä 2022. Kampuksen toiminta käynnistyy syyslukukauden 2022 alussa. 

Elinkaariviisaus huomioitu monin tavoin 

Tulevaisuuden rakennuksissa yhdistyy monet eri toiminnot ja niitä käytetään päivisin, iltaisin sekä viikonloppuisin. Tämä on huomioitu myös Sivistys- ja hyvinvointikampuksen suunnittelussa. 

”Rakennamme tehokkaita rakennuksia, jotka ovat mahdollisimman vähän tyhjillään. Kohde muuntuu hyvin eri tarpeisiin ja siinä on mietitty erilaisia tilaratkaisuja” –SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

Osaa rakennuksesta voidaan käyttää iltaisin ja käyttäjät eivät tuolloin pääse kaikkiin rakennuksen tiloihin. Tällä on turvallisuuden lisäksi vaikutus myös ylläpitotarpeisiin. Ilmanvaihto voidaan iltaisin kohdentaa vain käytössä olevaan tilaan.  

Lapsia ja aikuisia viettämässä aikaa avarassa tilassa, jossa on suuret ikkunat

Kohteessa on keskitytty myös uusiutuvan energian käyttöön sekä mahdollisimman pieneen ympäristökuormitukseen. Kohteen viereisen jyrkän rinteen huomioiva uusi ojitus ohjaa sadevedet toisaalle, ettei keskuksen pihalle tule ylimääräistä kosteusrasitusta. Pinnanmuotoilun keinoin on pyritty varmistamaan, että rakennus säilyy mahdollisimman pitkään käyttökelpoisena. Maanmuokkauksen yhteydessä luotiin viheralue, joka sitoo itseensä kosteutta sekä lisää alueen biodiversiteettiä.  

Tulevaisuuden tarpeet on otettu monipuolisesti huomioon

Kiinteistöä ei ole rakennettu maanvaraiselle laatalle, vaan lattian alla on ryömintätila. Tämä on turvallisempi ratkaisu radonilta suojautumiseksi. Myös ryömintätilan tuuletus käynnistettiin jo rakennusaikana kuivumisen varmistamiseksi.  

”Tässä hankkeessa on mietitty todella monipuolisesti, miten rakennuksesta saadaan mahdollisimman pitkäikäinen sekä miten se pystyy muuntumaan tulevaisuuden tarpeisiin”.   

Rakennuksen ikkunalasit eristävät hyvin lämpöä mutta myös niiden valonläpäisykykyä on mietitty. Talvella ei koidu lämpöhukkaa ja kesäisin ei ole liian kuuma. Näin minimoidaan lämmityksen ja jäähdytyksen tarvetta, sekä samalla pienennetään energiankulutuksesta aiheutuvia päästöjä. 

Kestävyyttä ja energiatehokkuutta on huomioitu monin tavoin ja tarvetta säädellään käyttäjien kulloisenkin määrän mukaan, myös ilmanvaihdon osalta. 20 vuoden mittaiseen palvelusopimukseen kuuluu energiankäytön ja olosuhteiden seuranta. Näin varmistetaan sekä elinkaaren aikaiset pienet päästöt ja hyvät sisäolosuhteet. 

Hymyilevä SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen

”Olemme sitoutuneet luovuttamaan kiinteistön hyvässä kunnossa palvelusopimuksemme päätyttyä, tai myös jatkamaan sopimusta edelleen. Otamme vastuuta huomattavasti enemmän kuin normaalissa rakentamisessa. Rakennusta käyttävät lapset, sekä muut kaupunkilaiset. Sen on oltava terveellinen ja turvallinen aina”. 

 Betonin kosteutta mitataan anturein

Siuntion sivistys- ja hyvinvointikeskus sisältää erilaisia osoituksia SRV:n elinkaariviisaasta rakentamisesta, mutta yksi niistä on ainutlaatuinen lajissaan. Kampuksen työmaalla asennettiin kosteusanturointi seiniin ja lattioihin. Anturit seuraavat betonin kosteusarvoja ennen rakenteiden päällystämistä, mutta ne myös jätetään vartioimaan rakenteiden kuivuutta koko kiinteistön elinkaaren ajaksi. 

”Näin varmistumme, että betoni jatkaa kuivumistaan ja mikäli tulevaisuudessa tapahtuisi jokin vuoto, saisimme heti hälytyksen siitä. Näin voisi tapahtua esimerkiksi poikkeuksellisten rankkasateiden myötä tai jonkin lähistöllä sijaitsevan putken vaurioitumisesta, jotka voisivat aiheuttaa ylimääräistä kosteuskuormaa.”   

Normaalisti tämänlaiset vauriot, kuten putkivuodot betonilaatan sisässä, huomattaisiin vasta pitkän ajan kuluttua. Antureiden avulla tieto saadaan heti, jolloin vaurio ei pääse kehittymään vaan siihen reagoidaan välittömästi.  

”Tämä on ainutlaatuista eikä tällaista ole aikaisemmin toteutettu. Tällä tavoin edistämme meille tärkeitä asioita, kuten vastuullisuutta ja pitkäikäisyyttä.” 

Hanke toteuttaa SRV:n strategiaa

Asiakkaan hankkeessa saama lisäarvo tulee SRV:n monipuolisuuden ja elinkaariosaamisen kautta. 

”Pystyimme tarjoamaan monipuolista näkemystä. Ei ainoastaan rakentamisessa vaan käyttäjien huomioimisessa sekä pitkäikäisyyden suunnittelussa. Meillä on hyvin paljon energia- ja elinkaariosaamista, joka on poikkeuksellista rakennusalalla”. 

Sivistys- ja hyvinvointikampus toteuttaa SRV:n strategiaa, jossa elinkaariviisaus on yksi keskeinen strateginen painopiste. Kohteessa huomioidaan ympäristön sekä ihmisten hyvinvointi. Se on rakennettu kestämään, sekä muuntuvaan eri toimintoihin.  

 ”Nämä ovat isoja investointeja ja on tärkeää, että ne säilyttävät tällä tavoin arvonsa myös tulevaisuudessa”, Airaksinen summaa.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Perhe keittiössä

Suunnannäyttäjät haluavat pintamateriaaleilta luonnetta ja kestävyyttä

Uudiskohteiden koteihin toivotaan nyt valkoisen lisäksi väriä. Tammen sävyt ovat leviämässä keittiöistä myös kylpyhuoneiden kalusteisiin. Tämä selviää tuoreista Suunnannäyttäjät-paneelin kyselyistä.

Asuntojen-pohjaratkaisut-pääkuva

Suunnannäyttäjät haluavat asuntoihin runsaasti säilytystilaa

Tällä hetkellä kerrostaloasuntoon halutaan etenkin parveke ja oma vaatehuone. Myös erillinen keittiö kasvattaa suosiotaan, selviää tuoreesta Suunnannäyttäjät-paneelin kyselystä.

Asuintalot Wood City

Suunnannäyttäjät haluavat suosia pitkäikäisiä ja kierrätettäviä rakennusmateriaaleja

Ekologisuuden merkitys korostuu yhä useammin asunnonostajan valinnoissa. Rakennusmateriaalien on nyt oltava vastuullisesti tuotettuja, helposti kierrätettäviä ja pitkäikäisiä, selviää tuoreesta Suunnannäyttäjät-paneelimme kyselystä.