Kaksi lasta kiipeilee kiipeilytelineessä

Liikuttavaa yhteistyötä

Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen jo lapsuudessa kantaa yhtä pitkälle kuin huolella tehdyt pohjatyöt rakennushankkeessa. Siksi SRV osallistuu Suomen Olympiakomitean uutteraan työhön lasten liikkumattomuutta vastaan.

Lasten Liike –ohjelma lähtee unelmasta, jossa jokaisella lapsella on oikeus osallistua laadukkaaseen ja saavutettavaan liikunnalliseen harrastustoimintaan. 

SRV solmi keväällä kolmivuotisen yhteistyösopimuksen Suomen Olympiakomitean Lasten Liike –ohjelman kanssa. Ohjelma on osa Suomen harrastamisen mallia, jonka tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori löytää itselleen mieluisan harrastuksen koulupäivän yhteyteen. Lasten Liikkeen tarkoitus on parantaa pitkällä tähtäimellä kestävästi suomalaisten elämänlaatua juurruttamalla liikunnallinen elämäntapa osaksi jokaisen lapsen arkea.  

Kaksi lasta potkulautailee asfaltilla sateisena päivänä

Yhteistyö Olympiakomitean kanssa sopi SRV:n arvomaailmaan

Elinkaariajatteluun nojaa myös SRV:n strategia, joka näyttää suuntaa kaupunkikehityksessä entistä kestävämpään, ympäristötietoisempaan ja vastuullisempaan rakentamiseen.  

”Tähän arvomaailmaan sopii erittäin hyvin pitkäjänteinen yhteistyö Suomen Olympiakomitean kanssa. Liikkumisen mallit syntyvät jo nuorena ja niiden vaikutukset kantavat pitkälle elämän kaikilla eri osa-alueilla. Monella lapsella ei kuitenkaan ole mahdollisuutta harrastukseen, ja koronapandemia on entisestään pahentanut tilannetta” SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola kertoo. 

SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola leikkipuistossa

”Me SRV:llä pyrimme parantamaan tilannetta rakentamalla kaupunkirakenteeseen koulujen ja asuinkortteleiden pihoille leikkipuistoja, jotka rohkaisevat liikkumaan. Yhteistyön avulla pääsemme ennaltaehkäisemään liikkumattomuuden haittoja myös tukemalla lasten liikuntaharrastuksia.” 

Liikunta on halpa resepti moneen vaivaan 

Merkittävä osa kaikenikäisistä suomalaisista istuu liikaa ja liikkuu liian vähän. Liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle jopa noin 3,2 miljardia euroa vuosittain. Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Laurila tuntee hyvin todellisuuden, johon laskelmat perustuvat. 

”Liikkumattomuus aiheuttaa yhteiskunnalle suorien terveydenhuoltokustannusten lisäksi mittavia kuluja esimerkiksi tuottavuuden ja tuloverojen menetyksinä. Jo pelkästään syrjäytymisen kustannukset ovat UKK-instituutin vuonna 2018 tekemien laskelmien mukaan vähintään 70 miljoonaa euroa.”  

Kolme nauravaa lasta kiipeilytelineessä

Erityisesti Laurila kantaa huolta lapsista ja nuorista. Hänen mukaansa koronapandemian on arvioitu pudottaneen noin 10–20 % nuorista pois urheiluseuratoiminnasta.  

”Lasten liikkumattomuus on valtavan suuri haaste, jonka selättämiseksi Olympiakomitea tekee hartiavoimin töitä yhdessä lajiliittojen ja urheiluseurojen kanssa. Suomen väestö ikääntyy nopeammin kuin mikään muu EU-maa. Siksi tarvitaan terveitä nuoria. Liikunta on varsin edullinen kansanlääke, jota on hyvä oppia käyttämään pienestä pitäen.”

 Lasten Liikkeen toimintaa pilotoitiin ensimmäisen kerran 2015–2016 viidellä paikkakunnalla. Hyvien kokemuksien ansiosta toiminta laajennettiin valtakunnalliseksi 2017-2018 ja liike käynnisti satoja liikuntakerhoja piristämään lasten iltapäiviä. Tätä työtä Olympiakomitea jatkaa yhdessä lajiliittojen, liikunnan aluejärjestöjen, urheiluseurojen ja Lasten Liikettä tukevien yrityskumppaneiden kanssa. 

Lasten Liike

Lasten liikkumattomuus on yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista. Siksi lähdimme yhteistyöhön Suomen Olympiakomitean kanssa rakentamaan yhdessä kestävää yhteiskuntaa, aktiivista arkea ja elinkaariviisasta tulevaisuutta.

SRV:n ja Olympiakomitean yhteistyöllä tuetaan koulupäivän aikaisen harrastamisen edistämistä ja erityisesti lasten harrasteohjaajien koulutusta.

Lasten Liike
Lasten Liike

Sinua saattaisi kiinnostaa

Lapset leikkivät hyvin suunnitellulla pihalla.

Miten innostaa lapsia liikkumaan enemmän?

Lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt jo pidemmän aikaa. Hyvä pihasuunnittelu ja matalan kynnyksen harrastustoiminta ovat keskeisessä roolissa ongelman ratkaisemisessa.