Matinkylän lukio

Matinkylän lukio

  • Maalämmön hyödyntäminen jo rakennusvaiheessa

  • Kokonaislaajuus 11 000 bruttoneliömetriä

  • Valmistuminen 2023

Matinkylän lukio on energiatehokas ja elinkaariviisas tulevaisuuden oppimisympäristö, joka mukautuu käyttäjiensä tarpeisiin. SRV ja Espoon kaupunki lähtivät hankkeeseen vuoden kestäneellä kehitysvaiheella, jonka aikana suunnitelmia hiottiin tiiviissä yhteistyössä ja varmistettiin yhdessä tavoitteiden saavuttaminen.

Tehokkaan tilankäytön ihme. Sellainen on Matinkylän alueelle kauan odotettu Matinkylän lukio, jossa erityistä on tilojen muunneltavuus. Perinteisten luokkatilojen lisäksi 900 oppilaalle mitoitetussa rakennuksessa on muuntojoustavia oppimisympäristöjä, joita on aiemmin tehty lähinnä peruskoulurakennuksiin.

”Tietyillä alueilla on siirto- ja taiteseiniä, joiden avulla saadaan avattua suuria yhtenäisiä tiloja esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten tai tapahtumien ajaksi. Näin tilojen käyttöä saadaan tehostettua”, Espoon kaupungin Tilapalvelujen hankepäällikkö Pertti Juntunen kertoo vuoden 2024 alussa käyttöönotettavasta rakennuksesta.

Käyttäjät mukaan heti kehitysvaiheessa

Matinkylän lukion ja sen yhteyteen tulevan urheiluhallin arkkitehtisuunnittelijaksi valittiin kilpailun perusteella Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit Lyhty-nimisellä ehdotuksellaan. Kokonaisuuden suunnittelu käynnistyi lokakuussa 2020 kehitysvaiheella.

Alkuperäistä suunnitelmaa muokattiin kehitysvaiheen aikana mittavasti. Alun perin kouluosa olisi kiertynyt urheiluhallin ympärille, jolloin urheiluhallin kattoratkaisu olisi ollut haastava ja kallis. Suunnitelmaa muokattiin, ja nyt viisikerroksinen lukio ja kolmikerroksinen urheiluhalli ovat vierekkäin.

Vuoden mittainen kehitysvaihe vietiin läpi etäyhteyden välityksellä koronapandemian vuoksi. Tilojen käyttäjien edustajista koottu joukko oli vahvasti mukana suunnittelussa.

”Kävimme tilat huone huoneelta läpi, kuuntelimme käyttäjiä ja teimme muutoksia. Kehitysvaihe oli sujuva ja pääsimme SRV:n kanssa hienosti kustannustehokkaaseen loppuratkaisuun.”

SRV Työmaalla mies ja nainen tutkivat padia

Isot päästösäästöt jo rakennusvaiheessa

Rakentaminen alkoi marraskuussa 2021. Poikkeuksellisen projektista tekee myös rakennusvaiheen energiatehokkuus: rakennusaikaisten päästöjen vähentämiseksi työmaalla otettiin syyskuussa 2022 käyttöön Geolo-maalämpöratkaisu, jonka avulla maalämpöenergiaa hyödynnetään jo rakennusvaiheessa.

Geolon myötä hiilidioksidipäästösäästöt verrattuna fossiilisen polttoaineen käyttöön mahdollistavat noin 5,5 prosentin pudotuksen kiinteistön elinkaaripäästöissä. Päästösäästömäärä vastaa noin 3 928 000 kilometrin ajomatkaa keskipäästöisellä henkilöautolla, mikä tarkoittaa maapallon ympäri ajamista 98 kertaa.

Rakennusvaiheen aikana maalämpöpumput ovat työmaalla kontissa. Kun rakennus otetaan käyttöön, lämpö saadaan samasta maalämpökentästä, mutta käytössä on uusi lämmitysjärjestelmä. Maalämmön lisäksi varalla on kaukolämpö. Katolla olevilla aurinkopaneeleilla tuotetaan sähköä.

”Geolo-innovaation avulla hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi, ja samalla onnistumme säästämään energiakustannusten noustessa.”

Elinkaariviisaus näkyy myös itse rakennuksessa, joka on energiatehokas ja eristykseltään tiivis. Rakennuksen ilmanvaihto toteutetaan koneellisesti ja hallitusti. Lämpimällä säällä rakennusta voidaan viilentää maaviilennyksen avulla.

SRV Työmaalla, työntekijät tutkivat suunnitelmaa

Arki sujuu ilolla aikataulussa ja budjetissa

Hankkeen suurimmaksi onnistumiseksi Espoon kaupungin Tilapalvelujen hankepäällikkö Juntunen nimeää budjetissa ja aikataulussa pysymisen. Loppuvuodesta 2022 noin 60 prosenttia materiaaleista on saatu työmaalle ja käynnissä on talotekniikan asentaminen.

”Heti kun Ukrainan sota alkoi, päätimme tilata kriittiset materiaalit varastoon. Sillä jos materiaaleja puuttuu, työtä ei voida tehdä eikä silloin pysytä aikataulussa – ja se lisää kustannuksia”, Juntunen kertoo.

Yksi onnistuminen on työtapaturmien lähes olematon määrä. Hänen mukaansa asian salaisuutena on SRV:n hyvä työmaakulttuuri.

”SRV pitää työmaan järjestyksessä ja siistinä, joten siellä ei tapahdu onnettomuuksia.”

Henkilökohtaisesti suurimpana onnistumisena Juntunen pitää kuitenkin työskentelemisen iloa.

”Meillä ei ole ristiriitoja, vaan työskentelemme yhdessä, leppoisasti ja hyvillä mielin. Teemme hanketta yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, eli meillä ei ole erikseen tilaajaa ja urakoitsijaa, vaan olemme samalla puolella pöytää. Malli vaatii luottamusta, mutta SRV:n kanssa kaikki on toiminut upeasti”, Juntunen summaa.

Tutustu muihin referensseihin