Sivistyskampus Siuntion Sydän referenssitekstissä

Sivistyskampus Siuntion sydän

Kohteen tiedot

Laajuus8 100 bruttoneliömetriä
Valmistuminen2022
UrakkamuotoElinkaarihanke
SijaintiSiuntio
Erityispiirre SRV on vastuussa kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan

SRV:n rakentama Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus on elinkaarihanke, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Hankkeen tavoitteena on varmistaa 20 vuoden palvelusopimuksen mukaisesti turvalliset ja terveelliset muuntojoustavat tilat kuntalaisille. Ratkaisuissa on tähdätty sisäilmaltaan terveellisiin ja helposti huollettaviin rakenteisiin ja materiaaleihin sekä energiatehokkuuteen. Kampuksen käyttämä lämmitys- ja jäähdytysenergia tuotetaan maalämmöllä ja sähköenergiasta noin 25% aurinkopaneeleilla. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomioita kiinteistön energiatehokkuuteen. Kiinteistö kuuluu A-energialuokkaan. Kaksikerroksisen rakennuksen laajuus on noin 8100 bruttoneliömetriä. Sivistyskampus Siuntion sydän on Siuntion kunnan suurin yksittäinen investointihanke koko kunnan historian aikana.

Siuntion kunnan suurin investointihankeElinkaariviisaat ratkaisutElinkaarihanke

Elinkaariviisaus huomioitu monin tavoin  

 Elinkaarihankkeeseen liittyvä 20 vuoden palvelusopimus varmistaa hyvin tilojen laadukkaan ylläpidon ja erittäin energiatehokkaat sekä hiilijalanjäljenkin osalta hyvin ympäristöystävällisen elinkaarikestävän ratkaisun. 

Siuntion sivistys ja hyvinvointikampus on paikka monipuolisille kunnan palveluille sekä kaikelle kunnassa viriäville vapaa-ajan ja kulttuurin palveluille. Tulevaisuuden rakennuksissa yhdistyy monet eri toiminnot ja niitä käytetään päivisin, iltaisin sekä viikonloppuisin. Tämä on huomioitu myös kampuksen suunnittelussa.  

Elinkaariviisautta on rakentaa tehokkaita rakennuksia, jotka ovat mahdollisimman vähän tyhjillään. Kohde muuntuu hyvin eri tarpeisiin ja siinä on mietitty erilaisia tilaratkaisuja. Osaa rakennuksesta voidaan käyttää iltaisin ja käyttäjät eivät tuolloin pääse kaikkiin rakennuksen tiloihin. Tällä on turvallisuuden lisäksi vaikutus myös ylläpitotarpeisiin. Ilmanvaihto voidaan iltaisin kohdentaa vain käytössä olevaan tilaan.   

Kohteessa on keskitytty myös uusiutuvan energian käyttöön sekä mahdollisimman pieneen ympäristökuormitukseen. Kohteen viereisen jyrkän rinteen huomioiva uusi ojitus ohjaa sadevedet toisaalle, ettei keskuksen pihalle tule ylimääräistä kosteusrasitusta. Pinnanmuotoilun keinoin on pyritty varmistamaan, että rakennus säilyy mahdollisimman pitkään käyttökelpoisena. Maanmuokkauksen yhteydessä luotiin viheralue, joka sitoo itseensä kosteutta sekä lisää alueen biodiversiteettiä.   

Tulevaisuuden tarpeet on otettu monipuolisesti huomioon  

Tässä hankkeessa on mietitty todella monipuolisesti, miten rakennuksesta saadaan mahdollisimman pitkäikäinen sekä miten se pystyy muuntumaan tulevaisuuden tarpeisiin.     

Kiinteistöä ei ole rakennettu maanvaraiselle laatalle, vaan lattian alla on ryömintätila. Tämä on turvallisempi ratkaisu radonilta suojautumiseksi. Myös ryömintätilan tuuletus käynnistettiin jo rakennusaikana kuivumisen varmistamiseksi.   

Rakennuksen ikkunalasit eristävät hyvin lämpöä mutta myös niiden valonläpäisykykyä on mietitty. Talvella ei koidu lämpöhukkaa ja kesäisin ei ole liian kuuma. Näin minimoidaan lämmityksen ja jäähdytyksen tarvetta, sekä samalla pienennetään energiankulutuksesta aiheutuvia päästöjä.  

Energiatehokkuutta on huomioitu monin tavoin ja tarvetta säädellään käyttäjien kulloisenkin määrän mukaan, myös ilmanvaihdon osalta. 20 vuoden mittaiseen palvelusopimukseen kuuluu energiankäytön ja olosuhteiden seuranta. Näin varmistetaan sekä elinkaaren aikaiset pienet päästöt ja hyvät sisäolosuhteet. 

Betonin kosteutta mitataan anturein 

Siuntion sivistys- ja hyvinvointikeskus sisältää erilaisia osoituksia SRV:n elinkaariviisaasta rakentamisesta, mutta yksi niistä on ainutlaatuinen lajissaan. Kampuksen työmaalla asennettiin kosteusanturointi seiniin ja lattioihin. Anturit seuraavat betonin kosteusarvoja ennen rakenteiden päällystämistä, mutta ne myös jätetään vartioimaan rakenteiden kuivuutta koko kiinteistön elinkaaren ajaksi.  

Sivistys- ja hyvinvointikampus toteuttaa SRV:n strategiaa, jossa elinkaariviisaus on yksi keskeinen strateginen painopiste. Kohteessa huomioidaan ympäristön sekä ihmisten hyvinvointi. Se on rakennettu kestämään, sekä muuntuvaan eri toimintoihin.   

Sivistyskampus Siuntion Sydän referenssitekstissä