SRV Malli

SRV toi projektinjohtourakoinnin Suomeen laajassa mittakaavassa yli 20 vuotta sitten ja on kehittänyt siitä sen jälkeen rakennushankkeen kattavan asiakaslähtöisen yhteistoimintatoteutusmallin – SRV Mallin. Malli varmistaa hankkeissa kokonaisedullisen lopputuloksen, nopean toteutuksen sekä parhaan vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin.

SRV Mallin erinomaisuus muodostuu hankekehityksen ja projektinjohtototeutuksen yhdistämisestä. SRV Mallissa hankkeen kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen liitetään yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi ja prosessin eri vaiheet toteutetaan joustavasti limittäin. Otamme aina kokonaisvastuun hankkeen läpiviennistä ja hoitaa projektin johtamisen. Toimintamalli perustuu kumppanuuteen ja avoimeen yhteistyöhön. Asiakas voi sopimuksen mukaan osallistua aktiivisesti koko hankkeen aikana tarvittavaan päätöksentekoon. Rakentamisvaiheessa kukin yksittäinen osa-alue kilpailutetaan tehokkaasti ja luotettavat erityisosaajat suorittavat työn SRV:n ohjauksessa ja valvonnassa.

Vaiheet toteutetaan joustavasti limittäin

Hankekehitys perustuu aina asiakastarpeisiin ja voi käynnistyä joko asiakkaan yhteydenotosta tai SRV:n omasta aloitteesta. Oma hankekehityksemme pyrkii ennakoimaan mahdollisten asiakkaidensa tarpeita ja suunnittelemaan vetovoimaisia hankkeita. Hankekehitysvaiheessa käydään jatkuvasti aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. Palvelemme asiakkaitamme mm. rakennuspaikan valinnassa, kohteen kehittämisessä, maankäytön hallinnassa, tilantarpeen määrittämisessä, hankkeen budjetoinnissa ja rahoituksen hankinnassa.

Suunnitteluvaiheessa projektia ohjataan kohti asiakkaan kanssa yhteisesti asetettuja tavoitteita jatkuvasti avoimessa yhteistyössä sekä asiakkaan että suunnittelun yhteistyökumppaneiden kanssa.  Hyödynnämme rakentamisen sekä talotekniikka-alan kustannus- ja tuotantotietoutta tavoitteenaan löytää parhaiten asiakastarpeisiin vastaavat toimivat ja edulliset ratkaisut. Uusasiakashankinta jatkuu ankkurivuokralaisten varmistumisen jälkeen.

Rakentamisvaiheessa toimimme kokonaisvastuullisena pääurakoitsijana ja rakentaminen toteutetaan määritettyjen aikataulu-, kustannus- ja laatuvaatimusten mukaan. Projektissa olemme asiakkaan kumppani ja tuomme esille eri vaihtoehtoja. Vuoropuhelu asiakkaan kanssa jatkuu läpi projektin, ja asiakas pysyy jatkuvasti ajan tasalla hankkeessa tapahtuvista asioista.

SRV Mallia voidaan käyttää joustavasti erilaisissa urakkamuodoissa. Parhaimman hyödyn asiakas saa toteuttaessaan hankkeensa kokonaisuutena alusta lähtien yhteistoiminnassa SRV:n kanssa.

SRV Mallin viisi kulmakiveä

1. Oma hankekehitys

Oma hankekehitys palvelee kaikkia liiketoiminta-alueita ja vastaa muun muassa maanhankinnasta, kaavoituksesta, konseptien suunnittelusta sekä sijoittajien ja ankkurivuokralaisten hankinnasta.

2. Hankerahoituksen hallinta

Pääoman hallinta on olennainen osa hankkeiden arvonmuodostuksessa. Hankkeisiin haetaan projektikohtaista rahoitusta pankeilta, sijoittajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Joissain hankkeissa SRV on myös itse mukana sijoittajana.

3. Tehokas rakentaminen

Projektiemme tehokas toteutus perustuu asiakkaiden tarpeista lähtevään projektinjohtomalliin – SRV Malliin, jossa hanke toteutetaan avoimessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projektinjohdosta vastaavat omat ammattilaisemme. He hyödyntävät hankkeen toteutuksessa laajaa ja osaavaa yhteistyökumppaniverkostoa.

4. Vuokratulojen optimointi

Omakehitteisissä hankkeissamme vastaamme rakennettavan kohteen käyttäjähankinnasta. Ankkurivuokralaisten hakeminen on kehityshankkeen kulmakivi, jonka onnistuminen vaikuttaa hankkeen käynnistymisajankohtaan. Rakentaminen aloitetaan, kun riittävä vuokrausaste on saavutettu.

5. Loppusijoittajamarkkinan hallinta

Rakennettu ja valmiiksi vuokrattu kauppakeskus, toimistotalo tai asuntokohde on sijoittajalle houkutteleva hankinta, kun kohteesta saatava vuosittainen  vuokratuotto on ennalta tiedossa.

Lue myös