Kuvassa vasemmalla Esa ja oikealla Juha

SRV:n veljespari – Esan ja Juhan uratarinat

Veljekset Esa (58) ja Juha (52) työskentelevät molemmat SRV:llä talotekniikkapäällikköinä. Mikä heidän urapolkujaan erottaa, entä mikä yhdistää? Kuinka he ovat molemmat päätyneet SRV:n palvelukseen?

Esa aloitti SRV:llä ensin.

”Aloitin SRV:llä lokakuussa 2007 talotekniikan projektipäällikkönä. Muistan ajankohdan hyvin, koska silloin toimin vielä suunnittelupäällikkönä Pöyryllä ja viimeisenä työpäivänä yhden sairaalahankkeen sähköurakat lähtivät urakkakilpailuun. Siirtyminen suunnittelusta rakentamisen puolelle oli tuolloin sopivin hetki. Työskentelin SRV:llä vuoden 2020 alkuun asti, jonka jälkeen siirryin Skanskalle”, Esa kertoo ja jatkaa:

”Tapasimme sattumalta SRV:n talotekniikkajohtaja Timo Kekkosen heinäkuussa 2021 ja tuli puheeksi, että voisinko siirtyä takaisin SRV:n palvelukseen. Keskustelu johti yhdestä asiasta toiseen ja lokakuun lopulla 2021 palasin takaisin SRV:lle. Timon kanssa sovittiin, että tulisin Laakson yhteissairaalan (LYS) hankkeeseen mukaan. Aluksi työtehtävä oli talotekniikan ja rakennusteknisten töiden koordinointi ja yhteensovitus, mutta työn kuva on muuttunut hankkeen edetessä siten, että toimin nyt LYS-hankkeen pääallianssin päätoteuttajan talotekniikkapäällikkönä.”

Miten Juhakin sitten päätyi SRV:lle? 

”SOK-aikana olin mukana rakentamassa Tampereen Torni-hotellia sähköpuolen rakennuttajan projektipäällikkönä. Kyseessä oli SRV:n hanke. Kun kohde valmistui, keskustelin SRV:n tarpeista suunnittelun ohjauksen osalta ja päädyin siirtymään SRV:n tiimiin marraskuussa 2014. Tietty olin jo sitä ennen kuullut Esalta hyvää SRV:stä", Juha kertoo. 

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun veljekset työskentelevät saman yrityksen palveluksessa.

”Olemme olleet aiemminkin samassa yrityksessä töissä, itse asiassa tämä on jo kolmas kerta. Olemme käyneet jopa saman koulun, vaikkakin eri aikaan. Olemme molemmat koulutukseltamme sähkövoimainsinöörejä”, Esa sanoo.

Kiinnostus alaa kohtaan kulkee perheessä. 

”Jo eläköitynyt isämme oli sähköasentaja. Olemme myös Esan kanssa työskennelleet sähköasentajina usean vuoden ajan”, Juha kertoo. 

Mitä veljesten nykytehtävät sisältävät?

Esa toimii LYS-hankkeen pääallianssin talotekniikkapäällikkönä

Pääallianssin talotekniikkapäällikkönä toimimisen ohella Esa toimii myös LYS-hankkeen talotekniikan alaurakka-allianssin projektipäällikkönä.

”LYS-hanke on valtava kokonaisuus ja talotekniset työt jakautuvat kolmelle palveluntuottajalle”, Esa kuvailee.

Päätoteuttajan talotekniikan toimihenkilöt ja palveluntuottajien talotekniset asiantuntijat osallistuvat kaikkiin osaprojekteihin. 

”Olemme niin sanotusti joka puolella. Itse kuulun Yhteiset toiminnot-ryhmään, joka ei varsinaisesti kuulu eri osaprojektien alle vaan avustaa niitä kaikkia ja koordinoi niiden välistä yhteistoimintaa”, Esa kertoo.

Tulevaisuuden suunnitelmat ovat jo tiedossa.

”Laakson yhteissairaalan hanke loppuu arviolta vuoden 2030 aikana, eli suunnilleen silloin, kun eläkeikäni tulee ajankohtaiseksi”, Esa naurahtaa.

Kaiken kaikkiaan Esa on työskennellyt noin 19 vuotta erilaisten sairaalahankkeiden parissa. 

”Suunnitteluaikana olin 9,5 vuotta tekemässä Meilahden sairaala-alueen projekteja muun muassa toimenpidesiiven peruskorjausta sekä Kolmiosairaalaa. SRV:n aikana olen osallistunut TAYS:n uudistamisohjelmaan 2020 sekä Meilahden Siltasairaalahankkeeseen talotekniikkapäällikkönä ja nyt parin vuoden ajan olen työskennellyt Laakson yhteissairaalan hankkeessa”, Esa kertoo. 

SRV onkin sairaalarakentamisen asiantuntija

”Sairaalarakentaminen on paljon haastavampaa talotekniikan kannalta kuin esimerkiksi asunto- tai toimitilarakentaminen. Järjestelmien määrä ja laajuus on huomattavasti laajempi sairaaloissa”, Esa kuvailee ja Juha jatkaa:

”Järjestelmiä on niin paljon enemmän ja tarkkuusluokka sekä vaatimukset ovat korkeampia. Sairaalarakentaminen myös rakentamispuolella paljon vaativampaa kuin monessa muussa yksinkertaisemmassa kohteessa.”

Juha työskentelee talotekniikkapäällikkönä suunnittelun johtamisen parissa

Juha työskentelee talotekniikkaosaston suunnittelun johtamisen talotekniikkapäällikkönä. 

”Tiimimme on mukana useissa eri hankkeissa ja niiden eri vaiheissa. Joissain projekteissa olemme mukana hankekehitys- ja kilpailuvaiheesta alkaen. Tiimimme johtaa talotekniikan suunnittelua tuotantovaiheen alkuun saakka, jonka jälkeen toimimme tuotannon tukena projektissa sovittavalla panoksella,” Juha kertoo.

Juhan työssä tehdään yhteistyötä monen sisäisen toimijan kanssa. 

”Olemme mukana monenlaisissa hankkeissa ja teemme läheistä yhteistyötä hankekehityksen, kustannuslaskennan, hankinnan sekä tietenkin suunnittelunohjauksen ja tuotannon kanssa kaikilla SRV:n toiminta-alueilla.”

Sisäisten toimijoiden lisäksi Juhan sidosryhmiin kuuluu joukko ulkoisia tahoja.

”Me myös kilpailutamme suunnittelijoita ja keskustelemme asiakkaiden kanssa heidän tarpeistaan. Yhdessä suunnittelijoiden kanssa suunnittelemme kohteen ja teemme tarvittavat tekniset määritykset. Tehtävänkuva on siis ihan laidasta laitaan”, Juha kertoo.

Toteutuksen aikana Juhan tiimi tukee rakentajia ja takuuaikana vielä kerää kehitysideat, jotta tiimi voi kehittää toimintaansa. 

Asiakkaan kuuntelu on osa laadukasta työtä

SRV:n asiakaslupaus on ”Kuuntelemalla rakennamme viisaasti”. Esa ja Juha yhtyvät täysin lupaukseen.

”Kun on itse toiminut sekä suunnittelijana, rakennuttajana ja rakennustehtävissä, on kuunteleminen ja kysyminen ihan osa jokapäiväistä työtä. Ainoastaan kuuntelemalla ja ymmärtämällä asiakkaan tarpeita, voimme rakentaa heille laadukasta ympäristöä”, Juha sanoo.

Ei laadukasta työtä voi tehdä, jos ei kuuntele. 

”Pitää myös muistaa kääntää asioita kansanomaiselle kielelle, jotta asiakkaat ja muut sidosryhmät ymmärtävät mistä keskustellaan. Jos pitää mielessä ajatuksen ”minä, sinä ja objektiivinen näkökanta”, eli miltä keskustelu kuulostaa kolmannen osapuolen korvissa, voi sitten itse helpommin arvioida, kuinka onnistunut keskustelu oli”, Juha kertoo.

Esan mukaan suunnittelu- ja toteutusaikana ollaan paljon tekemisessä sairaalan toiminnan edustajien kanssa. 

”Jos sidosryhmiä, eli tulevia toiminnan edustajia, ei kuunnella, ei voi oikeasti rakentaa heitä palvelevaa rakennusta”, Esa sanoo.

Varsinkin hankkeiden alkuaikoina on hyvä selventää rajat, jotta molemmilla osapuolilla on sama käsitys lupauksista ja mahdollisuuksista. Kannattaa myös aina jättää tilaa ratkaisujen tutkimiseen ja vaihtoehtojen miettimiseen, jottei liian aikaisessa vaiheessa lukkiuduta kaikkien kannalta huonosti toimivaan ja kalliiseen ratkaisuun. Toteutusvaiheeseen siirryttäessä tulee kuitenkin tekniikan ratkaisut olla päätettynä, jotta suunnitelmat saadaan ajoissa toteuttajille.

”Vielä 15–20 vuotta sitten alalla toimittiin usein niin sanotuissa lokeroissa, jotka eivät paljoa keskustelleet toistensa kanssa. Tämä näkyi usein työmaalla ristiriitoina, jotka usein johtivat tarpeettomiin purkuihin ja uudelleen asennuksiin. Kaikkien työ helpottuu huomattavasti, kun kuuntelee, keskustelee ja jakaa tietoa avoimesti eri toimijoiden kesken”, Esa kuvailee. 

Lainaus Juhalta

Juha jatkaa:

”Ajatus toiminnan taustalla pitäisi olla, että miten voin auttaa kaveria onnistumaan. Jos kaveri onnistuu omassa työssään, niin itselläkin on paljon paremmat mahdollisuudet onnistua omassa työssä.”

Avoin yhteistyö, puheenvuoron antaminen, ehdotusten kuunteleminen ja asiallinen palaute ovat hyvän yhteistyön tapoja. 

”Ihmiset ovat erilaisia, toiset hiljaisempi ja toiset suulaampia. Ihmisiä osallistamalla vuorovaikutteiseen keskusteluun saadaan kaikkien ääni kuuluviin. Tärkeintä on saada kaikki tuntemaan kuuluvansa samaan ryhmään ja tämän kautta ratkaisemaan asioita yhdessä”, Esa kertoo.

Työturvallisuus huomioidaan hyvin SRV:llä

Juha ja Esa kokevat, että turvallisuuteen panostetaan hyvin SRV:llä. 

”Meillä on talossa hyvä puuttumisen kulttuuri. Kynnystä puuttumiseen ja opastamiseen voisi kuitenkin aina madaltaa. Vakaviin juttuihin pitää ehdottomasti puuttua niiden vaatimalla vakavuudella, mutta kevyempää huomioimisen ja puuttumisen kulttuuria on myös tärkeää vahvistaa”, Juha kannustaa.

Työturvallisuus on osa veljesten arkea. 

”Alalla on edelleen tiettyjä pinttyneitä uskomuksia, mutta hyvää suuntaan mennään ehdottomasti. SRV:llä turvallisuus huomioidaan mielestäni juuri oikealla tavalla. Sen huomaa asiakkaidenkin kanssa keskustellessa, että meillä on usein asiat oikein hyvin hoidossa”, Juha sanoo.

Laakson hankkeessa turvallisuus nousee joka päivä esille, ihan suunnitteluratkaisuista lähtien. Työmaalla pidetään säännöllisiä turvavartteja ja hankkeella on omat turvallisuustyöryhmät, jotka jatkuvasti kehittävät toimintaa. Turvallisuutta ei voi vähätellä yhtään, se on iso osa rakentamista. 

Slogan ”Kaikki terveenä kotiin työpäivän jälkeen” on todella hyvä asia. 
Jokainen vakava loukkaantuminen tai jopa kuoleminen on vältettävissä, vaikka vahinkoja ihmisille sattuukin.
Esa

”Turvallisuus lähtee jokaisesta itsestään. Yhteisiin sääntöihin tutustuminen ja niiden noudattaminen vie jo pitkälle”, Juha sanoo.

Rakentamisessa turvallisuus on päivän sana.

”Ennen työn aloittamista tulee pysähtyä 10 sekunniksi ja miettiä mitä on tekemässä. 10 sekuntia on lyhyt aika, mutta se voi pelastaa esimerkiksi sormesi. Sanoisin, että 99,9 % SRV:n henkilöstöstä varmasti puuttuu näkemiinsä epäkohtiin ja varmistaa, että puutteet oikeasti myös korjataan”, Esa sanoo.

Vastuullisuus on toinen päivän sana

Laakson hankkeessa vastuullinen toiminta on ehdoton asia. Hankkeella muun muassa paneudutaan taksonomiaan ja EPD-ympäristöselosteisiin hankinnoissa.

”Suunnittelun ohjauksessa haetaan yhteisesti kestävän kehityksen energiatehokkaita ratkaisuja aina, kun se on mahdollista. Vaikka kestävät ratkaisut voivat vaatia vielä hieman enemmän investointia, niin koko ajan on enemmän hankkeita, joilla on ympäristösertifikaatit. Meillä on joka kohteessa tutkittavana aina uusiutuvan energia, taksonomianmukaisuus, vähähiilisten tuotteiden käyttö ja uudet innovaatiot”, Juha kertoo.

Onneksi myös markkinat kehittyvät oikeaan suuntaan ratkaisujen ja kustannuspaineen osalta. 

”Koko urani ajan vastuullisuus ja kestävän kehityksen mukainen toiminta on kulkenut rinnalla hitaasti, mutta varmasti. Kehitys tulee varmasti tapahtumaan, vaikka sitten välillä pyrähdysten muodossa” Juha sanoo.

Veljekset ovat tyytyväisiä SRV:hen työnantajana

”SRV on mielestäni erittäin hyvä työnantaja ja olen viihtynyt täällä tosi hyvin. Ja vaikka poikkesin hetken verran muualla, niin ei lähtemiseni syy ollut SRV:ssä tai sen henkilöissä. Kun tulin taloon 2007, meitä oli alun perin toistakymmentä henkilöä talotekniikka tiimissä ja nyt meitä on yli 70 henkilöä”, Esa sanoo.

Talotekniikkapuolen työ on todella monipuolista. Siinä pääsee näkemään koko rakentamisen kaaren leveästi. Kun hankkeeseen pääsee jo alkuvaiheessa mukaan, se helpottaa kovasti työntekoa.

”Me olemme useissa eri hankkeissa mukana, työssä pääsee hyvin näkemään asiakaskunnan koko kirjon. Koko urani olen ollut tekemisissä erilaisten kohteiden ja sidosryhmien kanssa. Viihdyn hyvin työssäni”, Juha sanoo ja jatkaa:

”Meillä on kohteita koko Suomen kartalla, joten siinä tulee tutuksi koko porukka. Toimimme myös linkkinä, eli viemme tietoa myös työmailta ja projekteille toiselle. Voimme sitä kautta edesauttaa koko yrityksen toimintaa ja sen kehitystä.”

Esan lainaus

Vapaa-ajalla golfataan – ja vietetään aikaa perheen kanssa

Esa ja Juha viihtyvät vapaa-ajallakin samoissa tilaisuuksissa muun muassa erilaisten harrastusten osalta. 

Veljekset myös asuvat lähellä toisiaan, jonka lisäksi molempien lapsetkin asuvat alle kymmenen kilometrin säteellä. Veljesten vanhemmat asuvat myös suunnilleen saman etäisyyden sisällä. 

Perheiden kesken tulee vietettyä aikaa usean kerran vuodessa. Lapsetkin viihtyvät keskenään, kun ovat suurin piirtein samanikäisiä ja tottuneet pienestä pitäen tulemaan toimeen keskenään. 

”Muutoin Juha on huhtikuusta ensilumiin asti golf-kentällä, minä yritän ehtiä välillä mukaan. Kolme tytärtä ja viisi lastenlasta harrastuksineen pitää arjen muutenkin vauhdikkaana,” Esa naureskelee.

”Jep, vapaa-ajalla tulee pelattua kymmenittäin golfkierroksia vuodessa,” Juha päättää.

Kuvassa vasemmalla Esa ja oikealla Juha

Teksti: Tii Salmela I Kuvat: SRV

SRV työnantajana

Olemme kotimainen, uudistushenkinen rakennusyhtiö, jolla on katse vahvasti sekä tulevaisuudessa että työntekijöidemme hyvinvoinnissa juuri nyt. 

Vastuullisuus ja yhteishengen vaaliminen ovat meille ykkösasioita työnantajana. Uudistamme alan työkulttuuria ja mahdollistamme kukoistamisen kiinnostavissa työtehtävissä.

Lue lisää meistä
HERO2Uraaaloittaville
Mira

Yksikön johdossa vahva osaaja – Miran uratarina

Mira työskentelee SRV:llä yksikönjohtajana toimitilojen liiketoiminnassa. Pitkän kokemuksen ja monipuolisen osaamisen avulla hän tukee myös muiden edellytyksiä onnistumiselle.

Matti ja ULS:n saama kunniakirja

30 vuotta SRV:llä – Matin uratarina

Työmaapäälliköllämme Matilla (64) tulee maaliskuussa täyteen 30 vuotta SRV:n palveluksessa. Rautaisen ammattilaisen työvuosiin on mahtunut iso joukko työmaita ja monipuolisia rakennushankkeita.

Kuvassa vasemmalla Esa ja oikealla Juha

SRV:n veljespari – Esan ja Juhan uratarinat

Veljekset Esa (58) ja Juha (52) työskentelevät molemmat SRV:llä talotekniikkapäällikköinä. Mikä heidän urapolkujaan erottaa, entä mikä yhdistää? Kuinka he ovat molemmat päätyneet SRV:n palvelukseen?