Helsingin kielilukio ylhäältä päin

Viisas energiankäyttö hillitsee ilmastonmuutosta

Rakentamisen energiamurroksessa ratkaisevassa asemassa tulevat olemaan energiatehokkaat kiinteistöt ja uusiutuvat energiamuodot.

Energiasektori on voimakkaassa muutoksessa, kun fossiilisista polttoaineista pyritään nopeasti eroon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tulevaisuuden energiajärjestelmä rakentuu yhä voimakkaammin uusiutuvan energian varaan. SRV:n näkökulmasta ratkaisevassa roolissa tässä energiamurroksessa tulevat olemaan viisaasti energiaa käyttävät kiinteistöt yhdessä uusiutuvien hajautettujen energiamuotojen, kuten maalämmön ja aurinkosähkön, kanssa.

Suuria kysymyksiä ovat, miten tuotamme käyttämämme energian ympäristöystävällisesti sekä miten minimoimme rakennusten elinkaaren aikana syntyvän energiatarpeen. Molempia koskevat samat megatrendit. Uusiutuvaan energiaan sekä hajautettuun energiantuotantoon siirtyminen ovat muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan rakentamiseen koko ajan enemmän. Samalla elinkaariviisauden opeilla voidaan kaitsea suuriakin energian kulueriä, kuten lämmitystä.

Sähkön osalta SRV:n rakentamilla rakennuksilla on vielä matkaa omavaraisiksi: sähköä tuotetaan auringolla, mutta se ei vielä kokonaan riitä kattamaan rakennuksen tarvetta. Sitä vastoin lämmityksessä ja jäähdytyksessä pystytään tuottamaan paikallisesti lähes kaikki rakennuksen tarve. Jatkossa rakennetaan fiksuja ja energiatehokkaita rakennuksia, joissa energiankäyttö ohjataan kulloinkin tarpeellisimpiin kohteisiin. Samalla rakennusten lämpötilan hallintaa voidaan kehittää huomattavasti energiatehokkaammaksi järkevillä ratkaisuilla.

”Uusiutuva energia ratkaisee monia haasteita kiinteistöjen päästöjen näkökulmasta. Yhdistettynä energiatehokkuuteen ja teknologiaratkaisuihin, kuten kulutusjoustoon, saamme lisättyä vaikuttavuutta huomattavasti", toteaa SRV:n energia- ja elinkaaripalveluiden johtaja Jere Pirhonen.
 

Helsingin kielilukio sivulta
Helsingin kielilukion ensisijainen lämmitysmuoto on ilmavesilämpöpumppu.

Helsingin kielilukio toteutettiin elinkaariurakkana

SRV:n elinkaarihankkeena toteuttama uusi kielilukio valmistui Helsingin Myllypuroon toukokuussa 2023 ja se otettiin käyttöön syyslukukaudeksi 2023. Neljäkerroksisen rakennuksen laajuus on noin 8 500 bruttoneliömetriä.

Hanke toteutettiin elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Palvelujakson aikana ylläpito ja kiinteistön hoito varmistavat koulun häiriöttömän toiminnan ja esimerkiksi energiatehokkuutta ja -kulutusta ohjataan dynaamisesti kulutusjouston avulla tehden tarvittavia toimia energian kulutuksen optimoimiseksi.

SRV:n työmaat siirtyivät päästöttömiksi vuoden 2022 alusta lähtien, ja kielilukiota rakennettiin käyttämällä uusiutuvaa tai päästötöntä sähköä tai uusiutuvaa kaukolämpöä. 

Rakennuksen ensisijainen lämmitysmuoto on ilmavesilämpöpumppu. Sillä katetaan 66 prosenttia koko kiinteistön energian tarpeesta.

Rakennuksessa hyödynnetään paikallista uusiutuvaa energiaa

Kielilukion suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa toteutettiin Hiilineutraali Helsinki -tavoitteita. Suunnitteluratkaisussa on painotettu energiatehokkuutta ja paikallista uusiutuvan energian tuotantoa lämpöpumpulla ja aurinkopaneeleilla.

Rakennuksen ensisijainen lämmitysmuoto on ilmavesilämpöpumppu. Sillä katetaan 66 prosenttia koko kiinteistön energian tarpeesta. Ilmavesilämpöpumppu ottaa energian ulkoilmasta hyödyntämällä ulkoilman ja lämpöpumpussa olevan kylmäaineen välistä lämpötilaeroa. Yhdessä aurinkopaneelien kanssa ilmavesilämpöpumppu vähentää päästöjä noin 60 prosenttia.

Hankkeen tavoitteena on ollut rakennuksen energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen vähentäminen ja tilojen muunneltavuus. Tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja toiminnan tarpeen mukaan helposti muunneltaviksi. Toteutuksessa keskiössä on ollut käyttäjän tarpeet ja tilat on toteutettu käyttäjää ja tilaajaa kuunnellen. Kohteelle on haettu 4 tähden RTS-ympäristöluokitusta ja sen energialuokka on A+.

Kuvat: Akifoto

HERO2Vastuullisuus

Elinkaariviisaus luotaa vastuullisuustyötämme

Me SRV:llä haluamme olla vastuullisuuden edelläkävijä ja luoda liiketoiminnallamme kestävää rakennettua ympäristöä sukupolvelta toiselle.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme

Sinua saattaisi kiinnostaa

Perhe keittiössä

Suunnannäyttäjät haluavat pintamateriaaleilta luonnetta ja kestävyyttä

Uudiskohteiden koteihin toivotaan nyt valkoisen lisäksi väriä. Tammen sävyt ovat leviämässä keittiöistä myös kylpyhuoneiden kalusteisiin. Tämä selviää tuoreista Suunnannäyttäjät-paneelin kyselyistä.

Asuntojen-pohjaratkaisut-pääkuva

Suunnannäyttäjät haluavat asuntoihin runsaasti säilytystilaa

Tällä hetkellä kerrostaloasuntoon halutaan etenkin parveke ja oma vaatehuone. Myös erillinen keittiö kasvattaa suosiotaan, selviää tuoreesta Suunnannäyttäjät-paneelin kyselystä.

Asuintalot Wood City

Suunnannäyttäjät haluavat suosia pitkäikäisiä ja kierrätettäviä rakennusmateriaaleja

Ekologisuuden merkitys korostuu yhä useammin asunnonostajan valinnoissa. Rakennusmateriaalien on nyt oltava vastuullisesti tuotettuja, helposti kierrätettäviä ja pitkäikäisiä, selviää tuoreesta Suunnannäyttäjät-paneelimme kyselystä.