Aiemmat liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja sille yhtiölle, joka on omistuksen kohteena.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistusosuutensa, kun se saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % tai 66 2/3 % (liputusraja) kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakepääomasta.

Finanssivalvontaan liputusilmoitus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@finanssivalvonta.fi. SRV:lle sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@srv.fi.

Liputusilmoitus 1.7.2022

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on 30.6.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen OP Osuuskunnalta. Ilmoituksen mukaan OP Osuuskunnan välillinen osakeomistus määräysvaltayhteisöjensä OP-Henkivakuutus Oy:n ja Pohjola Vakuutus Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on laskenut alle 10 %:n rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

Pörssitiedote 1.7.2022

Liputusilmoitus 29.6.2022

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on 28.6.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Tuomas Kokkilalta. Ilmoituksen mukaan Tuomas Kokkilan suora ja välillinen osakeomistus määräysvaltayhteisönsä Tungelin Investments Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on 28.6.2022 laskenut alle 5 %:n rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä SRV Yhtiöt Oyj:n toteuttaman suunnatun osakeannin seurauksena.

Pörssitiedote 29.6.2022

Liputusilmoitus 29.6.2022

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on 28.6.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Lauri Kokkilalta. Ilmoituksen mukaan Lauri Kokkilan suora ja välillinen osakeomistus määräysvaltayhteisönsä Lareale Investments Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on 28.6.2022 laskenut alle 5 %:n rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä SRV Yhtiöt Oyj:n toteuttaman suunnatun osakeannin seurauksena.

Pörssitiedote 29.6.2022

Liputusilmoitus 29.6.2022

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on 28.6.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Etola Group Oy:ltä. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Etola Group Oy:n omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden lukumäärästä sekä äänimäärästä on 28.6.2022 alittanut 5 % liputusrajan. Etola Group Oy on Erkki Etolan määräysvaltayhtiö suoran omistuksen kautta.

Pörssitiedote 29.6.2022

Liputusilmoitus 13.8.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on 13.8.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Ilpo Kokkilalta. Ilmoituksen mukaan Ilpo Kokkilan välillinen osakeomistus SRV Yhtiöt Oyj:ssä on 12.8.2020 alittanut 10 %:n rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Pontos Oy on 12.8.2020 lakannut olemasta Ilpo Kokkilan määräysvaltayhteisö.

Pörssitiedote 13.8.2020

Liputusilmoitus 13.8.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on 13.8.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Pontos Oy:ltä. Ilmoituksen mukaan Pontos Oy ilmoittaa nyt 17,99% välillisen omistuksensa SRV Yhtiöt Oyj:ssa ensimmäistä kertaa omalla liputusilmoituksella, koska Pontos Oy on 12.8.2020 lakannut olemasta Ilpo Kokkilan määräysvaltayhteisö. Pontos Oy:n välillinen omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:ssä on ennen ja jälkeen transaktion 17,99%.

Pörssitiedote 13.8.2020

Liputusilmoitus 18.6.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 18.6.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Tuomas Kokkilalta. Ilmoituksen mukaan Tuomas Kokkilan suora ja välillinen osakeomistus määräysvaltayhteisönsä Tungelin Investments Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on 18.6.2020 noussut yhteensä yli 5 %:n rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä SRV Yhtiöt Oyj:n toteuttaman merkintäetuoikeusannin seurauksena.

Pörssitiedote 18.6.2020

Liputusilmoitus 18.6.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 18.6.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Lauri Kokkilalta. Ilmoituksen mukaan Lauri Kokkilan suora ja välillinen osakeomistus määräysvaltayhteisönsä Lareale Investments Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on 18.6.2020 noussut yhteensä yli 5 %:n rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä SRV Yhtiöt Oyj:n toteuttaman merkintäetuoikeusannin seurauksena.

Pörssitiedote 18.6.2020

Liputusilmoitus 18.6.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 18.6.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Erkki Etolalta. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan välillinen osakeomistus määräysvaltayhteisönsä Tiiviste-Group Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on 18.6.2020 noussut yli 5 %:n rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä SRV Yhtiöt Oyj:n toteuttaman merkintäetuoikeusannin seurauksena.

Pörssitiedote 18.6.2020

Liputusilmoitus 22.5.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 22.5.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen OP Osuuskunnalta. Ilmoituksen mukaan OP Osuuskunnan välillinen osakeomistus määrävaltayhteisöjensä OP-Henkivakuutus Oy:n, Pohjola Vakuutus Oy:n ja OP Yrityspankki Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on laskenut alle 15 %:n rajan 20.5.2020 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Pörssitiedote 22.5.2020

Liputusilmoitus 20.5.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 20.5.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen OP Osuuskunnalta. Ilmoituksen mukaan OP Osuuskunnan välillinen osakeomistus määrävaltayhteisöjensä OP-Henkivakuutus Oy:n, Pohjola Vakuutus Oy:n ja OP Yrityspankki Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on noussut yli 15 %:n rajan 19.5.2020 SRV Yhtiöt Oyj:n toteuttaman suunnatun osakeannin seurauksena.

Pörssitiedote 20.5.2020

Liputusilmoitus 20.5.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 20.5.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Erkki Etolalta. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan välillinen osakeomistus määräysvaltayhteisönsä Tiiviste-Group Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on 19.5.2020 laskenut alle 5 %:n rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä SRV Yhtiöt Oyj:n toteuttaman suunnatun osakeannin seurauksena.

Pörssitiedote 20.5.2020

Liputusilmoitus 20.5.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 20.5.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmariselta. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarisen suora osakeomistus SRV Yhtiöt Oyj:ssä on 19.5.2020 noussut yli 10 %:n rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä SRV Yhtiöt Oyj:n toteuttaman suunnatun osakeannin seurauksena.

Pörssitiedote 20.5.2020

Liputusilmoitus 20.5.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 19.5.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Lauri Kokkilalta. Ilmoituksen mukaan Lauri Kokkilan suora osakeomistus SRV Yhtiöt Oyj:ssä on laskenut alle 5 %:n rajan 19.5.2020 SRV Yhtiöt Oyj:n toteuttaman suunnatun osakeannin seurauksena.

Pörssitiedote 20.5.2020

Liputusilmoitus 20.5.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 19.5.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Tuomas Kokkilalta. Ilmoituksen mukaan Tuomas Kokkilan suora osakeomistus SRV Yhtiöt Oyj:ssä on 19.5.2020 laskenut alle 5 %:n rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä SRV Yhtiöt Oyj:n toteuttaman suunnatun osakeannin seurauksena.

Pörssitiedote 20.05.2020

Liputusilmoitus 20.5.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 19.5.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Timo Kokkilalta. Ilmoituksen mukaan Timo Kokkilan välillinen osakeomistus määräysvaltayhteisönsä Havu Capital Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on 19.5.2020 laskenut alle 10 %:n rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä SRV Yhtiöt Oyj:n toteuttaman suunnatun osakeannin seurauksena.

Pörssitiedote 20.05.2020

Liputusilmoitus 20.5.2020

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 19.5.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Ilpo Kokkilalta. Ilmoituksen mukaan Ilpo Kokkilan välillinen osakeomistus määrävaltayhteisöjensä AS Pontos Baltic:n ja Kolpi Investments Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on noussut yli 25 %:n rajan 19.5.2020 SRV Yhtiöt Oyj:n toteuttaman suunnatun osakeannin seurauksena.

Pörssitiedote 20.05.2020

Liputusilmoitus 30.09.2019

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 30.9.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Timo Tapani Kokkilalta.

Ilmoituksen mukaan Timo Tapani Kokkilan suora osakeomistus SRV Yhtiöt Oyj:ssä on laskenut alle 5 %:n rajan ja hänen välillinen osakeomistuksensa määräysvaltayhteisönsä Havu Capital Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on noussut yli 10 %:n rajan 30.9.2019 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Havu Capital Oy on Timo Tapani Kokkilan kokonaan omistama yhteisö.

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen

Liputusilmoitus 22.12.2016

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Ilpo Kokkilalta.

Liputusilmoituksen mukaan Ilpo Kokkilan osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 20 %. Omistusosuus on muuttunut 22.12.2016.

Liputusrajan alittumista laskettaessa on huomioitu ilmoitusvelvollisen suora ja välillinen omistus. Ilmoitusvelvollisen välillinen omistus on toteutettu Kolpi Investments Oy:n (Y-tunnus 1990453-6) kautta.

Ilpo Kokkilan omistus- ja ääniosuus SRV Yhtiöt Oyj:ssä:

Osakkeiden lukumäärä:
Ennen liputusvelvollisuuden syntymistä: 24 494 301 osaketta (suora 12 988 844, välillinen 11 505 457)
Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen: 11 505 457 osaketta (suora 0, välillinen 11 505 457)

Osuus osakkeista ja äänioikeuksista:
Ennen liputusvelvollisuuden syntymistä: 40,47 % (suora 21,46 %, välillinen 19,01 %)
Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen: 19,01 % (suora 0 %, välillinen 19,01 %)

Liputuksen laskentaperusteena on SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä, joka on yhteensä 60 499 575.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Tuomas Kokkilalta.

Liputusilmoituksen mukaan Tuomas Kokkilan osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 10 %. Omistusosuus on muuttunut 22.12.2016.

Tuomas Kokkilan omistus- ja ääniosuus SRV Yhtiöt Oyj:ssä:

Osakkeiden lukumäärä:
Ennen liputusvelvollisuuden syntymistä: 0
Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen: 6 494 422

Osuus osakkeista ja äänioikeuksista:
Ennen liputusvelvollisuuden syntymistä: 0 %
Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen: 10,73 %

Liputuksen laskentaperusteena on SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä, joka on yhteensä 60 499 575.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Lauri Kokkilalta.

Liputusilmoituksen mukaan Lauri Kokkilan osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 10 %. Omistusosuus on muuttunut 22.12.2016.

Lauri Kokkilan omistus- ja ääniosuus SRV Yhtiöt Oyj:ssä:

Osakkeiden lukumäärä:
Ennen liputusvelvollisuuden syntymistä: 0
Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen: 6 494 422

Osuus osakkeista ja äänioikeuksista:
Ennen liputusvelvollisuuden syntymistä: 0 %
Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen: 10,73 %

Liputuksen laskentaperusteena on SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä, joka on yhteensä 60 499 575.
Liputusilmoitus 18.5.2015

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Erkki Etolan määräysvaltayhtiö Tiiviste-Group Oy:ltä. Liputusilmoituksen mukaan Tiiviste-Group Oy:n osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 5 %. Omistusosuus on muuttunut 15.5.2015.

Tiiviste-Group Oy:n omistus- ja ääniosuus SRV Yhtiöt Oyj:ssä ennen liputusvelvollisuuden syntymistä:
Kappalemäärä: 1 020 000
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 2,77 %

Tiiviste-Group Oy:n omistus- ja ääniosuus SRV Yhtiöt Oyj:ssä liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen:
Kappalemäärä: 2 027 000
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 5,51 %

Liputuksen laskentaperusteena on SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä yhteensä 36 768 468.

Liputusilmoitus 11.4.2011

Arvopaperimarkkinalain 2  luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Tänään ilmoitetun osakejärjestelyn yhteydessä SRV Yhtiöt Oyj:n (kaupparekisteritunnus: 1707186-8) omistusosuus yhtiön omista osakkeista ylitti hetkellisesti 1/20 osuuden rajan.

SRV toteutti 11.4.2011 Nordea Bank Ab:n (publ) kanssa 5.1.2010 tekemänsä johdannaissopimuksen yhteensä 1 356 650 osakkeen osalta. Johdannaissopimus jatkuu 552 833 osakkeen osalta. Osakkeiden hankkimisen jälkeen yhtiö omisti 2 201 700 omaa osakettaan, mikä oli 5,99 prosenttia yhtiön osakkeista (johdannaissopimuksen piirissä olevat osakkeet mukaan lukien 2 754 533 osaketta, 7,49 prosenttia SRV:n osakkeista).

SRV toteutti osakkeen omistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatun osakeannin samoin 11.4.2011 tarjoamalla merkittäväksi 1 500 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan. Anti merkittiin heti. Osakkeiden luovuttamisen jälkeen yhtiö omistaa 701 700 omaa osakettaan, joka on 1,91 % yhtiön osakkeista (johdannaissopimuksen piirissä olevat osakkeet mukaan lukien 1 254 533 osaketta, 3,41 prosenttia SRV:n osakkeista).

Liputusilmoitus 16.3.2011

Arvopaperimarkkinalain 2  luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Bank AB:n (publ) omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 15.3.2011 tehdyn osakekaupan johdosta alittanut 1/20 ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on noussut yli 1/20.

Liputusilmoitus 20.12.2010

Arvopaperimarkkinalain 2  luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus

Osakkeiden liikkeeseenlaskija: SRV Yhtiöt Oyj, Y-tunnus 1707186-8
Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden saanto 20.12.2010, jolloin myös omistusoikeus on siirtynyt.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetut, äänimäärästä ja osakkeiden määrästä laskettavat yhden kahdeskymmenesosan (1/20)sekä yhden kymmenesosan (1/10) liputusrajat ylittyvät.

Ilmoitusvelvollisen nimi: Kokkila, Timo Tapani
Osakkeiden lukumäärä sekä osuus osakkeista ja äänioikeuksista:
Osakkeiden lukumäärä
Ennen saantoa 5.000 osaketta
Saannon jälkeen 4.522.288 osaketta
Osuus osakkeista ja äänioikeuksista
Ennen saantoa 0,0 %
Saannon jälkeen 12,30 %

Liputusilmoitus 20.12.2010

Arvopaperimarkkinalain 2  luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus omistusosuuden muuttumisesta 

Osakkeiden liikkeeseenlaskija: SRV Yhtiöt Oyj, Y-tunnus 1707186-8

Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden luovutus 20.12.2010, jolloin myös omistusoikeus on siirtynyt.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu, äänimäärästä ja osakkeiden määrästä laskettava yhden kahdesosan (1/2) liputusraja alittuu. Liputusrajan alittumista laskettaessa on huomioitu ilmoitusvelvollisen suora ja välillinen omistus. Ilmoitusvelvollisen välillinen omistus on toteutettu Kolpi Investments Oy:n (Y-tunnus 1990453-6) kautta.

Ilmoitusvelvollisen nimi: Kokkila, Ilpo Erkki Tapani
Osakkeiden lukumäärä sekä osuus osakkeista ja äänioikeuksista:
Osakkeiden lukumäärä
Ennen luovutusta: 18.730.129 osaketta(suora 13.552.000, välillinen 5.178.129)
Luovutuksen jälkeen: 14.212.841 osaketta (suora 9.034.712, välillinen 5.178.129)
Osuus osakkeista ja äänioikeuksista
Ennen luovutusta: 50,94 % (suora 36,86 %, välillinen 14,08 %)
Luovutuksen jälkeen: 38,56 % (suora 24,57 %, välillinen 14,08 %)

Liputusilmoitus 17.5.2010

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Pankki Suomi Oyj (1680235-8) on 14.5.2010 termiinisopimuksen erääntyessä myynyt Nordea Bank AB:lle (publ) (ruotsalainen rekisterinumero 516406-0120) omistamansa kaikki 1.909.483 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joten Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut alle 1/20. Nordea Bank AB (publ) omistaa nyt 1909.483 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja sen omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 5,19 prosenttia eli noussut yli 1/20.

Kuten aiemmin 5.1.2010 annetussa liputusilmoituksessa on kerrottu, Nordea Bank AB (publ) on tehnyt samasta osakemäärästä johdannaissopimuksen (total return swap) SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa. Lisäksi sopimuksen mukaan osakkeet myydään sopimuksen erääntyessä SRV Yhtiöt Oyj:lle tai sen määräämälle taholle. Näin ollen sopimuksen erääntyessä heinäkuussa 2010 Nordea Bank AB:n (publ) omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan alle 1/20.

Lisäksi Nordea-konserniin kuuluva Nordea Life and Pensions S.A (kotipaikka Luxemburg, rekisterinumero B35996) omistaa 29.508 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joka vastaa 0,08 prosenttia SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Nordea-konsernin kokonaisomistus SRV Yhtiöt Oyj:ssä on tällä hetkellä 5,27 prosenttia, mutta tulee laskemaan alle 1/20 edellä mainitusta johtuen.

Liputusilmoitus 5.1.2010

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus omistusoikeuden muuttamisesta

Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen rekisterinumero 516406-0120) ilmoittaa, että se on tänään 5.1.2010 ostanut 1.909.483 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja sen omistusosuus yhtiöstä on 5,193 %:a eli Nordea Bank AB:n (publ) osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli 1/20.
Nordea Bank AB (publ) on tehnyt samasta osakemäärästä johdannaissopimuksen (total return swap) SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa. Lisäksi sopimuksen mukaan osakkeet myydään sopimuksen erääntyessä SRV Yhtiöt Oyj:lle tai sen määräämälle taholle. Näin ollen sopimuksen erääntyessä heinäkuussa 2010 Nordea Bank AB:n (publ) omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan alle 1/20.

Lisäksi Nordea-konserniin kuuluva Nordea Life and Pensions S.A. (kotipaikka Luxemburg, rekisterinumero P35.996) omistaa 30.808 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joka vastaa 0,084 %:a SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Nordea-konsernin kokonaisomistus SRV Yhtiöt Oyj:ssä on tällä hetkellä 5,277 %:a, mutta tulee laskemaan alle 1/20 edellä kerrotusta johtuen.

Liputusilmoitus 5.1.2010

Arvopaperimarkkinalain 2  luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus omistusoikeuden muuttamisesta

Osakkeiden liikkeeseenlaskija: SRV Yhtiöt Oyj
Liputusilmoituksen peruste:
Osakkeiden myynti 5.1.2010, jolloin myös omistusoikeus on siirtynyt.
Osakekaupan perusteella arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu, äänimäärästä ja osakkeiden määrästä laskettava yhden kahdeskymmenesosan (1/20) liputusraja alittuu.

Ilmoitusvelvollisen nimi: Heliövaara, Eero Juhani
Osakkeiden lukumäärä sekä osuus osakkeista ja äänioikeuksista:
Osakkeiden lukumäärä:
Ennen kauppaa 1.909.483 osaketta
Kaupan jälkeen 0 osaketta
Osuus osakkeista ja äänioikeuksista:
Ennen kauppaa 5,19 %
Kaupan jälkeen 0 %

Liputusilmoitus 13.8.2009

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus omistusoikeuden muuttamisesta

1. Osakkeiden liikkeeseenlaskija: SRV Yhtiöt Oyj
2. Liputusilmoituksen peruste
Sopimus, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden luovuttamiseen siten, että arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu, äänimäärästä ja osakkeiden määrästä laskettava yhden kahdeskymmenesosan (1/20) liputusraja alittuu.
3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Heliövaara, Eero Juhani
4. Osakkeiden lukumäärä ja osuus osakkeista ja äänioikeuksista:
Osakkeiden lukumäärä: ennen järjestelyä 1.909.483 osaketta, järjestelyn jälkeen 0 osaketta
Osuus osakkeista ja äänioikeuksista: ennen järjestelyä 5,19 %, järjestelyn jälkeen 0 %
5. Sopimuksen olennainen sisältö

Eero Heliövaara, SRV Yhtiöt Oyj ja Ilpo Kokkila ovat tehneet 11.8.2009 sopimuksen, jonka perusteella SRV Yhtiöt Oyj ja Ilpo Kokkila sitoutuvat ostamaan tai osoittamaan ostajan Eero Heliövaaran omistamille 1.909.483 osakkeelle siten, että kaikki osakkeet on myyty viimeistään 5.1.2010 ja niistä saatu kauppahinta on keskimäärin 4,45 euroa osakkeelta.