Kalasataman tornitalojen työmaa: nosturi, kauppakeskus ja talot

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja sille yhtiölle, joka on omistuksen kohteena. 

Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. 

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää liputusrajan rikkovasta transaktiosta. 

Liputusilmoitus lähetään sekä Finanssivalvonnalle osoitteeseen liputukset(at)finanssivalvonta.fi että SRV:lle sähköpostitse osoitteeseen investor.relations(a)srv.fi

Tietoa osakkeenomistajan liputusvelvollisuudesta löytyy Finanssivalvonnan sivuilta Liputukset

Viimeisen 12 kk:n aikana julkaistut liputusilmoitukset

Liputusilmoitus 1.7.2022

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on 30.6.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen OP Osuuskunnalta. Ilmoituksen mukaan OP Osuuskunnan välillinen osakeomistus määräysvaltayhteisöjensä OP-Henkivakuutus Oy:n ja Pohjola Vakuutus Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on laskenut alle 10 %:n rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

Pörssitiedote 1.7.2022

Aiemmat liputusilmoitukset

Aiemmat liputusilmoitukset löytyvät arkistostamme