Pihan kastelu

Yhtiön johto

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernia ja sen liiketoimintoja konsernin johtoryhmän tukemana. 
 

Toimitusjohtaja  

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta sekä juoksevasta hallinnosta. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Hän valmistelee hallituksessa päätettävät asiat ja panee toimeen hallituksen päätökset. Toimitusjohtaja on myös konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. Hallitus nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen.  

SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana on 1.9.2019 alkaen toiminut diplomi-insinööri Saku Sipola (s. 1968).  

Yhtiön ja toimitusjohtaja Saku Sipolan välisen kirjallisen toimisopimuksen mukaisesti toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimisopimuksessa ei ole määräyksiä irtisanomiskorvauksesta.

Yhtiö vastaa toimitusjohtajan lakisääteisen eläkkeen järjestämisestä. Toimitusjohtajalla ei ole vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä.

Toimitusjohtajan palkitsemista on kuvattu toimielinten palkitsemisraportissa, joka löytyy osiosta Palkitseminen.  

Ajantasaista tietoa toimitusjohtajan osakeomistuksista löydät Johdon osakeomistukset -sivulta
 

Konsernin johtoryhmä 

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä päätöksenteossa. Johtoryhmä valmistelee myös yhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Konsernin johtoryhmässä käsitellään liiketoimintaan sekä toiminnan kehittämiseen ja valvontaan liittyviä asioita. Konsernin johtoryhmän tehtävät perustuvat yhtiön johtamisjärjestelmään, eikä konsernin johtoryhmällä ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. 

Konsernin johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana toimitusjohtaja sekä hallituksen nimittämät johtoryhmän jäsenet. Jokaisella konsernin johtoryhmän jäsenellä on oma vastuualueensa.  

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: 

 • Saku Sipola 
 • Miimu Airaksinen 
 • Miia Eloranta 
 • Jouni Forsman 
 • Kimmo Kurki 
 • Jarkko Rantala 
 • Jorma Seppä 
 • Kristiina Sotka 
 • Anu Tuomola 
 • Hannu Lokka
 • Tero Karislahti

Lisätietoja

Lisätietoja toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmän jäsenistä täällä.

Ajantasaista tietoa johtoryhmän osakeomistuksista löydät täältä

Tietoa konsernin johtoryhmän jäsenten palkkioista löytyy täältä

 
 

Jorma Seppä Rakennuttaminen_Asuntorakentamisen palvelut -sivuilla

Jorma Seppä

Johtaja, Asunnot pääkaupunkiseutu

Jouni Forsman

Jouni Forsman

Johtaja, Toimitilat pääkaupunkiseutu

Jarkko Rantala Kiinteistösijoittajille-sivuilla

Jarkko Rantala

Talous- ja rahoitusjohtaja

Miia_Eloranta

Miia Eloranta

Viestintä- ja markkinointijohtaja

Essi Joutjärvi

Toimitusjohtajan assistentti

Hannu Lokka

Hannu Lokka

Johtaja, Strateginen kaupunkikehitys

Miimu Airaksinen

Miimu Airaksinen

Kehitysjohtaja

Anu Tuomola

Anu Tuomola

Lakiasiainjohtaja

Saku Sipola

Saku Sipola

Toimitusjohtaja

Kimmo Kurki

Kimmo Kurki

Johtaja, Laskenta ja hankinta

Kristiina Sotka

Kristiina Sotka

Henkilöstöjohtaja