Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajan, toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä säännöksiä hallituksen jäsenten erityisestä asettamisjärjestyksestä.  

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa SRV Yhtiöt Oyj:n nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta sekä ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu eikä jäsenille ole asetettu enimmäisikää. 

Vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin Tomi Yli-Kyyny (pj), Timo Kokkila, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja Matti Ahokas

Hallituksen osakeomistus 

Ajantasaista tietoa hallituksen osakeomistuksista löydät Johdon osakeomistuksen sivulta