Energia- ja elinkaaripalvelut

Energia- ja elinkaaripalvelut

Tulevaisuuden kestävä rakennuskanta syntyy tämän päivän fiksuista valinnoista. Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme energiatehokkaita ja hiilineutraaleja rakennuksia. Olemme ilmastoviisaiden ja sisäolosuhteiltaan miellyttävien kiinteistöjen asiantuntija suunnitteluvaiheesta elinkaaren päähän. Lupaamme neutraalin hiilijalanjäljen, alemmat elinkaarikustannukset ja tasaiset ja miellyttävät sisäolosuhteet, joissa käyttäjät viihtyvät.

Rakennus on ilmastoteko

Rakennus on ilmastoteko

SRV on ympäristövaikutuksiltaan kestävien kiinteistöjen edelläkävijä. Tuotamme energiatehokkaita ja hiilineutraaleja rakennuksia. Suunnittelemme kiinteistöjä, joiden ylläpitoenergiaa tuotetaan omavaraisesti ja uusiutuvilla energianlähteillä. Toteutamme kiinteistöjä, joiden energiankäyttö ja talotekniikka on älykkäästi ohjattua ja optimoitua. Huolehdimme kiinteistön elinkaaren aikaisesta energian hankinnasta ja teknisestä ylläpidosta ja huollosta. Lupaamme neutraalin hiilijalanjäljen, alemmat elinkaarikustannukset ja tasaiset ja miellyttävät sisäolosuhteet, joissa käyttäjät viihtyvät.

Elinkaarisuunnittelulla vaikuttavuutta 

SUUNNITTELU

RAKENTAMINEN

KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

 • Energiaselvitys
 • Energiasimulointi
 • Hiilijalanjäljen laskenta
 • PTS
 • Tekninen DD
 • Energiajärjestelmät
 • Talotekniset järjestelmät
 • Mittaaminen ja seuranta
 • Käytön optimointi
 • Raportointi

SRV:n rooli:

 • Hankesuunnittelu
 • Suunnitteluohjaus
 • Asiantuntijapalvelut

SRV:n rooli:

 • Projektinjohto
 • Rakentaminen

SRV:n rooli:

 • Energianhankinta
 • Energiajärjestelmien ylläpito

Meiltä saat kokonaisvaltaisen projektinjohtopalvelun rakennushankkeen suunnitteluvaiheeseen. Teemme kiinteistöstä hiilijalanjäljen laskennan, energiaselvityksen ja -simuloinnin sekä pitkän tähtäimen ylläpitosuunnitelman. Sovimme asiakkaan kanssa energiankulutukseen ja olosuhteisiin liittyvät yhteiset tavoitteemme. Meidän rooliimme kuuluu varmistaa, että rakennus toteutetaan näiden tavoitteiden mukaisesti. Turvaamme sen, että asiakkaan energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen liittyvät tavoitteet toteutuvat rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Teemme elinkaarisuunnittelua sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

Hyvä sisäilma kuuluu kaikille

Hyvä sisäilma kuuluu kaikille

SRV toteuttaa kiinteistöjä, joiden sisäolosuhteita ohjataan niin, että olosuhteet ovat käyttäjälle jatkuvasti tasaiset ja miellyttävät. Työntekijät jaksavat paremmin, työpoissaolot vähenevät, työn tuottavuus paranee. Kuluttajat viihtyvät tiloissa ja palvelujen tuottajilla liiketoiminta lisääntyy. Kiinteistöjen arvo säilyy paremmin. Tarjoamme myös käyttäjille digitaalisia kanavia olosuhteiden seurantaan ja palautteen antamiseen.

Elinkaariajattelu on vastuullinen tapa toimia 

SUUNNITTELU

RAKENTAMINEN

KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

 • Energiaselvitys
 • Energiasimulointi
 • Hiilijalanjäljen laskenta
 • PTS
 • Tekninen DD
 • Energiajärjestelmät
 • Talotekniset järjestelmät
 • Mittaaminen ja seuranta
 • Käytön optimointi
 • Raportointi

SRV:n rooli:

 • Hankesuunnittelu
 • Suunnitteluohjaus
 • Asiantuntijapalvelut

SRV:n rooli:

 • Projektinjohto
 • Rakentaminen

SRV:n rooli:

 • Energianhankinta
 • Energiajärjestelmien ylläpito

Yhtenä Suomen suurimmista rakennusyhtiöistä SRV toteuttaa rakennustyöt tehokkaasti ja luotettavasti. Osana rakentamista toteutamme elinkaaren ajalle optimoidut talotekniset ja energiajärjestelmät – niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Se, että me lupaamme huolehtia rakennuksen ylläpidosta vuosia eteenpäin, on myös lupaus siitä, että meidän rakentamamme kiinteistöt ovat laadukkaita ja kestäviä.

Kestävä koti

Kestävä koti

Tulevaisuudessa ekologisuus on entistä tärkeämpi valintaperuste, kun ollaan ostamassa uutta kotia. Uusien asuintalojen valttikortti on energiatehokkuus, joka on huomattavasti parempi kuin vanhoissa taloissa. Uusien talojen rakenteet eristävät lämpöä paremmin ja ovat tiiviimpiä. Lämmityskulut pysyvät aisoissa muun muassa tehokkaampien ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien ansiosta. Myös kylpyhuoneiden ja keittiöiden vesikalusteet ovat tehokkaampia, joten vettä säästyy. SRV:ssä kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita asuintalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Yhtenä Suomen suurimmista rakennusyhtiöistä me haluamme olla edelläkävijä uusiutuvan energian ja hiilineutraalien ratkaisujen tarjoamisessa rakennusalalla. Energiatehokas ja hiilineutraali rakennus on ilmastoteko.

Energiatehokkuudella mittavat säästöt 

SUUNNITTELU

RAKENTAMINEN

KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

 • Energiaselvitys
 • Energiasimulointi
 • Hiilijalanjäljen laskenta
 • PTS
 • Tekninen DD
 • Energiajärjestelmät
 • Talotekniset järjestelmät
 • Mittaaminen ja seuranta
 • Käytön optimointi
 • Raportointi

SRV:n rooli:

 • Hankesuunnittelu
 • Suunnitteluohjaus
 • Asiantuntijapalvelut

SRV:n rooli:

 • Projektinjohto
 • Rakentaminen

SRV:n rooli:

 • Energianhankinta
 • Energiajärjestelmien ylläpito

Energiakustannukset muodostavat 40 prosenttia rakennuksen ylläpitokustannuksista, ja kun rakennus on alusta asti suunniteltu koko elinkaari huomioiden, voidaan käytössä ja ylläpidossa saada aikaan merkittävää energiatehokkuutta ja kustannussäästöä. Huolehdimme energiajärjestelmien käytöstä ja ylläpidosta sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Vastaamme rakennuksen teknisestä ylläpidosta ja huollosta sekä energian hankinnasta pitkillä vuosisopimuksilla. Kun suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon hoitaa sama toimija, asiakkaan on helppo luottaa siihen, että myös rakennuksen käytönaikainen ylläpito on mahdollisimman tehokasta ja optimaalista.

Energiatehokkuuden huippuosaajat

Energiatehokkuuden huippuosaajat

SRV:llä on alan parhaat asiantuntijat ja osaava kumppaniverkosto. Autamme asiakkaitamme energiatehokkuuteen liittyvien tavoitteiden kirkastamisessa sekä tavoitteita parhaiten tukevien konseptien ja ratkaisujen löytämisessä. Yhdessä teemme parhaat päätökset, jotka kestävät aikaa sekä säästävät ympäristöä ja kustannuksia.

Hae mukaan rakentamaan tulevaisuutta
Rakennusten ilmastovaikutusten vähentämisessä ratkaisun paikka on nyt

Rakennusten ilmastovaikutusten vähentämisessä ratkaisun paikka on nyt

Ei riitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan energiatehokkaaksi. Rakennusta pitää myös käyttää koko sen elinkaaren ajan mahdollisimman viisaasti. Energiakustannukset muodostavat 40 prosenttia rakennuksen ylläpitokustannuksista, ja kun rakennus on alusta asti suunniteltu koko elinkaari huomioiden, voidaan käytössä ja ylläpidossa saada aikaan merkittävää energiatehokkuutta ja kustannussäästöä.

Lue blogi

Löydetään yhdessä ratkaisu, joka kantaa pitkälle tulevaan

Jere Pirhonen

Jere Pirhonen

Johtaja, energia- ja elinkaaripalvelut

jere.pirhonen@srv.fi050 4403 779
Antti Nummi

Antti Nummi

Asiakkuus- ja kehitysjohtaja, energia- ja elinkaaripalvelut

antti.nummi@srv.fi040 771 5154