Energia- ja elinkaaripalvelut

Tulevaisuuden kestävä rakennuskanta syntyy tämän päivän fiksuista valinnoista. Olemme ilmastoviisaiden ja sisäolosuhteiltaan miellyttävien kiinteistöjen asiantuntija suunnitteluvaiheesta elinkaaren päähän. Lupaamme neutraalin hiilijalanjäljen, alemmat elinkaarikustannukset ja tasaiset ja miellyttävät sisäolosuhteet, joissa käyttäjät viihtyvät.

Rakennus on ilmastoteko

Suunnittelemme kiinteistöjä, joiden ylläpitoenergiaa tuotetaan omavaraisesti ja uusiutuvilla energianlähteillä. Toteutamme kiinteistöjä, joiden energiankäyttö ja talotekniikka on älykkäästi ohjattua ja optimoitua. Huolehdimme kiinteistön elinkaaren aikaisesta energian hankinnasta ja teknisestä ylläpidosta ja huollosta. Lupaamme neutraalin hiilijalanjäljen, alemmat elinkaarikustannukset ja tasaiset ja miellyttävät sisäolosuhteet, joissa käyttäjät viihtyvät.

Elinkaarisuunnittelulla vaikuttavuutta 

Meiltä saat kokonaisvaltaisen projektinjohtopalvelun rakennushankkeen suunnitteluvaiheeseen. Teemme kiinteistöstä hiilijalanjäljen laskennan, energiaselvityksen ja -simuloinnin sekä pitkän tähtäimen ylläpitosuunnitelman. Sovimme asiakkaan kanssa energiankulutukseen ja olosuhteisiin liittyvät yhteiset tavoitteemme. Meidän rooliimme kuuluu varmistaa, että rakennus toteutetaan näiden tavoitteiden mukaisesti. Turvaamme sen, että asiakkaan energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen liittyvät tavoitteet toteutuvat rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Teemme elinkaarisuunnittelua sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

Hyvä sisäilma kuuluu kaikille

SRV toteuttaa kiinteistöjä, joiden sisäolosuhteita ohjataan niin, että olosuhteet ovat käyttäjälle jatkuvasti tasaiset ja miellyttävät. Työntekijät jaksavat paremmin, työpoissaolot vähenevät, työn tuottavuus paranee. Kuluttajat viihtyvät tiloissa ja palvelujen tuottajilla liiketoiminta lisääntyy. Kiinteistöjen arvo säilyy paremmin. Tarjoamme myös käyttäjille digitaalisia kanavia olosuhteiden seurantaan ja palautteen antamiseen.

Elinkaariajattelu on vastuullinen tapa toimia 

Yhtenä Suomen suurimmista rakennusyhtiöistä SRV toteuttaa rakennustyöt tehokkaasti ja luotettavasti. Osana rakentamista toteutamme elinkaaren ajalle optimoidut talotekniset ja energiajärjestelmät – niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Se, että me lupaamme huolehtia rakennuksen ylläpidosta vuosia eteenpäin, on myös lupaus siitä, että meidän rakentamamme kiinteistöt ovat laadukkaita ja kestäviä.

Kestävä koti

Tulevaisuudessa ekologisuus on entistä tärkeämpi valintaperuste uuden kodin ostossa. Yhtenä Suomen suurimmista rakennusyhtiöistä haluamme olla edelläkävijä uusiutuvan energian ja hiilineutraalien ratkaisujen tarjoamisessa rakennusalalla. Kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita asuintalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Uusien asuintalojen valttikortti on energiatehokkuus, joka on huomattavasti parempi kuin vanhoissa taloissa.

Energiatehokkuudella mittavat säästöt 

Energiakustannukset muodostavat 40 prosenttia rakennuksen ylläpitokustannuksista. Kun rakennus on alusta asti suunniteltu koko elinkaari huomioiden, voidaan käytössä ja ylläpidossa saada aikaan merkittävää energiatehokkuutta ja kustannussäästöä. Huolehdimme energiajärjestelmien käytöstä ja ylläpidosta sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Vastaamme rakennuksen teknisestä ylläpidosta ja huollosta sekä energian hankinnasta pitkillä vuosisopimuksilla. Kun suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon hoitaa sama toimija, asiakkaan on helppo luottaa siihen, että myös rakennuksen käytönaikainen ylläpito on mahdollisimman tehokasta ja optimaalista.

Pressissä toteutuvat kestävä rakentaminen ja energiatehokkuus

Vantaankoskelle rakennettavan Pressi Smart Premises -rakennuskompleksin suunnittelua on alusta lähtien ohjannut tavoite minimoida ympäristökuormitus ja hyödyntää uusia energiaa säästäviä innovaatioita. Valmiiksi vastuulliseksi suunniteltujen toimitilojen valinta on myös niihin muuttavalta yritykseltä ilmastoteko.

Aktiivisella energiajohtamisella vaikuttavuutta

Tulevaisuudessa päästöttömät energiavalinnat alkavat näytellä yhä suurempaa roolia kiinteistön arvon kehittymisessä. Parhaiten kiinteistömarkkinoilla pärjäävät toimijat, jotka katsovat tuottoa pitkän aikavälin arvonluonnin näkökulmasta.

Löydetään yhdessä ratkaisu, joka kantaa pitkälle tulevaan

Jere Pirhonen

Jere Pirhonen

Johtaja, energia- ja elinkaaripalvelut

jere.pirhonen@srv.fi050 4403 779