Usein kysytyt kysymykset vastikkeista  

Tiedätkö mitä taloyhtiölle maksettavat vastikkeet ovat ja minkä takia niitä maksetaan? Osaatko erottaa hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen eli pääomavastikkeen toisistaan? Tutustu vastikkeiden eroihin.

Mikä on yhtiövastike?

Jokaiselta taloyhtiön osakkaalta peritään yhtiövastiketta, joka määräytyy taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen vastikeperusteiden mukaan. Tällaisia yleisiä perusteita ovat muun muassa huoneiston pinta-ala ja osakelukumäärä. Maksulla katetaan yhtiön menoja, ja se maksetaan kerran kuukaudessa.

Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta ja pääomavastikkeesta.

Mikä on hoitovastike?

Hoitovastikkeen määrän päättää varsinainen yhtiökokous vuosittain. Hoitovastikkeella katetaan rakennuksen ylläpito, pienet yllättävät korjaukset sekä monenlaisia yhtiön juoksevia kuluja. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi lämmitys, kunnossapito, puhtaanapito, jätehuolto, isännöinti ja kiinteistövero.  

Jos taloyhtiö sijaitsee vuokratontilla ja tonttia ei voida lunastaa, sisältää hoitovastike myös tontin vuokraamisesta aiheutuvat kulut. Yleensä hoitovastike määräytyy asunnon neliöiden perusteella, eli mitä isompi asunto, sitä isompi hoitovastike.

Mikä on rahoitusvastike eli pääomavastike?

Pääomavastikkeella lyhennetään asunnolle kohdistuvaa taloyhtiön pitkäaikaista pääomalainaa ja maksetaan lainaan kohdistuvia korkokuluja. Pääomavastiketta kutsutaan myös rahoitusvastikkeeksi.

Uudisasunnoissa laina on taloyhtiön pitkäaikaista rakennusaikaista lainaa. Pääomavastike maksetaan kuukausittain osana yhtiövastiketta, ellei yhtiölainaosuutta ole maksettu pois asunnon valmistumisen yhteydessä tai myöhemmin asumisen aikana.

Uudisasunnoissa pääomavastike on usein vuoden ajan matalampi, koska alussa lainasta maksetaan vain korkoja. Tämän jälkeen korkoihin lisätään myös lyhennykset, jolloin pääomavastikkeen suuruus nousee.

Osakkaan lainaosuuden suuruus määräytyy asunnon jyvitetyn osakelukumäärän mukaisesti, ja se on mahdollisuus maksaa pois kokonaan tai osittain. 

Mikä on tontinvuokravastike?

Jos taloyhtiö sijaitsee valinnaisella vuokratontilla, asunnon omistaja maksaa myös erillistä tontinvuokravastiketta. Mikäli asunnon omistaja lunastaa tonttiosuuden omakseen, ei tontinvuokravastiketta peritä. Tontinvuokravastike on vuokraa, eikä sen maksaminen pienennä huoneistokohtaista tontin lunastushintaa.

Taloyhtiöissä, joissa vuokratonttia ei voi lunastaa omaksi (esimerkiksi kaupungin vuokratontti), ei peritä erillistä tontinvuokravastiketta, vaan vuokratontin kustannus sisältyy hoitovastikkeeseen. 

Mitä muita käyttömaksuja voidaan kerätä?

Taloyhtiö voi periä hoito- ja pääomavastikkeiden lisäksi erillisvastikkeita, jos yhtiöjärjestyksessä on näin määrätty. Erillisvastike voi olla esimerkiksi vesivastike, laajakaistavastike tai saunamaksu. Tällöin kyseisiä kuluja ei kateta hoitovastikkeella, vaan erikseen sovituilla perusteilla.  

Uudisasunnoissa vesimaksu peritään yleensä ennakkoon asunnossa asuvien henkilöiden määrän mukaan kerran kuukaudessa. Summa tasataan noin kerran vuodessa huoneistokohtaisen mittauksen eli toteutuneen vedenkulutuksen mukaan.

Jos uudessa taloyhtiössä on myymättömiä asuntoja, kuka maksaa yhtiö- ja tontinvuokravastikkeen?

Jos taloyhtiössä on myymättömiä asuntoja, vastaa perustajaurakoitsija vastikkeiden maksamisesta. Sen vuoksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että urakoitsija on vakavarainen.  

Jos asunnonostaja hakee uudiskohteissa asuntolainaa, tarkistaa pankki ostajan maksukyvyn stressitestin avulla myös taloyhtiölainan osalta.  

Lisäksi heinäkuussa 2023 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan taloyhtiölainan maksimimäärä voi olla 60 prosenttia, jonka tarkoitus on osaltaan vähentää taloyhtiöiden taloudellisia riskejä. 

Mitä, jos joku osakas jättää yhtiövastikkeen maksamatta?

Yhtiövastikkeella katetaan yhtiön juoksevia menoja. Jos vastikkeita jää maksamatta, yhtiöllä ei välttämättä ole riittävästi rahaa pakollisiin menoihin. Rästejä voidaan joutua paikkaamaan vastiketta korottamalla tai väliaikaisilla lainoilla. Siksi onkin tärkeää, että vastikerästeihin puututaan mahdollisimman nopeasti.  

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö voi puuttua maksamattomiin rästeihin kolmella eri tavalla:

  1. Ensimmäiseksi taloyhtiö muistuttaa osakasta  maksukehotuksella. Jos tämä ei tuota tulosta, isännöitsijän on otettava yhteyttä osakkaaseen ja sovittava maksujärjestelystä.
  2. Osakkaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hänelle on kertynyt maksamattomia rästejä. Taloyhtiön hallitus allekirjoittaa varoituksen, jossa kerrotaan, minkälaisiin toimenpiteisiin taloyhtiö ryhtyy, jos maksamatta jääneitä yhtiövastikkeita ei makseta.
  3. Jos osakas ei varoituksenkaan jälkeen maksa vastikerästejä, hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen, joka päättää huoneiston hallintaanotosta. Tällöin taloyhtiö ottaa huoneiston hallintaansa, vuokrata sen ja kattaa vastikerästit ja muut aiheutuneet kulut saamillaan vuokratuloilla. 
Jätkäsaaren Airut-kortteli

Mistä uudiskohteen kustannukset koostuvat?

Uuden asunnon ostamisen kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa. Uudisasunnon velaton kauppahinta jakaantuu kahteen osaan: myyntihintaan ja huoneistokohtaiseen yhtiölainaan. Lisäksi tontin omistusmuoto vaikuttaa asunnon hintaan ja mahdollisiin kuukausittaisiin kustannuksiin. Asuntokaupan yhteydessä on maksettava myös varainsiirtovero.

Lue lisää uudiskohteen kustannuksista
Kalasatama

Oma tontti, valinnainen vuokratontti vai vuokratontti?

Miten tontin omistusmuoto vaikuttaa asunnon hintaan ja kuukausittaisiin asumiskustannuksiin? Lue, mitä tontin omistusmuotoon liittyviä asioita on syytä ottaa huomioon, kun olet hankkimassa uutta kotia. 

Lue lisää tontin omistusmuodoista
Kokardin havainnekuva

Pasilan ja Tikkurilan kodit nyt -10 %

Saat nyt Kodinostajan etuna 10 prosenttia pois velattomasta hinnasta, kun teet kaupat Pasilan Kokardin tai Tikkurila Kolmannen kodeista. Lisäksi saat vielä autopaikan kaupan päälle Tikkurila Kolmannen neljän huoneen asunnoissa.

Tutustu Kodinostajan etuihin

Sinua saattaisi kiinnostaa

Vermonniitty-headerkuva

Mitä kuuluu, Vermonniitty?

Vermonniityn asukkaat sen tietävät: Espoon hiljaisessa helmessä yhdistyvät vehreys ja helppous. Runsaat palvelut ja kaikkiin ilmansuuntiin avautuvat liikenneyhteydet helpottavat arkea, eikä aktiviteetteja kaipaavan tarvitse harpata kauas kotiovelta.

Vauva ja mies

Mitä, jos asunto kasvaisi perheen mukana?

SRV:n uudet kodit rakennetaan muuntojoustaviksi. Lue, mitä se oikein tarkoittaa.

Espoon Piaffe kadulta

Miksi taloyhtiön tontin omistusmuodolla on väliä?

Oma tontti on noussut viime vuosina tärkeäksi uudiskohteen ostokriteeriksi. Mitä hyötyä omasta tontista on ja mihin asioihin tonttiasioissa kannattaa kiinnittää nyt huomiota?