Ennakkomarkkinoinnista vuositarkastukseen – uuden asuintalon rakentaminen asukkaan näkökulmasta

Asuminen

Ennakkomarkkinoinnista vuositarkastukseen – uuden asuintalon rakentaminen asukkaan näkökulmasta

Uuden asuintalon rakentaminen on monivaiheinen prosessi, jossa SRV:n asiantuntijat ovat tulevien asukkaiden tukena. Näin rakentaminen etenee ennakkomarkkinoinnista aina muuttopäivään ja vuositarkastukseen asti.

Ennakkomarkkinointi

Uutta kotia etsivä voi varata itselleen asunnon ennakkomarkkinointivaiheessa jo ennen kuin rakentaminen ja sitova myynti alkavat. Varaus tehdään varaussopimuksella ja maksamalla varausmaksu. Samalla myyjä kertoo seuraavat askeleet sekä rakentamisen aikataulut.

– Kun asunto varataan ennakkomarkkinoinnin aikana, asukas voi myös valita, millä tavalla hän ostaa asuntonsa: ottaako hän osaa yhtiölainaan ja maksaa sitä pois vastikkeessa, vai ostaako hän asunnon ilman lainaa, kertoo SRV:n yhtiöhallinto-tiimi.

Myyntivaihe

Ennakkomarkkinoinnin jälkeen alkaa varsinainen myynti. Silloin myyntipäällikkö ottaa yhteyttä varauksen tehneeseen ostajaan ja hänen kanssaan tehdään kauppakirja.

– SRV laatii ja toimittaa RS-pankille hyväksyttäväksi ja säilytettäväksi asuntokauppalain edellyttämät turva-asiakirjat – muun muassa RS-sopimuksen, yhtiön taloussuunnitelman, yhtiöjärjestyksen, yhtiön sopimukset kiinteistöön liittyen – sekä asettaa yhtiön sekä ostajien suojaksi RS-vakuudet. Jos asukas ottaa lainaa asunnon ostamista varten, hän saa lainan vakuudeksi RS5-todistuksen, joka korvataan osakekirjalla valmistumisen jälkeen.

Asukkaalta itseltään ei siis varsinaisesti vaadita muita paperitöitä kuin huolellinen tutustuminen asiakirjoihin.

Hänelle myös kerrotaan muun muassa rakentamisen aikaisesta yhteydenpidosta sekä asuinrakennuksen ympäristöstä ja asemakaavasta.

– Tässä vaiheessa yleisimmät kysymykset, joita tulevat asukkaat esittävät, liittyvät muun muassa kauppahintojen erääntymiseen, osakekirjan saamiseen sekä omistusoikeuden siirtymiseen. Kiinnostusta herättävät usein myös yhteistilat ja asumisen palvelut, joita kohteeseen on mahdollisesti tulossa. Myyjä osaa vastata näihin kaikkiin kysymyksiin, yhtiöhallinto lupaa.

Osakkeenostajien kokous

Kun neljäsosa rakennuksen asunnoista on myyty, SRV kutsuu ostajat osakkeenostajien kokoukseen. Tässä kokouksessa ostajilla on mahdollisuus valita rakennustyön tarkkailija tai erillinen tilintarkastaja. Kokous on lisäksi mahdollisuus tavata tulevia naapureitaan jo ennen muuttoa, sekä keskustella yhtiön ja rakentamisen asioista yleisesti paikalla olevien SRV:n edustajien kanssa. Lisäksi kokoukseen osallistuu kohteen valvoja.

Sisustusvalinnat

Rakentamisen alkuvaiheessa asukas pääsee vaikuttamaan siihen, miltä hänen tuleva kotinsa näyttää. Hän saa myyjältä tietoa erilaisista sisustusvaihtoehdoista sekä ohjeet, miten hän voi valita haluamiaan ratkaisuja.

Mikäli asiakas toivoo kotiinsa yksilöllisiä muutoksia valmiiden sisustusvaihtoehtojen lisäksi, viestikapula siirtyy myynniltä kohteelle nimetylle asiakaspalveluvastaavalle. Hän laatii asiakkaalle hyväksyttäväksi muutostyötarjouksen toteutettavissa olevista toiveista.

Muuttotarkastus

Paikan päälle pääsee katsomaan viimeistään muuttotarkastuksessa, joka järjestetään hyvissä ajoin ennen talon valmistumista.

– Muuttotarkastuksen yhteydessä asukas pääsee tutustumaan tulevaan kotiinsa ja tarkastamaan, näyttääkö asunnossa siltä, miltä pitääkin. Jos hän havaitsee jotain puutteita, ne korjataan ennen muuttoa, yhtiöhallinnosta kerrotaan.

Useimmiten SRV järjestää myös harjannostajaiset sekä työmaakäynnin. Lisäksi monista kohteista on valmiiksi sisustettu malliasunto, johon voi tutustua.

Muuttopäivä

Viimeistään kuukautta ennen rakennuksen valmistumista asukas saa muuttokirjeen, jossa kerrotaan vahvistunut muuttopäivä. Muuttokirjeessä on tietoa myös muun muassa isännöinnistä ja tarjolla olevasta muuttoavusta.

Muuttopäivä pyritään yleensä ajoittamaan kuun loppuun, mutta aina se ei onnistu. Samalla mietitään, kannattaako kaikkien asukkaiden muuttaa samana päivänä, sillä isommassa asuinrakennuksessa se voi aiheuttaa melkoisen ruuhkan.

Muuttopäivänä asukas saa sekä avaimet että omistusoikeuden uuteen kotiinsa. Osakekirjat luovutetaan hallinnonluovutuskokouksen jälkeen.

Asukkaita odottaa asunnossa myös Kodinkansio, josta löytyy uutta asuntoa koskevat tärkeimmät asiakirjat, kuten alkuperäinen pohjapiirustus sekä tärkeimpien pintamateriaalien ja kodinkoneiden käyttöohjeet.

– Lisäksi uudesta kodista saa tietoja kaikille asukkaille järjestettävässä ”Asumisen koulussa”, jossa käydään läpi muun muassa talon tekniikkaa ja paikalla ovat eri osa-alueista vastaavat ihmiset sekä isännöitsijä, yhtiöhallinto-tiimi kertoo. Asumisen koulu järjestetään hallinnonluovutuksen yhteydessä.

– Rakentamisen aikainen hallitus on jo valinnut isännöitsijän, jolla on kokemusta uudiskohteiden isännöinnistä. Hän toimii jatkossa taloyhtiön hallituksen ja asukkaiden tukena.

Hallinnon luovutus

Talossa eletään rakennusvaihetta siihen asti, että rakentamisen aikainen hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle kolmisen kuukautta muuton jälkeen. Kokouksessa esitetään välitilinpäätös, valitaan tilintarkastaja, annetaan selvitys taloudellisesta ja teknisestä toteutuksesta sekä valitaan uusi hallitus uusista asukkaista.

– Hallinnonluovutuskokouksen jälkeen pidetään vielä uuden hallituksen järjestäytymiskokous, yhtiöhallinto-tiimi kertoo.

Vuositarkastus

Rakennuksessa järjestetään vuositarkastus noin vuosi sen jälkeen, kun talo on valmistunut ja asukkaat ovat ehtineet kotiutua.

Myyjä eli rakennuttaja vastaa vielä mahdollisista vioista, jotka asunnoissa ja muualla kiinteistössä on todettu vuositarkastuksessa. Vuositarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

– Mahdollisia puutteita korjataan tietysti myös ennen vuositarkastusta ja takuutöiden aloittamista, jos ne haittaavat asumista, yhtiöhallinnosta kerrotaan.

Jaa sivu

Kohteitamme pääkaupunkiseudulla

Samankaltaiset artikkelit