AFKS_Inkeroinen_näkymä_Yhteiskouluntieltä

2922 Työmaan tiedotteet

Lue tuoreimmat uutiset työmaalta Inkeroisten monitoimitalo

21.05.2024

Inkeroisten monitoimitalon työmaalla tehdään tällä hetkellä maanrakennustöitä rakennuksen länsipuolen piha-alueella sekä täyttötöitä pohjoisen rakennusosan sisäpuolella.

Maanrakennukseen kohdistuvat työvaiheet aiheuttavat ajoittain melu-, ja tärinähaittaa ympäristöön. Häiriötä aiheuttavat työvaiheet tehdään ns. työaikana arkisin klo 7.00-16.00.

Rakennuksen runko-, vesikatto-, julkisivu ja lattiavalutyöt etenevät lohkoittain suunnitellusti eteenpäin, väliseinätyöt seuraavat perässä.

Talotekniikan työkokonaisuudet ovat käynnistyneet ja niiden määrä lisääntyy rakennusvaiheen edetessä.

Työmaan läheisyydessä liikkuu runsaasti raskasta kalusta kuten tavarantoimittajien pitkiä yhdistelmiä, nostureita sekä kuorma-autoja eri varustuksella. Pyydämme huomioimaan tämän ja kiinnittämään huomioita vallitsevan työmaan aiheuttamaan liikenteeseen.

17.05.2024

Inkeroisten monitoimitalon runkoasennukset ovat valmistuneet ja vesikaton osalta  rakennetaan parhaillaan aulan aluetta, joka on viimeinen keskeneräinen vesikaton osuus. Osassa rakennusta sisävalmistusvaiheen työt ovat edenneet jo melko pitkälle, kun väliseinä- ja maalaustöitä sekä talotekniikka-asennuksia on päästy aloittamaan. Kesän aikana työntekijöiden määrä työmaalla lisääntyy edelleen, kun talotekniikkatyöt pääsevät täyteen vauhtiin.

Julkisivun puupaneeliverhouksia on päästy aloittamaan liikuntasalin alueelta, joten rakennuksen lopullinen ulkomuoto alkaa hahmottumaan. Kesän aikana rakennuksen ulkopuolella rakennetaan meluaitaa, tehdään ulkopuolisia maanrakennustöitä ja vesikaton talotekniikka-asennuksia. Louhintatyöt ovat valmistuneet eikä tiedossa ole lisätarpeita louhinnalle.

Pyydämme huomioimaan, että monitoimitalon urakasta erillään ympäröivien katualueiden saneeraus jatkuu kesän aikana.

aluesuunnitelma_inkeroinen.JPG
inkeroinen17.5.2024.JPG
Vesikaton rakentaminen käynnissä aulan yläpuolella 
inkeroinen17.5.2024_2.JPG
Porraskatosten liimapuurungot on asennettu paikalleen 
inkeroinen17.5.2024_3.JPG
Julkisivun puuverhoilu
inkeroinen17.5.2024_4.JPG
Aulan lattian valmistelutyöt käynnissä 
inkeroinen17.5.2024_5.JPG
 Lämmönjakohuoneen väliseinän muuraustyöt käynnissä 
09.01.2024

Inkeroisten monitoimitalon työmaa on runkotyövaiheessa. Työmaalla tehdään vielä
viimeisiä betonielementtien asennuksia sekä paikallavalutöitä.

Puurungon asennus on aloitettu viikolla 47 ja runko valmistuu lohko kerrallaan talven
aikana. Vesikaton puuristikoiden asennus, sekä tähän liittyvät levytykset ja
vedeneristystyöt on aloitettu ja vesikattorakenteet nousevat rungon päälle heti
elementtiasennusten perään. Seuraavaksi alkavana työvaiheena on betonilattiatyöt,
jotka käynnistyvät vuoden 2024 alussa.

Työmaan läheisyydessä liikkuu edelleen paljon raskasta työ- ja kuljetuskalustoa, ja
muistuttaisimme, että näkyvyys ohjaamosta on huono. Näitä ajoneuvoja
kohdattaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

02.11.2023

Tiedote vko 44

Inkeroisten monitoimitalon puurunko nousee Kouvolassa

Inkeroisiin rakentuvan uuden monitoimitalon rungon asennustyöt ovat käynnissä, ja rakennuksen ääriviivat alkavat loppuvuoden aikana hahmottua. Rakennuksen massiivipuurunko nousee elementti kerrallaan, kosteudenhallinta ja olosuhteet huomioiden.

Inkeroisten työmaa marraskuu

SRV toteuttaa parasta aikaa Inkeroisten monitoimitaloa Kouvolaan. Kaksikerroksiseen puurakenteiseen monitoimitaloon tulee mm. koulu-, esikoulu- ja varhaiskasvatustilat lähes 700 lapselle, liikuntasali, kirjasto ja nuorisotoimentilat. Uusi monitoimitalo koostuu tontilla aiemmin sijainneesta koulurakennuksesta ja siihen luontevasti yhdistettävästä uudesta rakennuksesta. Uuden rakennuksen osan laajuus on 7878 bruttoneliömetriä.

Rakennuksen puurunko nousee nyt elementti kerrallaan. Puurungon asentamisen aloitusta ovat edeltäneet louhinta, maanrakennus, perustustyöt, väestönsuojien paikallavalutyöt sekä betonielementtien asennustyöt. Massiivipuurunko valikoitui runkoratkaisuksi erityisesti kosteusteknisten ominaisuuksiensa ansiosta.

Puurunko rakentuu lohko kerrallaan

Massiivipuuelementtirungon asennukset käynnistyvät marraskuun lopulla. Rakennuksen ensimmäisen lohkon CLT-elementit asennetaan viikoilla 47–48, ja työ tulee etenemään vauhdikkaasti lohko kerrallaan. Vesikatto rakennetaan heti elementtiasennusten perään esivalmistetuilla ja katetuilla kattolohkoilla. Näin rakennus saadaan lohko kerrallaan säältä suojaan mahdollisimman nopeasti.

”Puurakenteiden asennusjärjestys ja työnaikaiset rakenteet on suunniteltu hyvissä ajoin yhteistyössä urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan kanssa. Puurungon asennustyöt kestävät maaliskuulle 2024 saakka. Sisäpuolisia työvaiheita käynnistetään sitä mukaa, kun rakennuksen vaippa saadaan lohkoittain tiiviiksi. Parhaimmillaan työmaalla työskentelee noin 100 henkilöä, ja hanke tulee työllistämään runsaasti paikallisia yrityksiä niin suoraan kuin välillisesti”, kertoo SRV:n työmaapäällikkö Juho Riisiö.

Puurakentamisessa panostetaan kosteudenhallintaan

Hankkeen kosteudenhallinta onnistuu rakennusteknisten yksityiskohtien ennakoinnilla ja suunnittelulla.

”Olemme etsineet yhdessä tilaajan, käyttäjän, urakoitsijan, suunnittelijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa kosteudenhallinnan kannalta parhaat ratkaisut, joilla saadaan kokonaisuuden kannalta laadukkain mahdollinen toteutus. Hanketta toteuttamassa ovat puurakentamisen kovat ammattilaiset, joilla on kokemusta vaativien puurakentamisen kohteiden rakentamisesta ja valmisosatuotannosta”, kertoo SRV:n projektijohtaja Harri Martin.

”Liimattu CLT- eli massiivipuu on materiaali, joka saa kastua. Se kastuu pinnastaan, mutta myös kuivuu nopeasti, kun kuivumiselle luodaan edellytykset. Edetessämme lohko kerrallaan aina vesikattoon asti, CLT-elementit eivät ole sateen sattuessa kosteudelle alttiina pitkään, vaan kuivuvat nopeasti viimeistään katon alle päästyään. Suomessa on vastaavalla menetelmällä toteutettu massiivipuurakennuksia jo usean vuoden ajan. Myös muissa pohjoismaissa, kuten paljon Suomea sateisemmassa Norjassa, on samaa rakennustapaa käytetty jo pitkään”, kertoo Wood Expert Oy:n Janne Manninen.

”Rakentamistavasta ja kosteudenhallinnan menetelmistä tehtyjen asiantuntijaselvitysten sekä SRV:n aiempien referenssien perusteella luotamme, että pystymme hallitsemaan kaikki kosteudenhallinnan riskit rakentamisen aikana. Rakennus toteutetaan lohko kerrallaan vesikattoon asti, mikä vähentää kosteusaltistusta ja riskejä”, kertoo hanketta rakennuttavan Kouvolan Kaupungin tilapalveluiden rakennuttajapäällikkö Pia Rajala.

Rakentamisen aikaista kosteudenhallintaa ja sille asetettua tavoitetason täyttymistä seurataan tarkasti. Käytössä ovat muun muassa viikoittaiset kosteudenhallintakierrokset. Lisäksi työmaahenkilöstö perehdytetään työmaan kosteushallinnallisiin erityispiirteisiin. Puurakenteiden kosteutta seurataan elementtien työmaalle saapuessa aina kuormien vastaanoton yhteydessä. Lisäksi puurakenteisiin kiinnitetään etäluettavia mittareita, joilla saadaan jatkuvaa kosteusdataa rakenteista. Myös huonetilojen lämpötilaa ja ilmankosteutta seurataan runko- ja sisätyövaiheessa etäluettavilla mittareilla. Mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti hankeryhmän nähtävissä. Huonetilojen olosuhteita hallitaan työmaa-aikaisella lämmityksellä, puhaltimilla ja tarvittaessa kosteudenpoistajilla. Kastumiselle alttiit materiaalit asennetaan sisällä vasta vesikaton valmistumisen jälkeen.

Inkeroisten työmaa marraskuussa

Pintojen käsittely ja suojaus sekä rakenteiden esivalmistus olennainen osa puurakentamisen kosteudenhallintaa

Sääsuojauksen esivalmistus on myös olennainen osa kosteudenhallintaa. Tehtaalla ylä- ja välipohjalaattojen yläpinnat suojataan sääsuojakankaalla sekä niiden päätyihin tehdään kosteussulkukäsittelyt. Myös seinäelementtien ala- ja yläpinnoille tehdään kosteudensulkukäsittely ennen työmaalle toimitusta. Lisäksi elementtien saumakohdat teipataan ulkopinnasta ilmansulkuteipillä rakennuksen ulkovaipan ilmatiiviyden ja rakennusaikaisen vedenpitävyyden varmistamiseksi.

”Niiltä osin kuin teknisesti ja logistisesti on mahdollista, tehdään myös vesikaton ristikko- ja vesikaterakenteesta työmaa-alueella esivalmistettuja elementtejä ennen niiden asennusta paikalleen. Näin nopeutetaan rakennuksen vaipan sulkemisen läpimenoaikaa entisestään ja samalla parannetaan työn tuottavuutta sekä turvallisuutta.”, täydentää SRV:n työmaapäällikkö Juho Riisiö.

Liikuntasalin yläpohjan toteutetaan tehtaalla esivalmistetuista puukoteloelementeistä, joiden yläpinta on niin ikään suojattu valmiiksi tehtaalla liimattavalla kosteuseristeellä.

Inkeroisten monitoimitalon pääurakoitsijana toimii SRV. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena kokonaisvastuu-urakkana aktiivisessa yhteistyössä rakennuttajan Kouvolan kaupungin, sekä rakennuksen tulevien käyttäjien kanssa. Hankkeen puurunkourakoitsija on CLT Finland Oy, jonka tehtaalla myös CLT-elementit työstöineen valmistetaan. Liimapuurakenteet toimittaa CLT Finland Oy:lle Versowood Oy. Moniulotteisen vesikattorakenteen naulalevyristikot toimittaa SEPA, ja niiden asennuksen sekä muut vesikattorakenteet toteuttaa Mansen Timpurit Oy.

Lisätiedot:
Toni Räisänen, projektipäällikkö, SRV, puh. 050 323 5311,  
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220,   
Pia Rajala, rakennuttajapäällikkö, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 1068,

Tutustu hankkeeseen:

Tiedotteen kuvat: SRV

19.09.2023

 

Työmaatiedote vko 37

Inkeroisten monitoimitalon rakentaminen

Inkeroisten monitoimitalo on Kouvolan Inkeroisiin rakennettava 2-kerroksinen kokonaisuus, johon sisältyy perus- ja esiopetuksen, varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden tiloja. Lisäksi rakennusta käyttävät mm. kansalaisopisto, urheiluseurat ja eri alojen yhdistykset. Rakennukseen kuuluu kirjasto, joka on myös yleisessä käytössä, sekä liikuntasali ja keittiö. Rakennus on kaksikerroksinen ja sen bruttoala on 7878 brm2. Rakennustilavuus on 38 710 m3. Rakennuksen runko on pääosin puuta. Myös mm. runkoportaat ja yläpohja sekä suuri osa väliseinistä tehdään puurakenteisena. Keittiötilat ja niiden ympäristö rakennetaan parhaan mahdollisen toiminnallisuuden takaamiseksi betonirakenteisena. Rakennukseen tulee 4 paikallavalurakenteista väestönsuojaa ja 3 IV-konehuonetta. SRV Rakennus Oy toimii kohteessa KVR-urakoitsijana. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana yhdessä rakennuttajan kanssa. Työt ovat käynnistyneet ja monitoimitalo valmistuu kesällä 2025.

Tällä hetkellä huomioitavaa

Tällä hetkellä tehdään maanrakennustöitä ja ensimmäisiä anturoita. Alueella tulee liikkumaan kuorma-autoja ja muuta raskasta kalustoa. Lisäksi alueella tehdään räjäytystöitä.

Pyytäisimme myös teidän apuanne turvallisen liikenteen varmistamiseksi: toivoisimme, että kotona ja koulussa muistutettaisiin siitä, kuinka isoista ajoneuvoista on huono näkyvyys ulos, ja siitä, että tällaisten ajoneuvojen lähettyvillä tulisi olla aina erityisen varovainen. Työmaalle meneminen on ehdottomasti kielletty!

Olennaista alueella liikkumisesta

Työmaa on aidattu, mutta joudumme työaikana pitämään työmaaliikennettä varten portteja auki. Työmaalla on myös kameravalvonta ja vartiointi.

Alueella olevien asuntojen pihoja ei saa käyttää kääntöpaikkoina. Yhteiskouluntien alkupäästä Kiekkokujalle ja Kiekkokujalta Marintie/Päätie on työmaaliikennettä.

Pyytäisimme koulun henkilökuntaa, vanhempia ja oppilaita käyttämään mahdollisuuksien mukaan Opistontietä ja Päivölänkujaa / Kalajankujaa työ- ja koulumatkoihin (erityisesti autoilla ja mopoilla liikkujat).

Karttaan (kuva alempana) on merkattu punaisella työmaaliikenteen alueet ja vihreällä turvallisemmat alueet liikkua.

Työmaaliikenteen alueella liikkumista ei voida kokonaan välttää. Oppilaat liikkuvat kahden koulun välillä (kartassa 1 ja 2).

Lisäksi oppilaat käyttävät Inkeroisten linja-autoasemaa, joka sijoittuu lähelle työmaaliikenne aluetta.

SRV:n työnjohto seuraa erityisen tarkasti urakoitsijoiden ja tavaratoimittajien nopeusrajoitusten noudattamista (Yhteiskouluntiellä 30 km /h) ja työturvallisuuden noudattamista.

(klikkaa kuva suuremmaksi)

Kuvassa punaisella merkattu työmaaliikenteen alueet, vihreällä turvallisemmat alueet liikkua.

Pyydämme kaikkia alueella liikkujia varovaisuuteen!

Lisätietoja:

Juho Riisiö
Työmaapäällikkö
040 075 9861
juho.riisio@srv.fi

Inkeroisten alue

Ota yhteyttä

Juho Riisiö

Työmaapäällikkö

Toni Räisänen

Projektipäällikkö