Kaksi harjoittelijaa työvaatteet yllään työmaalla

Harjoittelu rakennusalalla sopii monien alojen opiskelijoille

Tutustu SRV:n kesän 2022 harjoittelijoiden ajatuksiin harjoittelujaksostaan SRV:llä.

Harjoittelijat ovat SRV:lle tärkeä voimavara – he avustavat vakituisia työntekijöitä, saavat omia projekteja ja tuovat taloon uusia näkemyksiä ja piristävää lisäenergiaa. 

Monipuolisia tehtäviä eri alojen opiskelijoille

SRV työllisti viime kesänä yli 60 harjoittelijaa erilaisiin tehtäviin ympäri organisaatiota. Yhteensä yhtiössä työskentelee noin 130 harjoittelijaa, osa ympäri vuoden. SRV pyrkii tarjoamaan harjoittelijoille heidän osaamistaan vastaavia työtehtäviä.  

Harjoittelijat ovat SRV:llä tiivis osa työyhteisöä ja heidän osaamiseensa luotetaan – unohtamatta kuitenkaan sitä, että harjoittelijat ovat vasta harjoittelemassa työelämää varten. Vaikka vastuutakin on tarjolla, sitä annetaan jokaisen omien toiveiden mukaan. Harjoittelijan esihenkilö tai tiimi huolehtii kattavasta perehdytyksestä ja on tukena arjen työssä. 

Jorvin työmaalla riittää mielenkiintoista opittavaa

Työnjohtoharjoittelijat Viivi Puskala ja Kristian Klava työskentelevät Jorvin peruskorjauksen työmaalla. Molemmilla heistä on jo entuudestaan vähän kokemusta rakennusalalla työskentelystä, mutta työnjohtoharjoittelu on heille ensimmäinen laatuaan. Viivi opiskelee Metropoliassa rakennusmestariksi talonrakennuspuolella ja Kristian rakennustekniikan insinööriksi TAMKissa. Jorvin sairaalahanke on ollut heille mielenkiintoinen paikka oppia uutta. 

Kaksi harjoittelijaa työvaatteet yllään työmaalla
Viivi Puskala ja Kristian Klava Jorvin peruskorjauksen työmaalla. 

Sekä Viivin että Kristianin työtehtävät ovat koostuneet työnjohtajien avustavista tehtävistä. Näitä ovat esimerkiksi työmaatöiden seuranta, erilaiset tarkastukset ja logistiset tehtävät. Lisäksi he toimivat linkkinä työmaatoimiston ja työmaan välillä. Tärkeintä on edistää tehtävien hoitumista oikein ja aikataulussa mahdollisimman hyvin. 

Viivin työnjohtovastuu on painottunut helikopterikentän ja Kristianin leikkaussalien puolelle. 

”Kun leikkaussaleja kootaan kasaan, siinä riittää paljon ihmeteltävää. Esimerkiksi kirurgin huone on todella tekninen kokonaisuus!” Kristian ihastelee. 

 ”En tiennyt ennen harjoittelua, että Jorvissa on myös helikopterikenttä. Oli iloinen yllätys päästä näkemään, millaista työskentely siellä on”, Viivi kertoo. 

Harjoittelu syventää koulussa opittua

Viivi ja Kristian näkevät rakennusalan opintojen antavan hyvän pohjan työhön, mutta käytännön oppiminen tapahtuu työelämässä. 

”Opinnoissa asioihin tutustutaan pintapuolisesti, mutta täällä niihin uppoudutaan toden teolla. Monet asiat ovat siis tuttuja koulun penkiltä, mutta täällä olen päässyt näkemään, miten ne tehdään oikeassa elämässä. Työnjohtoharjoittelu on ollut hyvää esimakua siitä, mitä tulen tekemään työkseni valmistumisen jälkeen”, Kristian kertoo. 

Harjoittelu rakennusalalla sopii myös muiden alojen opiskelijoille

Rakennusalalla tarvitaan harjoittelijoita myös muilla opintotaustoilla. Liiketoiminnan kehityksessä työskentelevät tietojohtamisen opiskelija Ellinoora Toivonen sekä kauppatieteiden opiskelijat Hanna-Sofia Luoto ja Niklas Heikell edustavat eri alojen opiskelijoiden työllistymistä rakennusalalle. Heidän työhönsä kuuluu osallistuminen monenlaisiin kehitysprojekteihin ja niihin liittyvät työtehtävät. Kehitysprojektit ovat liittyneet muun muassa tiedonhallintaan, asiakaskokemukseen, raportointiin, verkkokoulutuksiin ja datan hyödyntämiseen. 

Kaksi harjoittelijaa sisätiloissa kuvattuna
Rakennusalalla tarvitaan harjoittelijoita myös muilla opintotaustoilla. Kuvassa Niklas Heikell ja Ellinoora Toivonen.

Vaikka Ellinooralla, Hanna-Sofialla ja Niklaksella ei ollut juurikaan rakennusalan kokemusta ennen harjoittelua, he eivät koe siitä olleen haittaa. Harjoittelu on opettanut heille paljon rakennusalan termeistä ja käytänteistä, mutta alakohtaisen kokemuksen puuttumisesta on voinut olla jopa hyötyä. 

”Liiketoiminnan kehitystiimissä siitä on hyötyä, ettei ole liian sisällä rakennusalassa. Tällöin asioita pystyy katsomaan hieman ulkopuolelta ja on helpompi huomata, jos joissain asioissa on jämähdetty vanhoihin toimintamalleihin”, Hanna-Sofia kuvailee.

Toimistoharjoittelijat kiittelevät työn muokkaamista

Ellinooralla, Niklaksella ja Hanna-Sofialla on yhteinen esihenkilö, jonka roolia harjoittelun onnistumisessa he korostavat moninaisin sanan kääntein.   

”Oli hienoa, että kävimme heti harjoittelun alussa tavoitteet ja toiveemme työhön liittyen läpi ja niihin on palattu säännöllisesti myöhemminkin. Esihenkilömme halusi suunnitella harjoittelusta meille sellaisen kokemuksen, että saamme siitä mahdollisimman paljon irti”, Ellinoora kertoo. 

 Hanna-Sofia ja Niklas nyökyttelevät Ellinooran puhuessa. Myös heidän kokemuksensa on täysin samankaltainen. 

”Meille on tarjottu sopivasti haastetta kuitenkaan vaatimatta liikaa. Lisäksi jokaista tiimin harjoittelijaa kohdellaan yksilönä, ja esihenkilömme on pystynyt luomaan psykologisesti turvallisen ympäristön. Hyvä ja avoin keskusteluyhteys kannustavaan esihenkilöön on yksi isoimmista syistä siihen, miksi olen niin fiiliksissä harjoittelustani”, Hanna-Sofia tarkentaa. 

Harjoittelija Hanna-Sofia Luoto

Hanna-Sofia Luoto kehuu erityisesti hyvää ja avointa keskusteluyhteyttä esihenkilöön.

SRV:llä arvostetaan harjoittelijoiden näkemyksiä tehtävästä riippumatta. Harjoittelujakso on kahden kauppa, jossa harjoittelija saa työkokemusta, mutta myös yritys saa kaivattuja tuoreita näkökulmia. 

”Esihenkilömme kuuntelee kehitysideoitamme ja ottaa ne aina huomioon. Jossain vaiheessa minulla oli paljon yksilötehtäviä ja toivoin työhöni lisää ryhmässä työskentelyä. Jo parin päivän päästä minulle oli kehitetty projekti, jossa pääsin enemmän tekemisiin muiden ihmisten kanssa”, Ellinoora kertoo työn muokkaamisesta. 

”Harjoittelijoiden mielipiteet ja kiinnostuksen kohteet on otettu hyvin huomioon työtehtäviä suunniteltaessa. Esihenkilömme haluaa, että meillä on töissä kivaa”, Ellinoora Toivonen sanoo.

Millainen kokemus harjoittelu rakennusalalla ja SRV:llä on ollut?

Harjoittelijat näkevät rakennusalan olevan muutoksen keskellä, mutta he kehuvat myös samaan hengenvetoon SRV:n muutoskykyä ja intoa kehittyä. Harjoittelijat näkevät rakennusalan valtavan merkityksen tulevaisuudessa erityisesti vastuullisuuden ja elinkaariviisauden teemojen kannalta.   

”Elinkaariviisaus on superkiinnostava aihepiiri, jossa olemme osana muutosta ja uusia innovaatioita. Haluan olla mukana näkemässä, miten kestävyysasiat kehittyvät eteenpäin”, Ellinoora kertoo innostuneesti. 

Kaikki juttua varten haastatellut harjoittelijat ovat sitä mieltä, että harjoittelun parasta antia on uuden oppiminen. Se saa heidät innostumaan työstään ja tähtäämään heille määriteltyihin tavoitteisiin. 

”Toivon, että uudistetun strategian jälkeinen hyvä draivi yrityksessä jatkuu, ja nuoria otetaan tänne jatkossakin töihin oppimaan ja tuomaan uusia näkemyksiä”, Niklas kiteyttää.  

Nainen ja mies työvaatteissa työmaalla

Kiinnostaako sinua harjoittelu SRV:llä?

SRV tunnetaan monista haastavista ja yhteiskunnallisesti merkittävistä hankkeista. Harjoittelijanamme pääset mukaan kiinnostaviin hankkeisiin oppimaan ja osoittamaan osaamisesi. Haluamme mahdollistaa harjoittelussa tehtäviä, jotka tukevat ammatillista kehittymistä ja oppimista. Harjoittelupaikkoja on tarjolla lähes jokaiselta toimintamme osa-alueelta.

PS. Harjoitteluhakumme käynnistyy jälleen loppuvuodesta 2023. Seuraa meitä somessa, jotta ehdit mukaan hakuun tai voit vinkata aiheesta kaverille!

Lue lisää harjoittelustamme

Sinua saattaisi kiinnostaa

Mira

Yksikön johdossa vahva osaaja – Miran uratarina

Mira työskentelee SRV:llä yksikönjohtajana toimitilojen liiketoiminnassa. Pitkän kokemuksen ja monipuolisen osaamisen avulla hän tukee myös muiden edellytyksiä onnistumiselle.

Matti ja ULS:n saama kunniakirja

30 vuotta SRV:llä – Matin uratarina

Työmaapäälliköllämme Matilla (64) tulee maaliskuussa täyteen 30 vuotta SRV:n palveluksessa. Rautaisen ammattilaisen työvuosiin on mahtunut iso joukko työmaita ja monipuolisia rakennushankkeita.

Kuvassa vasemmalla Esa ja oikealla Juha

SRV:n veljespari – Esan ja Juhan uratarinat

Veljekset Esa (58) ja Juha (52) työskentelevät molemmat SRV:llä talotekniikkapäällikköinä. Mikä heidän urapolkujaan erottaa, entä mikä yhdistää? Kuinka he ovat molemmat päätyneet SRV:n palvelukseen?