Puurakentamisen_tyomaa

SRV:n eettiset toimintaohjeet

SRV:n arvot, vastuullisuus, innostus tekemiseen, rohkeus kehittää, tuloksellisuus ja avoin yhteistyö ovat vankka perusta, jolle on hyvä rakentaa toimintaamme jatkossakin. Eettiset toimintaohjeet luovat kestävän pohjan kaikelle tekemiselle. Toimimalla vastuullisesti SRV varmistaa, että se tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa jatkossakin tavoiteltavana ja luotettavana kumppanina. SRV:n toimintaa ohjaavat arvot ja eettiset toimintaohjeet. 

Eettiset toimintaohjeet määrittelevät periaatteet, joiden mukaisesti SRV:llä tehdään päätöksiä ja toimitaan kaikissa tilanteissa. Velvollisuus noudattaa eettisiä toimintaohjeita koskee kaikkia SRV:n yhtiöitä, hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä asemasta riippumatta. SRV sitouttaa myös kolmannet osapuolet, kuten alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit eettisiin toimintaohjeisiin. Sitouttaminen on toteutettu ensisijaisesti ottamalla eettisten periaatteiden sisältö osaksi urakkaohjelmaa. 

Eettinen kanava

SRV:llä on käytössä luottamuksellinen eettinen kanava, jonka avulla SRV:n työntekijät ja sidosryhmät voivat ilmoittaa tapauksista, joissa on mahdollisesti toimittu lainvastaisesti tai SRV:n arvojen tai eettisten periaatteiden vastaisesti. Ilmoituksen voi tehdä joko omalla nimellään tai anonyymisti. SRV:n eettistä kanavaa operoi ja hoitaa riippumaton palveluntuottaja. SRV:n Compliance -ryhmä tehostaa osaltaan toiminnan kautta vaatimusten mukaisuuden toteutumista.

SRV:n eettinen kanava
SRV:läiset työmaapalaverissa rakennustyömaalla.

Työterveys- ja työturvallisuus

Suojelemme työvoimaamme ja kaikkia, joihin työmme vaikuttaa, ja teemme määrätietoista työtä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Olemme mukana Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumissa ja sitoutuneet Nolla tapaturmaa –visioon.

Lue lisää
Työmaalla

Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen työyhteisö

Toimintaamme ohjaavat eettiset toimintaohjeet, joiden mukaisesti kohtelemme kaikkia ihmisiä tasapuolisesti, emmekä hyväksy syrjintää tai häirintää missään olosuhteissa. Edellytämme, että myös yhteistyökumppanimme kunnioittavat ihmisoikeuksia ja noudattavat työoikeuksia. 

Lue lisää
Työmaan johtajat tekevät tarkastusta työmaalla.

Eettiset toimintaohjeet yhteistyökumppaneille ja SRV:n omalle henkilöstölle

Sinua saattaisi kiinnostaa

Teksti keltaisella pohjalla: SRV 35 vuotta

35 faktaa 35-vuotiaasta SRV:stä

Täytimme kesäkuussa 2022 35 vuotta. Sen kunniaksi keräsimme 35 faktaa yrityksemme historiasta ja nykyisestä toiminnasta.

Lentoaseman terminaali kuvattuna iltavalaistuksessa

Yhteistoiminnalliset hankkeet ovat tie asiakastyytyväisyyden parantamiseen

Haastavat rakennushankkeet vaativat yhteistoiminnallisuutta hankkeen osaajien täyden potentiaalin hyödyntämiseksi. Mitä yhteistoiminnallisuudesta ja sen hyödyistä ajattelevat yhteistyötä kanssamme tehneet psykologi, ilmiön Suomeen tuoja ja asiakas?

Vaalea sohva, jolla makoilee harmaa koira

Suunnannäyttäjät arvostavat koteja, joissa voi elää kestävästi ympäristöä säästäen

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä omassa kodissasi ja sen lähiympäristössä? Entä millaisia toiveita sinulla on ympäristöystävällisyydelle kodissa?