Monimuotoisuus

Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen työyhteisö

Tasa-arvo, monimuotoisuus ja inkluusio keskiössä   

Toimintaamme ohjaavat eettiset toimintaohjeet, joiden mukaisesti kohtelemme kaikkia ihmisiä tasapuolisesti, emmekä hyväksy syrjintää tai häirintää missään olosuhteissa. Edellytämme, että myös yhteistyökumppanimme kunnioittavat ihmisoikeuksia ja noudattavat työoikeuksia. 

Tuemme tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja inkluusiota varmistaaksemme, että kohtelemme kaikkia ihmisiä samoilla periaatteilla ja että kaikilla ovat samat mahdollisuudet. Teemat näkyvästi ovat mukana esimerkiksi perehdytyksissä. Vuonna 2022 muistutimme teemojen tärkeydestä Turvallisuusviikon 2022 "Oikeus hyvään työpäivään" –kampanjassa.

Esimerkkejä käytännön toimistamme: 

  • Koulutamme rekrytointiprosessimme esihenkilöille tasapuolisen ja ammattimaisen hakijoiden valinnan mahdollistamiseksi. 
  • Haluamme, että jokaisen työstä maksetaan asianmukainen korvaus ja siksi kehitämme ihmisoikeuksien Due diligence -prosessiamme vuoden 2023 aikana
  • Vuonna 2022 aloitimme yhteistyön rakennusalan monimuotoisuutta edistävien verkostojen kanssa järjestämällä yhteisen keskustelutilaisuuden Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) naisten verkoston kanssa. 

Pyrimme ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviin toimitusketjuihin, jotka takaavat turvalliset ja oikeudenmukaiset olosuhteet kaikille. Me emme hyväksy korruptiota, lahjontaa ja/ tai muuta epäeettistä toimintaa. 

Sitoudumme ihmisoikeuksiin ja työperäisen hyväksikäytön estämiseen  

Toimimme eettisten toimintaohjeiden mukaisesti ja olemme tietoisia due diligence –velvollisuuksistamme. ​​Olemme sitoutuneita kunnioittamaan ja edistämään kansainvälisesti tunnustettuja vapauksia ja ihmisoikeuksia:

  • YK:n SDG’t (United Nations Sustainable Development Goals)
  • ILO:n (International Labour Organization) kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus.

Sitoudumme välttämään arvoketjuumme osallistuviin ihmisiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia sekä puuttumaan, jos niitä ilmenee. Näiden vaikutusten huomiointi on jokaisen SRV:läisen velvollisuus.

Keskeiset ihmisoikeuksia edistävät teemat ja toimenpiteet: 

  1. Omien ja SRV:n toimittajien oikeuksien kunnioittaminen tarjoamalla kunnolliset työolosuhteet
  2. Yhteisöjen ja elinympäristöjen suojelu kehittämällä kestävää rakennettua ympäristöä
  3. Eettisten toimintatapojen edistäminen alalla aktiivisella työllä harmaata taloutta, työperäistä hyväksikäyttöä ja muuta epäeettistä toimintaa vastaan

Varmistaaksemme, että valitut toimet ohjaavat yhtiömme toimintaa ja arvoketjua, parannamme jatkuvasti due diligence -prosessiamme ihmisoikeuksien haitallisten vaikutusten tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi. Mikäli havaitsemme rikkomuksia tai epäilyjä, teemme yhteistyötä eri osapuolten ja viranomaisten kanssa toiminnan korjaamiseksi. Koulutamme henkilöstöämme due diligence-prosessin osalta lisää vuoden 2023 aikana. 

Kaikki SRV:n työmailla tapahtuvaan syrjintään ja häirintään liittyvät asiat voidaan ilmoittaa helposti SRV:n eettisen kanavan kautta.

Lue lisää eettisistä toimintaohjeista yhteistyökumppaneille

Työntekijät juttelevat työmaan portilla