Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Strategiaa ja koko SRV:n toimintaa ohjaavat helmikuussa 2021 vahvistetut strategiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2021−2024:

  • Operatiivinen liikevoitto 6 % jakson loppuun mennessä.
  • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vaikutusta 40–60 prosenttia jakson loppuun mennessä.
  • Yhtiön alentaessa asteittain velkaisuuttaan SRV ennakoi osinkopolitiikan mukaisesti maksavansa osinkoa aikaisintaan tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Pidemmän aikavälin tavoitteena on jakaa osinkoa 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden.

Taloudellisten tavoitteiden operatiivinen liikevoitto on määritelty päivitetyn operatiivisen liikevoiton mukaan.

Asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen perustuu operatiiviseen tehokkuuteen ja vakaaseen kassavirtaan. Lisäksi se edellyttää yhtiön aseman vahvistamista myös yksityisen sektorin toimitilamarkkinassa sekä omaperusteisen asuntotuotannon kasvattamista sijoittajahankkeiden rinnalla. Operointivaiheessa olevista kauppakeskuksista pyritään luopumaan kauppakeskusten kehitysvaiheen ja markkinatilanteen perusteella arvioituna ajankohtana.

Kannattavuustavoitteisiin pääseminen edellyttää lisäksi oman toiminnan tehostamista sekä tulevien hankkeiden entistä tarkempaa valikointia niiden riskitason, kannattavuuden ja pääoman sitovuuden osalta. Yhtiö uskoo saavuttavansa strategian mukaisen tulostason vuoden 2024 loppuun mennessä.