Megatrendit

Megatrendit

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset, joiden varaan suunnittelemme tulevaisuutta ja rakennamme uutta liiketoimintaa, ovat edelleen vahvistuva kaupungistuminen ja tarve hillitä ilmastonmuutosta.

Olemme tunnistaneet toimintamme kannalta 3 keskeisintä megatrendiä:

Kiihtyvä ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkuus vaikuttavat kaikkialle. Energian ja raaka-aineiden hinnat nousevat ja päätöksenteon pohjana toimii kestävyys – energiatehokkuuden ja kiertotalouden vaatimuksista nousevat uudet mittarit. Uudet teknologiat ja ilmastonmuutos vaikuttavat rakentamiseen ja kiinteistöalaan voimakkaasti. Kiinteistöjen tulee olla kestäviä, tarkasteltiin niitä sitten energiatehokkuuden, kiertotalouden tai taloudellisen arvon säilymisen näkökulmasta.

Tiivistyvät kaupungit

Yhä useampi meistä haluaa asua kaupungeissa, sillä työpaikkojen ja palveluiden myötä elämä siellä koetaan helpommaksi. Samaan aikaan maaseutu kuihtuu, mikä voimistaa vielä entisestään muuttoliikettä. Meille kaikille pitää löytää koti myös kaupungista – siinä uudisrakentaminen on usein paras ratkaisu. Lisäksi energian käyttöä säädellään entistä enemmän laeilla ja yhdessä ilmastopäätösten hillitsemisen kanssa energiatehokkaan elämän tavoittelu ajaa meitä myös asumaan tiiviimmin.

Nopeutuva digitalisaatio

Yhteiskuntamme on murroksessa. Digitalisaatio luo puitteet muutosten onnistumiselle. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. Digitalisaation mukanaan tuomat ratkaisut ovat lisänneet erilaisten palveluiden käyttöä arjessamme.