Megatrendit

Megatrendit

Megatrendit ja kriittiset menestystekijät muodostavat strategian perustan. Niiden kautta arvioidaan miten yrityksen tulisi toimia ja kehittää liiketoimintaansa pystyäkseen vastaamaan näihin muutoksiin ja rakentamaan strategiansa tukemaan tulevaa kehitystä. Megatrendit, kuten kaupungistuminen, ovat hyvin pitkäaikaisia ja laaja-alaisia muutoksia, jotka vaikuttavat toimintaan pitkään, mutta osa muutoksista tulee ja menee hyvin nopeallakin syklillä, minkä vuoksi menestystekijöitä on tärkeä seurata ja arvioida suhteessa strategiaan säännöllisesti.