Strategia

Strategia

Strategisten kehitysohjelmien osalta tehtiin alkuvuonna 2018 muutoksia osan ohjelmista saavutettua keskeiset tavoitteensa ja muututtua osaksi päivittäistä liiketoimintaa. Samalla tarkennettiin strategisten taloudellisten tavoitteiden sisältöä ja toteutumisaikataulua.

SRV:n strategian ydin perustuu tavoitteeseen kehittää ja rakentaa tiloja, koteja ja ympäristöjä, joissa ihmisten on hyvä asua ja elää. SRV:n vahvuuksia ovat pitkäjänteinen kehitystyö ja syvällinen perehtyminen asiakkaiden tarpeisiin – asiat, joita yhtiö on tehnyt jo yli 30 vuotta. SRV toimii Suomen kasvukeskuksissa sekä Venäjällä Pietarissa ja Moskovassa. Kaikella toiminnalla pyritään vahvistamaan edelleen SRV:n roolia vastuullisena, laadukkaana ja asiakaslähtöisenä rakennushankkeiden toteuttajana ja kiin-teistöjen kehittäjänä sekä kehittymistä alan houkuttelevimmaksi työpaikaksi.

Strategia ja päivittäinen toiminta perustuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön. SRV:läisiä on kaikkiaan reilu 1 000, ja lisäksi SRV työllistää lähes 4 000 kumppania ainutlaatuisen verkostonsa kautta. Yrittäjähenkinen ja vastuullinen toimintatapa näkyy päivittäisessä tekemisessä organisaation kaikilla tasoilla. SRV:n strategian ytimessä ovat kehittyvät ja vetovoimaiset kaupunkikeskukset. Yhteistyö eri toteutuskumppaneiden, kuten kaupunkien, sijoittajien, rahoittajien ja suunnittelijoiden kanssa, on avainasemassa, kun kaupungeista tehdään entistä parempia paikkoja elää.

SRV:n liiketoiminnan fokus on entistä vahvemmin merkittävissä projekteissa ja hankkeissa, joissa SRV on mukana sekä omistajana että rakentajana. Toiminta keskittyy kasvukeskuksiin, joissa kysyntä on riittävää.

Asuntorakentajana SRV on jo jonkin aikaa ollut yksi Suomen suurimmista. Jatkossakin painopiste on strategian mukaisesti Suomen kasvukeskuksiin toteutettavissa omaperusteisissa asuntokohteissa ja sijoittajahankkeissa. Tavoitteena on nostaa SRV:n asuntoliiketoiminnan markkinaosuus Helsingin ja Tampereen seudun vapaarahoitteisesta kerrostalotuotannosta yli 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja siten kasvattaa asuntoliiketoiminnan liikevaihtoa merkittävästi. Tällä hetkellä rakenteilla on yli 2 750 asuntoa, joista 60 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Seuraavien kymmenen vuoden aikana tavoitteena on rakentaa 15 000−20 000 uutta kotia. SRV:llä on suunnittelupöydällä lähes 5 000 asunnon hankeportfolio, joiden rakentamisen aloittamiseen tähdätään parin vuoden sisällä.

Toimitiloissa keskitytään entistäkin voimakkaammin hankkeiden projektinjohtototeutukseen yhteistoimintamallilla. SRV hakee kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia uusilta osaamisalueilta, kuten elinkaarimalleista, sairaalarakentamisesta sekä infrarakentamisesta. Sairaalarakentamisen kokonaisarvo SRV:n liikevaihdosta on jo tällä hetkellä lähes 750 miljoonaa euroa.

Kansainvälinen liiketoiminta keskittyy jatkossakin Venäjälle, jossa SRV omistaa ja operoi kauppakeskuksia sekä kehittää niitä realisointia varten. Lisäksi kaikissa SRV:n omistamissa kauppakeskuksissa on jatkokehittämismahdollisuuksia.

Strategiaa ja koko SRV:n toimintaa ohjaavat helmikuussa 2018 vahvistetut strategiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2018−2022.

Vetovoimaisten kaupunkien kehittäminen on yhteistyötä

Vetovoimaisten kaupunkien kehittäminen on yhteistyötä

Kehittyvät ja vetovoimaiset kaupunkikeskukset ovat SRV:n strategian ytimessä. Yhteistyö eri tahojen, kuten kaupunkien, sijoittajien, rahoittajien ja suunnittelijoiden kanssa on avainasemassa, kun kaupungeista tehdään entistä parempia paikkoja elää.

Lue lisää