Strategiamme

Strategiamme

SRV:n strategia lähtee rakennetun ympäristön kehittämisestä siten, että koko elinkaari on huomioitu. Kutsumme tätä elinkaariviisaudeksi. Se tarkoittaa, että optimoimme aina rakennuksen ympäristöjalanjäljen ja kustannukset pitkällä aikavälillä. Energiankulutus ja hiilijalanjälki optimoidaan etenkin energian tuotantomuodon valinnoilla, energiatehokkailla ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla.

Pyrkimyksemme on asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kuunnellen rakentaa elinkaariviisaasti niin, että kestävä rakentaminen luo turvaa vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin.

Elinkaariviisaassa tulevaisuudessa:

  1. Torjumme ilmastonmuutosta ja kilvoittelemme rakennusalalla elinkaariviisaalla rakentamisella.
  2. Maksimoimme kiinteistöjen koko elinkaaren aikaisen arvon sekä käyttäjille että omistajille.
  3. Jalostamme kiinteistöjä joustavasti, kun teknologia kehittyy ja tarpeet muuttuvat niiden elinkaaren aikana.