Strategiamme vuosille 2021-2024

Strategiamme vuosille 2021-2024

SRV:n strategia lähtee rakennetun ympäristön kehittämisestä siten, että koko elinkaari on huomioitu. Kutsumme tätä elinkaariviisaudeksi. Se tarkoittaa, että optimoimme aina rakennuksen ympäristöjalanjäljen ja kustannukset pitkällä aikavälillä. Energiankulutus ja hiilijalanjälki optimoidaan etenkin energian tuotantomuodon valinnoilla, energiatehokkailla ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla.
Pyrkimyksemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon, sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin.

Elinkaariviisaassa todellisuudessa:

  1. Torjumme ilmastonmuutosta ja kilvoittelemme rakennusalalla elinkaariviisaalla rakentamisella.
  2. Maksimoimme kiinteistöjen koko elinkaaren aikaisen arvon sekä käyttäjille että omistajille.
  3. Jalostamme kiinteistöjä joustavasti, kun teknologia kehittyy ja tarpeet muuttuvat niiden elinkaaren aikana.