Strategia

Strategia

SRV:n strategia ajanjaksolle 2016–2020 hyväksyttiin alkuvuonna 2016. Vuoden 2017 aikana tehtiin lukuisia strategiaa tukevia toimenpiteitä niin kannattavuuden, asiakaskokemuksen, vastuullisuuden, digitalisaation, työnantajakuvan kuin uusien liiketoimintojen osalta. Kaikki toimenpiteet tähtäävät mission, vision ja kolmen strategisen päämäärän – alan paras asiakaskokemus, alan houkuttelevin työpaikka ja alan paras kannattavuus – toteutumiseen.

Strategisten kehitysohjelmien osalta tehtiin alkuvuonna 2018 muutoksia osan ohjelmista saavutettua keskeiset tavoitteensa ja muuttuessa osaksi päivittäistä liiketoimintaa. Samalla tarkennettiin strategisten taloudellisten tavoitteiden sisältöä ja toteutumisaikataulua. SRV:n strategian ydin perustuu tavoitteeseen kehittää ja rakentaa tiloja, koteja ja ympäristöjä, joissa ihmisten on hyvä asua ja elää. SRV:n vahvuuksia ovat pitkäjänteinen kehitystyö ja syvällinen perehtyminen asiakkaiden tarpeisiin – asiat, joita yhtiö on tehnyt jo 30 vuotta. SRV toimii vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen Suomen kasvukeskuksissa sekä Venäjällä Pietarissa että Moskovassa. Kaikella toiminnalla pyritään vahvistamaan edelleen SRV:n roolia vastuullisena, laadukkaana ja asiakaslähtöisenä rakennushankkeiden toteuttajana ja kiinteistöjen kehittäjänä, sekä kehittyä edelleen alan houkuttelevimmaksi työpaikaksi.

Strategia ja toiminta perustuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön. SRV:läisiä on kaikkiaan reilu 1 000, ja lisäksi SRV työllistää lähes 4 000 kumppania ainutlaatuisen verkostonsa kautta. Yrittäjämäinen toimintatapa näkyy aidosti päivittäisessä tekemisessä organisaation kaikilla tasoilla. SRV:n strategian ytimessä ovat vahvasti myös kehittyvät ja vetovoimaiset kaupunkikeskukset sekä yhteistyö eri toteutuskumppaneiden, kuten kaupunkien, sijoittajien, rahoittajien ja suunnittelijoiden kanssa on avainasemassa, kun kaupungeista tehdään entistä parempia paikkoja elää.

SRV:n liiketoiminnan fokus on entistä vahvemmin merkittävissä projekteissa ja hankkeissa, joissa SRV on mukana sekä omistajana että rakentajana. Toiminta keskittyy kasvukeskuksiin, joissa kysyntä on riittävää.

Asuntorakentajana SRV on jo jonkin aikaa ollut yksi Suomen suurimmista. Jatkossakin painopiste on strategian mukaisesti Suomen kasvukeskuksiin toteutettavissa omaperusteisissa asuntokohteissa ja sijoittajahankkeissa. Tavoitteena on nostaa SRV:n asuntoliiketoiminnan markkinaosuus Helsingin ja Tampereen seudun vapaarahoitteisesta (rivi- ja) kerrostalotuotannosta yli 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, ja siten kasvattaa asuntoliike-toiminnan liikevaihtoa merkittävästi. Tällä hetkellä rakenteilla on yli 3 200 asuntoa, joista yli 55 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Seuraavien 10 vuoden aikana tavoitteena on rakentaa 15−20 000 uutta kotia.

Toimitiloissa keskitytään entistäkin voimakkaammin hankkeiden projektinjohtototeutukseen yhteistoimintamallilla. SRV hakee kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia uusilta osaamisalueilta, kuten elinkaarimalleista, sairaalarakentamisesta sekä infrarakentamisesta. Sairaalarakentamisen kokonaisarvo on jo tällä hetkellä lähes 830 miljoonaa euroa.

Kansainvälinen liiketoiminta keskittyy jatkossakin Venäjälle, jossa SRV omistaa ja operoi kauppakeskuksia sekä kehittää niitä realisointia varten. Lisäksi kaikissa SRV:n omistamissa kauppakeskuksissa on jatkokehittämismahdollisuuksia.

Strategiaa ja koko SRV:n toimintaa ohjaavat helmikuussa 2018 vahvistetut strategiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2018−2022.

Vetovoimaisten kaupunkien kehittäminen on yhteistyötä

Vetovoimaisten kaupunkien kehittäminen on yhteistyötä

Kehittyvät ja vetovoimaiset kaupunkikeskukset ovat SRV:n strategian ytimessä. Yhteistyö eri tahojen, kuten kaupunkien, sijoittajien, rahoittajien ja suunnittelijoiden kanssa on avainasemassa, kun kaupungeista tehdään entistä parempia paikkoja elää.

Lue lisää