Sponsorointi ja lahjoitukset

Sponsorointi ja lahjoitukset

Rakentamiseen liittyy pitkäkestoisia päätöksiä, joilla on laaja vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja yhteisöihin – meidän kaikkien elämään. Sidosryhmät odottavatkin rakennusalan toimijoilta lisää avoimuutta ja käytännön toimia yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Alalla on onnistuessaan merkittävä rooli paremman yhteiskunnan rakentajana ja mahdollistajana monestakin näkökulmasta. SRV kehittää hankkeita kaukonäköisesti ja rakentaa yhdessä sidosryhmiensä kanssa kestävää tulevaisuutta. Myös tekemiämme lahjoituksia ja sponsorointia ohjaavat paitsi yrityksen strategia, myös halu kantaa omalta osaltamme vastuuta yhteiskunnasta.

Tuemme yhteiskunnan hyvinvointia ja eri ryhmien kohtaamisia ja yhdessä tekemistä. Keskitymme elämälaadun parantamiseen kaupunkikeskuksissa ja tukikohteena on toiminta, joilla edistetään esimerkiksi:

  • sosiaalista elämää
  • turvallisuutta
  • vapaata ja esteetöntä liikkumista.

Valinnassa otetaan huomioon myös yhteiskunnallinen näkökulma, valtakunnallinen näkyvyys sekä mahdollisuutemme osallistua tukemiseen myös muuten kuin rahallisella panostuksella. Vaikka päätuki halutaan antaa valtakunnalliselle asialle tai hankkeelle, voi siihen sisältyä myös vahvaa paikallista näkyvyyttä tai toimintaa. Pääkohderyhmien lisäksi SRV voi tukea muutamaa pienempää tukikohdetta. Joissain tilanteissa pääkohderyhmän tuki voidaan jakaa myös useammalle vuodelle. Tavoitteena löytää strategiaa tukevia, pitkäaikaisempia avustuskohteita, joiden toimintaa seurataan tiiviisti läpi koko yhteistyön.

Sponsorointi- tai lahjoitushakemuksen voi jättää oheisella lomakkeella. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja ja ilmoitamme päätöksistä ainoastaan valituille yhteistyökumppaneille. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja marraskuussa.

Sponsorointi on vastikkeellista yhteistyötä, jossa sponsoroija lisää tunnettuuttaan omassa kohderyhmässään tai tavoittelee uutta kohderyhmää, sekä vahvistaa brändiään ja imagoaan tukemalla joko rahallisesti tai muilla rahanarvoisilla hyödykkeillä haluamaansa tapahtumaa, toimijaa tai ulkopuolista konseptia.

Lahjoitukset ovat puolestaan aina vastikkeettomia ja ne kohdistuvat yleishyödylliseen tarkoitukseen (esimerkiksi poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä tai tieteen, taiteen ja kulttuuriin perustettuja yhteisöjä).