Sponsorointi ja lahjoitukset

Rakentamiseen liittyy pitkäkestoisia päätöksiä, joilla on laaja vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja yhteisöihin – meidän kaikkien elämään. Sidosryhmät odottavatkin rakennusalan toimijoilta lisää avoimuutta ja käytännön toimia yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Alalla on onnistuessaan merkittävä rooli paremman yhteiskunnan rakentajana ja mahdollistajana monestakin näkökulmasta. SRV kehittää hankkeita kaukonäköisesti ja rakentaa yhdessä sidosryhmiensä kanssa kestävää tulevaisuutta. Myös tekemiämme lahjoituksia ja sponsorointia ohjaavat paitsi yrityksen strategia, myös halu kantaa omalta osaltamme vastuuta yhteiskunnasta. SRV on solminut vuonna 2021 kolmivuotisen yhteistyösopimuksen Suomen Olympiakomitean kanssa lasten liikunnan lisäämiseksi.

SRV liikuttaa lapsia yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa

Lasten liikkumattomuus on yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista. Siksi lähdimme yhteistyöhön Suomen Olympiakomitean kanssa rakentamaan yhdessä kestävää yhteiskuntaa, aktiivista arkea ja elinkaariviisasta tulevaisuutta.

Tuemme yhteiskunnan hyvinvointia ja eri ryhmien kohtaamisia ja yhdessä tekemistä. Keskitymme elämälaadun parantamiseen kaupunkikeskuksissa ja tukikohteena on toiminta, joilla edistetään esimerkiksi:

  • sosiaalista elämää
  • turvallisuutta
  • vapaata ja esteetöntä liikkumista.

Valinnassa otetaan huomioon myös yhteiskunnallinen näkökulma, valtakunnallinen näkyvyys sekä mahdollisuutemme osallistua tukemiseen myös muuten kuin rahallisella panostuksella. Vaikka päätuki halutaan antaa valtakunnalliselle asialle tai hankkeelle, voi siihen sisältyä myös vahvaa paikallista näkyvyyttä tai toimintaa. Pääkohderyhmien lisäksi SRV voi tukea muutamaa pienempää tukikohdetta. Joissain tilanteissa pääkohderyhmän tuki voidaan jakaa myös useammalle vuodelle. Tavoitteena löytää strategiaa tukevia, pitkäaikaisempia avustuskohteita, joiden toimintaa seurataan tiiviisti läpi koko yhteistyön.

Sponsorointi- tai lahjoitushakemuksen voi jättää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sponsorointi@srv.fi. Vastaa sähköpostissa seuraaviin:

  • Tuen kohde, kuvaus ja varojen käyttö
  • Miten SRV osallistuisi ja/tai mitä SRV saisi yhteistyöstä
  • Tukimuodot ja summat
  • Kyseessä on sponsorointi vai lahjoitus
  • Yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero
  • Nettisivuosoite ja/tai somekanava
  • Muut (pää)tukijat

Pyydämme tarvittaessa lisätietoja ja ilmoitamme päätöksistä ainoastaan valituille yhteistyökumppaneille. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja marraskuussa.

Sponsorointi on vastikkeellista yhteistyötä, jossa sponsoroija lisää tunnettuuttaan omassa kohderyhmässään tai tavoittelee uutta kohderyhmää, sekä vahvistaa brändiään ja imagoaan tukemalla joko rahallisesti tai muilla rahanarvoisilla hyödykkeillä haluamaansa tapahtumaa, toimijaa tai ulkopuolista konseptia.

Lahjoitukset ovat puolestaan aina vastikkeettomia ja ne kohdistuvat yleishyödylliseen tarkoitukseen (esimerkiksi poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä tai tieteen, taiteen ja kulttuuriin perustettuja yhteisöjä).