Yhtiökokous 2023

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 27.3.2023.

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada SRV:n vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti vaatii sitä ilmoittamalla asiasta yhtiön hallitukselle viimeistään 3.2.2023.

Tällaiset ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle sähköpostilla osoitteeseen info@srv.fi.