Yhtiökokous 2021

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 29.3.2021. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi tulee toimittaa kirjallisesti SRV Yhtiöt Oyj:n hallitukselle viimeistään perjantaina 29.1.2021. Vaatimus on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen info@srv.fi.