Perhe pelaa

Elinkaariviisaat kodit

Elinkaariviisaissa kodeissamme on huomioitu kodin asukkaiden hyvinvointi, ympäristön etu ja taloudellinen hyvinvointi. Uskomme, että näin uudisasunnon ostajamme saa hyvät eväät helppoon asumiseen ja kestävään arkeen.

Ihminen Ympäristö Taloudellinen arvo

Ympäristö

Rakennamme ilmastoviisaita rakennuksia, joiden puhtaat energiaratkaisut auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä, ja jotka kestävät muuttuvia sääolosuhteita. Monimuotoisesta kaupunkiluonnosta huolehdimme viisaalla viherrakentamisella. 

Minimoimme rakentamisen aikaiset päästöt käyttämällä työmaillamme uusiutuvaa tai päästötöntä sähköä ja hyvittämällä loput päästöt istuttamalla puita. Samanaikaisesti säästämme luonnonvaroja minimoimalla syntyvän jätteen määrän, ja lajittelemalla muodostuvat jätteet huolellisesti. Työmaiden ympäristön pilaantumisen ehkäisemme hallitsemalla huolellisesti kemikaalit, pölyn, ja vedet. 

Suuri osa rakennusten elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista syntyy rakennusmateriaalien valmistamisessa, joten elinkaariviisaissa rakennuksissamme kiinnitetään erityistä huomiota materiaalien päästöihin. Minimoimme rakennusmateriaalien päästöt valitsemalla kestäviä rakennusmateriaaleja ja suosimalla ympäristöä säästäviä ja vähähiilisiä tuotteita.

Elinkaariviisaat rakennuksemme eivät tuhlaa energiaa, vaan ovat parasta A-energialuokkaa. Panostamme energiatehokkuuteen hyvin suunnitelluilla ja eristetyillä rakennuksilla, energiatehokkaalla talotekniikalla sekä hukkalämmön talteenotolla. Energiatehokkuus pienentää asumisen aikaista hiilijalanjälkeä ja käyttökustannuksia.  

Rakennuksissamme uusiutuvaa energiaa tuotetaan paikallisesti lämpöpumppujen ja aurinkopaneelien avulla. Puhtaan energian tuottaminen tontilla pienentää käytön aikana syntyvää hiilijalanjälkeä sekä asumisen kustannuksia.  

Elinkaariviisaissa kodeissamme vettä ei kulu turhaan ja kulutuksen seuranta on helppoa. Kodeissamme on vettä säästävät vesikalusteet sekä näytöt, joilta voi seurata asunnon vedenkulutusta. 

Luomme vehreitä elinympäristöjä ja lisäämme luonnon monimuotoisuutta innovatiivisilla viherrakenteilla.  Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisääminen tuo joustoa muuttuvissa olosuhteissa ja runsaat viherrakenteet auttavat hulevesien hallinnassa. 

Säästämme mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa luontoa, etenkin suuret puut ja kalliot. Kasvillisuudessa panostamme monilajisuuteen ja kerroksellisuuteen ja huomioimme kasvivalinnoissa uhanalaiset lajit ja pölyttäjät. Lisäksi luomme pesäpaikkoja ja ravintoa myös hyönteisille ja linnuille.  

Kaupunkiviljelyyn kannustamme esimerkiksi viljelylaatikoilla ja parvekkeilla.

Mies kuljettaa pyörää syysmaisemassa

Ihminen

Pidämme huolta hyvinvoinnista satsaamalla kotiemme sisäilmaan ja valoisuuteen, huolehtimalla kierrättämisen, vedenkulutuksen seurannan sekä kiertotalouden sujuvuudesta ja luomalla hyvinvointia tukevia ympäristöjä. 

Kotimme ovat valoisia ja olosuhteiltaan hyvinvointia tukevia. Suuret ikkunat antavat luonnonvalon tulvia asuntoihin ja ilmanvaihtuvuus on määräyksiä parempi. Lisääntyviin hellejaksoihin varaudumme kotien viilennys- ja jäähdytysratkaisuilla. 

Kotiemme lasitetuilla parvekkeilla voi nauttia ulkoilmasta ja luoda vehreyttä omaan elinympäristöönsä.

Kodeissamme jätteiden kierrättäminen on helppoa ja sujuvaa. Asunnoista löytyy valmiiksi keräysvälineet seitsemälle jätejakeelle ja jätepisteelle on helppo kulku. 

Pyöräilijät on huomioitu toimivilla säilytysratkaisuilla ja sujuvilla kulkureiteillä. Pyörävaraston ovi aukeaa automaattisesti, ja sisääntulokerroksen pesupisteessä voi pyörien lisäksi pestä myös koirat ja lastenvaunut. 

Asuntokohtaisista näytöistä voi seurata oman asunnon vedenkulutusta. Helposti sähköistettävät autopaikat helpottavat sähköautoon siirtymistä. 

Edistämme jakamistaloutta yhteistilojen älykkäällä varausjärjestelmällä sekä taloyhtiöiden omilla tavaralainaamoilla. Kaikkea ei tarvitse omistaa itse, vaan harvemmin tarvittavat tavarat, kuten tikkaat voi lainata omasta taloyhtiöstä. 

Rakennamme sijainneille, joissa julkisen liikenteen yhteydet ja palvelut ovat lähellä. Tämä vähentää oman auton tarvetta ja tuo sujuvuutta arkeen. 

Luomme viihtyisiä ja vehreitä elinympäristöjä innovatiivisilla viherrakenteilla ja rakennamme sijainneille, joissa lähiluonto on helposti saavutettavissa. Vehreä ympäristö ja näkymät tutkitusti rauhoittavat ihmisiä ja lisäävät hyvinvointia. Luonnoltaan monipuolinen pihaympäristö mahdollistaa luontokosketuksen myös lapsille ja ikäihmisille, jotka eivät välttämättä pääse liikkumaan kauemmaksi luontoon.  
 
Kohtaamispaikkoja luomme sekä pihoille että yhteistiloihin. Kotimme laajenevat hyvinvointia lisäävillä yhteistiloilla, kuten kattoterasseilla, saunoilla ja kuntoilutiloilla. Digitaalisen varausjärjestelmän ansiosta tilat ovat joustavasti käytettävissä.

HERO2Elinkaariviisaus

Taloudellinen arvo

Kotien elinkaariviisauden taloudellinen arvo koostuu elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja kustannusten minimoinnista, todennetusta laadusta ja ympäristövastuusta sekä muuntojoustavuudesta. Lue lisää työstämme asiakkaat ja elinympäristö.

Uskomme, että kerralla kannattaa rakentaa kestävää. Laskemme ja minimoimme rakennusten elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen ja kustannukset. Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian tuotanto ovat keinojamme pienentää asumisen kustannuksia. Pitkän aikavälin suunnittelulla huolehdimme, että käytönaikaiset kustannukset ja rakennuksen huolto ovat ennustettavia ja oikea-aikaisia. 

Asuntojemme kodinkoneilla ja vesikalusteilla on pidennetty viiden vuoden takuu. 

Ympäristösertifikaatit ovat kolmannen osapuolen todentama kokonaisvaltainen ympäristölaadun tae. Ympäristövaikutukset on huomioitu kattavasti ja todennettu suunnittelu- ja rakentamisprosessin aikana ulkopuolisen auditoijan toimesta. 

Uskomme sertifikaattien auttavan rakennusten arvon säilymisessä. Rakennuksemme täyttävät myös EU:n taksonomian vaatimukset. 

Helppo muunneltavuus tukee taloudellisen arvon säilymistä. Elinkaariviisaiden kotiemme huoneluku on elämäntilanteen muuttuessa helposti muunneltavissa, koska muuntojoustavuus on otettu huomioon jo asuntopohjan suunnittelussa, ja huomioitu ilmanvaihdossa ja sähkösuunnittelussa. Muuntojoustavuus näkyy kodeissamme myös monikäyttöisinä tiloina. 

Myös asuntojen yhdistämiseen on varauduttu esimerkiksi isompien asuntojen sivuyksiöiden kohdalla. Tämä tuo mahdollisuuksia muuttuviin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. 

Arvoa säilyttävät myös keskeiset sijainnit ja kaupunkivihreän tuominen osaksi lähiympäristöä. 

Sinua saattaisi kiinnostaa

Espoon Piaffe asunto 43

Mitä, jos asunto kasvaisi perheen mukana?

SRV:n uudet kodit rakennetaan muuntojoustaviksi. Lue, mitä se oikein tarkoittaa.

Espoon Piaffe kadulta

Miksi taloyhtiön tontin omistusmuodolla on väliä?

Oma tontti on noussut viime vuosina tärkeäksi uudiskohteen ostokriteeriksi. Mitä hyötyä omasta tontista on ja mihin asioihin tonttiasioissa kannattaa kiinnittää nyt huomiota?

Vermonniityn maisemakuvaa

Vermonniityssä kaikki tarvittava on 15 minuutin etäisyydellä

Leppävaarasta ja sen lähialueista on kehittynyt toimiva yhdistelmä vehreyttä ja urbaania kaupunkielämää. Espoon Leppävaaran alueen projektinjohtaja Mika Rantala kertoo, minkälainen alue Suur-Leppävaarasta on muotoutunut ja miltä näyttää sen tulevaisuus?