Tavoitteena hiilineutraali SRV vuoteen 2030 mennessä

Olemme asettaneet tavoitteeksi täysin hiilineutraalin SRV:n vuoteen 2030 mennessä ja sen saavuttamiseksi on luotu vuonna 2022 koko yhtiön toimintaa ohjaava hiilineutraaliuden tiekartta. SRV on myös liittynyt vuoden 2022 aikana Green Building Council Finlandin #BuildingLife-toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on saavuttaa rakennettu hiilineutraali rakennettu ympäristö vuoteen 2035 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että SRV:n oma toiminta tuottaa hiilidioksidipäästöjä korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. 

Jotta päästötön SRV on tulevaisuudessa totta, toteutetaan vuosien 2022–2030 aikana monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä hiilineutraalien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikki työmaillamme käytettävä sähkö on hiilineutraalia ja lämmityksessä käytämme mahdollisimman vähähiilisiä vaihtoehtoja. Kone- ja autokannan osalta siirrymme myös asteittain hybridi- ja sähköautoihin. Matkustusohjeemme ohjaa ympäristöystävällisiin valintoihin. Toimilla haluamme sitoutua ilmastonmuutoksen rajoittamiseen 1,5 asteeseen. Työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tärkeää, sillä rakennusala tuottaa Suomen kokonaispäästöistä lähes kolmasosan.

Elinkaariviisaat rakennukset

Elinkaariviisaiden rakennustemme hiilijalanjälki on minimoitu huomioiden kaikki elinkaaren vaiheet, aina rakentamisesta, käyttöön ja purkamiseen. Rakentamisen aikana panostamme työmaiden energiatehokkuuteen ja käytämme päästötöntä sähköä. Lisäksi minimoimme materiaalihukan ja lajittelemme huolella syntyvät jätteet. 

Lue lisää

Päästötön työmaa

Työmaiden päästöillä on merkitystä meille kaikille. Rakentaminen on yksi Suomen suurimmista hiilidioksidin päästölähteistä. Vähentämällä rakentamisen aikaisia päästöjä voimme suoraan vaikuttaa koko Suomen päästöihin ja sitä kautta oman elinympäristömme kuormittumiseen. SRV:n kaikki työmaat ovat olleet vuoden 2022 alusta lähtien hiilineutraaleja.

Lue lisää päästöttömistä työmaista
Päästötön työmaa

Hiilineutraaliuden tiekartta

Matka kohti päästötöntä SRV:tä jatkuu, ja sen saavuttamiseksi on luotu koko yhtiön toimintaa määrittävä hiilineutraaliuden tiekartta. Olemme myös mukana Green Building Council Finlandin kokoamassa #BuildingLife-toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on saavuttaa rakennettu hiilineutraali ympäristö vuoteen 2035 mennessä. 

Lue lisää hiilineutraaliuden tiekartasta
SRV hiilineutraaliuden tiekartta