2912 Sammontalo

SRV rakentaa Lappeenrannan kaupungille monitoimitalo Sammontalon Lappeenrannan Sammonlahteen.

Työmaan numero: 2912

Ruskolahdenkatu 5
53850 Lappeenranta

Mitä täällä rakennetaan?

SRV rakentaa Lappeenrannan kaupungille monitoimitalo Sammontalon Lappeenrannan Sammonlahteen. Sammontaloon tulee tilat perusopetuksen vuosiluokille 1.–9., varhaiskasvatukselle ja esi- sekä valmistavalle opetukselle, kirjastolle, nuorisotoimelle, oppilashuollolle ja liikuntapalveluille.

Kaksikerroksiseen koulurakennukseen tulee tilat päiväkodin 126 lapselle, 63 esiopetuksen piirissä olevalle oppilaalle ja perusopetuksen 640 oppilaalle.

Hanke käynnistyi kehitysvaiheella marraskuussa 2021. Rakentaminen on aloitettu keväällä 2023 ja Sammontalo valmistuu vuoden 2025 aikana.

Sammontalo rakennetaan elinkaariviisaus huomioiden, mikä näkyy materiaaleissa, energiaratkaisuissa ja biodiversiteettiä tukevissa ratkaisuissa. Rakennus toteutetaan pääosin puurakenteisena, ja rakennuksen A-energialuokka on 20 prosenttia parempi kuin energialuokan minimiraja-arvo. Sen jäähdytykseen kuluva energia tuotetaan täysin uusiutuvalla energialla eli ilmavesilämpöpumpun voimin.

Tontille on tulossa hulevesien viivytyspaikka, jonka ympärillä olevalle niittynurmialueelle istutetaan erilaista kasvistoa ja puustoa. Samalla pyritään säilyttämään jo olemassa olevaa puustoa. Tontilla sijaitsee jo valmiiksi puulajipuisto ja säilytettävä luonnontilainen alue.

Hankkeen kokonaislaajuus on noin 12 000 bruttoneliötä.

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

Rakennuttaja: Lappeenrannan kaupunki
Arkkitehtisuunnittelu: AS LL TK Arkkitehdit Oy

Rakennusaikataulu

Sammontalon rakennustyöt ovat alkaneet raivaus- ja maansiirtotöillä huhtikuussa 2023, ja rakennus valmistuu vuoden 2025 aikana.

Työskentelyajat

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:
arkisin klo 6.00–18.00

Liikkuminen

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Työmaajärjestelyt suoritetaan erityistä turvallisuutta noudattaen ja rakentamisesta aiheutuvia haittoja minimoiden. Pahoittelemme työmaasta koituvaa häiriötä.

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Lue Sammontalon työmaatiedotteet.

Työmaatiedotteet

Yhteystiedot

Harri Martin

Harri Martin

Projektipäällikkö

Harri.Martin@srv.fi0400 646 600
Ari Makkonen

Ari Makkonen

Työmaapäällikkö

ari.makkonen@srv.fi040 720 7144
Kimmo Hämäläinen

Kimmo Hämäläinen

Teknisen toimiston päällikkö

kimmo.hamalainen@srv.fi040 621 3667