Sammontalo_kuva_hankkeen työmaasivuilla

2912 Työmaan tiedotteet

Lue lue tuoreimmat uutiset työmaalta Sammontalo

27.11.2023

Meneillään olevat työvaiheet

-    Liikuntahallin sisäpuolen lattian täyttötyö
-    Asennuslohko 2 elementtipintojen hionta 
-    Asennuslohko 3 CLT- elementtien asennus
-    Asennuslohko 4 sokkelilaudoituksen purku 
-    Asennuslohko 6 anturoiden laudoitus ja raudoitus käynnissä
-    Työnaikaisen kaukolämmön ja vesijohdon liitostyöt työmaan käyttöön.

Alkavat/seuraavat työvaiheet

-    Asennuslohko 2 maanvaraisen betonilaatan valmistelevat työt 
-    Asennuslohko 4 sisäpuolen täyttö, viemäri- ja radonputki asennus
-    Asennuslohko 6 anturoiden betonointi


Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.
 

13.11.2023

Päättyvät työvaiheet

- Liikuntahallin teräsristikkoasennus

Meneillään olevat työvaiheet

- Asennuslohko 3 sisäpuolen täyttötyö ja radon- putkien ja pohjaviemärien asennus käynnissä
- Asennuslohko 4 ja 5 anturoiden laudoitus, raudoitus ja betonointi jatkuu
- Asennuslohko 6 anturoiden laudoitus ja raudoitus käynnissä
- Työnaikaisen kaukolämmön ja vesijohdon liitostyöt työmaan käyttöön

Alkavat/seuraavat työvaiheet

- Liikuntahallin sisäkuorielementtien asennukset
- Asennuslohko 3 CLT- elementtien asennus
- Asennuslohko 4 sokkelielementtien asennus

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt 

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. 

Aikataulu ja työskentelyajat 

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): arkisin klo 6.00 – 18.00 

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

30.10.2023

Päättyvät työvaiheet

- Väestönsuojan runkobetonoinnit

Meneillään olevat työvaiheet

- Liikuntahallin ristikkoasennus
- Väestönsuojan työnaikaisen tuennan purkutyö
- Asennuslohko 3 anturoiden ja sokkeleiden täyttötyö ja radon- putkien ja pohjaviemärien asennus käynnissä
- Asennuslohko 4 ja 5 anturoiden laudoitus, raudoitus ja betonointi jatkuu
- Asennuslohko 6 anturapohjien täyttö- ja tiivistyö käynnissä
- Työnaikaisen kaukolämmön ja vesijohdon liitostyöt työmaan käyttöön

Alkavat/seuraavat työvaiheet

- Asennuslohko 2 CLT- seinäelementtien asennus 3. krs
- Asennuslohko 6 eteläpuolen puretun koulun alueen maanleikkaustyöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt 

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. 

Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. 

Aikataulu ja työskentelyajat 

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): arkisin klo 6.00 – 18.00 

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

16.10.2023

Päättyvät työvaiheet 
- näyttämön betonielementtien asennus 

Meneillään olevat työvaiheet 
- Väestönsuojan 2 krs holvin raudoitus käynnissä. Betonointi vko 42 maanantai. 
- Asennuslohko 2 toisen kerroksen puuelementtien ja delta- palkkien asennus käynnissä. 
- Asennuslohko 3 ja 4 anturoiden laudoitus, raudoitus ja betonointi jatkuu. 
- Asennuslohko 5 anturoiden ja sokkeleiden täyttötyö ja radon- putkien ja pohjaviemärien asennus 
käynnissä. 
- Asennuslohko 6 maanleikkaus ja anturan alapuolen täyttötyö käynnissä

Alkavat/seuraavat työvaiheet 
- Asennuslohko 2 CLT- seinäelementtien asennus 3. krs 
- Asennuslohko 3 sokkelielementtien asennus ja sisätäyttö 
- Asennuslohko 6 anturapohjien teko

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt 
Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä 
kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus 
vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat 
Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): 
Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 
Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä 
asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman 
vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja 
poikkeamista. 

02.10.2023

Päättyvät työvaiheet

- Vss 2. krs seinien runkobetonointi

Meneillään olevat työvaiheet

- Väestönsuojan 2 krs seinien purku käynnissä. Holvin muottityö aloitettu
- Asennuslohko 2 puuelementtien ja delta- palkkien asennus käynnissä
- Asennuslohko 3 ja 4 anturoiden laudoitus, raudoitus ja betonointi jatkuu
- Asennuslohko 5 anturoiden ja sokkeleiden täyttötyö ja radon- putkien ja pohjaviemärien asennus käynnissä
- Näyttämön betonielementtien asennus käynnissä

Alkavat/seuraavat työvaiheet

- Vss 2. krs holvin raudoitus
- Asennuslohko 2 CLT- seinäelementtien asennus 2. krs
- Asennuslohko 3 ja 4 sokkelien betonointi

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt 

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. 

Aikataulu ja työskentelyajat 

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): Arkisin klo 6.00 – 18.00 

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

18.09.2023

Päättyvät työvaiheet

- Vss 1. krs runkobetonointi

Meneillään olevat työvaiheet

- Väestönsuojan 2 krs seinien laudoitus- ja raudoitustyöt käynnissä
- Asennuslohko 2 kulmaterästen hitsaus puuelementtiasennusta varten
- Asennuslohko 3 ja 4 anturoiden laudoitus, raudoitus ja betonointi käynnissä
- Asennuslohko 5 anturoiden ja sokkeleiden täyttötyö ja radon- putkien asennus käynnissä
- Ruskolahdenkadun puoleisten putkilinjojen asennus käynnissä
- Kiviniemenraitin ja Hopeamäenraitin anturapohjien täyttötyö käynnissä

Alkavat/seuraavat työvaiheet

- Vss 2. krs seinien tuplaus
- Asennuslohko 2 CLT- seinäelementtien asennus
- Asennuslohko 3 ja 4 sokkelien laudoitus ja raudoitus

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt 

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. 

Aikataulu ja työskentelyajat 

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): arkisin klo 6.00 – 18.00 

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

04.09.2023

Päättyvät työvaiheet

- Puistomuuntamo toiminnassa ja syöttää työmaan ja pallokentän sähköt.
- Liikuntahallin pilarit ja sokkelielementit pääosin asennettu.
- Asennuslohko 2 sokkelielementit pääosin asennettu

Meneillään olevat työvaiheet

- Väestönsuojan 1 krs holvin laudoitus- ja raudoitustyöt käynnissä.
- Asennuslohko 2 pohjaviemärien ja radonputkien asennus käynnissä. Sokkelien radoneristys ja lämmöneristystyöt käynnissä.
- Asennuslohko 3 ja 4 anturoiden laudoitus, raudoitus ja betonointi käynnissä.
- Asennuslohko 5 betonisokkelit betonoitu ja radoneristys asennettu.
- Ruskolahdenkadun puoleisten putkilinjojen asennus käynnissä.
- Kiviniemenraitin ja Hopeamäenraitin anturapohjien täyttötyö käynnissä

Alkavat/seuraavat työvaiheet

- Vss 1.krs betonointi keskiviikkona.
- Asennuslohko 2 sisäpuolen sepelitäyttö.
- Lohko 2b sokkelimuotin purku, sisäpuolen täyttö ja viemäri- ja radonputkiasennus.
- Rakennuksen eteläpuolen kentän maaleikkaus jatkuu.

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt 

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. 

Aikataulu ja työskentelyajat 

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): Arkisin klo 6.00 – 18.00 Työmaan muut vaikutukset ympäristöön Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista. 

21.08.2023

Päättyvät työvaiheet
- Puistomuuntamo toiminnassa ja syöttää työmaan ja pallokentän sähköt.

Meneillään olevat työvaiheet
- Väestönsuojan 1 krs väliseinien raudoitustyöt käynnissä. Betonointi tiistaina
- Kiviniemenraitin ja Hopeamäenraitin anturapohjien täyttötyö käynnissä
- Lohko 2a pohjaviemärien ja radonputkien asennus käynnissä
- Lohko 2b sokkelien tuplaus käynnissä. Betonointi keskiviikkona.
- Elementtiasennus alkanut liikuntahallin pilariasennuksella.

Alkavat/seuraavat työvaiheet
- Liikuntahallin ja 2a lohkon sokkelielementtien asennus
- Vss 1. krs holvin laudoitus
- Lohko 2a sisäpuolen täyttö sokkeliasennuksen jälkeen
- Lohko 2b sokkelimuotin purku, sisäpuolen täyttö ja viemäri- ja radonputkiasennus

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt 

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. 

Aikataulu ja työskentelyajat 

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): Arkisin klo 6.00 – 18.00 

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

11.07.2023

Päättyvät työvaiheet 
- Väestönsuojan sokkelien betonointi suoritettiin viikolla 27. 

Meneillään olevat työvaiheet 
- Väestönsuojan sisäpuolen täyttö, lämpöeristeiden levitys ja raudoitus käynnissä 
- Väestönsuojan märkätilojen viemäriasennus käynnissä 
- Perustusten kaivuutyöt ja anturoiden pohjien tasaus 
- Muuntamon sähköasennukset ja liitäntätyöt jatkuvat 
- Liikuntahallin peruspilareiden betonoinnit 
- Anturoiden laudoitus ja raudoitus jatkuu 
- Muuntamon sähkösuojaputkien asennus jatkuu 
- Anturoiden ja perustusten betonoinnit jatkuvat

Alkavat/seuraavat työvaiheet 
- uusi työmaan ajoportti tontin länsi/ pohjoiskulmaan 
- Vss maanvaraisen lattian betonointi 
- Vss 1. krs seinien muottityöt ja raudoitus 

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt 
Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä 
kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus 
vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat 
Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): 
Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 
Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä 
asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman 
vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja 
poikkeamista. 

22.05.2023

Työmaatiedote vk 21–22/2023

Meneillään olevat työvaiheet

  • Pintamaan leikkaus rakennusalueelta
  • Perustusten kaivuutyöt ja anturoiden pohjien tasaus
  • Vesi- viemärilinjojen sekä kaivojen asennukset käynnissä

Alkavat/seuraavat työvaiheet

  • Muuntamon- ja varavoiman paikan merkkaus ja anturoiden kaivutyö.
  • Väestönsuojan ja liikuntahallin anturalaatikoiden asennus ja raudoitus

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Projekti- ja työmaahenkilöstö:

Projektijohtaja Harri Martin, puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi
Työmaapäällikkö Ari Makkonen, puh. 040 720 7144, ari.makkonen@srv.fi
Teknisen toimiston päällikkö Kimmo Hämäläinen, puh. 040 621 3667, kimmo.hamalainen@srv.fi

Ota yhteyttä

Harri Martin

Harri Martin

Projektipäällikkö

SRV elämäsi rakentaja

Ari Makkonen

Työmaapäällikkö

SRV elämäsi rakentaja

Kimmo Hämäläinen

Teknisen toimiston päällikkö