Sammontalo_kuva_hankkeen työmaasivuilla

Sammontalo

Työmaan tiedot

Työmaan numero2912
SijaintiRuskolahdenkatu 5, 53850 Lappeenranta
Valmistuu2025

Mitä täällä rakennetaan?

SRV rakentaa Lappeenrannan kaupungille monitoimitalo Sammontalon Lappeenrannan Sammonlahteen. Sammontaloon tulee tilat perusopetuksen vuosiluokille 1.–9., varhaiskasvatukselle ja esi- sekä valmistavalle opetukselle, kirjastolle, nuorisotoimelle, oppilashuollolle ja liikuntapalveluille.

Kaksikerroksiseen koulurakennukseen tulee tilat päiväkodin 126 lapselle, 63 esiopetuksen piirissä olevalle oppilaalle ja perusopetuksen 640 oppilaalle.

Hanke käynnistyi kehitysvaiheella marraskuussa 2021. Rakentaminen on aloitettu keväällä 2023 ja Sammontalo valmistuu vuoden 2025 aikana.

Sammontalo rakennetaan elinkaariviisaus huomioiden, mikä näkyy materiaaleissa, energiaratkaisuissa ja biodiversiteettiä tukevissa ratkaisuissa. Rakennus toteutetaan pääosin puurakenteisena, ja rakennuksen A-energialuokka on 20 prosenttia parempi kuin energialuokan minimiraja-arvo. Sen jäähdytykseen kuluva energia tuotetaan täysin uusiutuvalla energialla eli ilmavesilämpöpumpun voimin.

Tontille on tulossa hulevesien viivytyspaikka, jonka ympärillä olevalle niittynurmialueelle istutetaan erilaista kasvistoa ja puustoa. Samalla pyritään säilyttämään jo olemassa olevaa puustoa. Tontilla sijaitsee jo valmiiksi puulajipuisto ja säilytettävä luonnontilainen alue.

Hankkeen kokonaislaajuus on noin 12 000 bruttoneliötä.

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

Rakennuttaja: Lappeenrannan kaupunki
Arkkitehtisuunnittelu: Nervin arkkitehtuuri Oy
 

Huomioitavaa

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Työmaajärjestelyt suoritetaan erityistä turvallisuutta noudattaen ja rakentamisesta aiheutuvia haittoja minimoiden. Pahoittelemme työmaasta koituvaa häiriötä.

Sammontalon työmaa_alue.jpg

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta: arkisin klo 6.00–18.00 välisenä aikana. 

Harri Martin

Harri Martin

Projektipäällikkö

Karri Behm

Työmaapäällikkö

SRV elämäsi rakentaja

Kimmo Hämäläinen

Teknisen toimiston päällikkö