Muutoksia liikennejärjestelyihin Työpajankadulla Kalasatamassa

Työpajankadun ja Hermannin rantatien kulmassa käynnistetään rakentamisen aloitusta valmistelevat työt kolmannen Kalasataman tornitalon, Kompassin, työmaata varten 15.4.2020 alkaen. Työmaan tarvitseman tilan vuoksi Työpajankadun eteläreuna suljetaan REDI kauppakeskuksen luoteiskulmalta noin sadan metrin matkalta ja jalankulku ohjataan kadun pohjoisreunaan.

Autoliikenteen kaistat kapenevat hieman, mutta niitä ei suljeta ja ajoyhteys kauppakeskus REDIn pysäköintiin Työpajankadulta säilyy ennallaan. Jalankulkijoiden kulkuyhteys Kalasatamankadulta Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen säilyy ennallaan, ainoastaan toinen Työpajankadun ylittävä suojatie poistuu käytöstä.

Valmistelevat työt aloitetaan nyt, jotta varsinaiset rakennustyöt saadaan käynnistetyksi nopeasti lopullisen aloituspäätöksen jälkeen.

Nämä liikennejärjestelyt ovat voimassa tämän hetkisen aikataulun mukaan syksyyn 2022 saakka.