Saku Sipola

Toimitusjohtajalta

Lähde SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024, julkaistu 25.4.2024: 

”Vuosi 2024 on alkanut yhä jatkuvassa talouden taantumassa eikä yleisessä markkinatilanteessa ole tapahtunut oleellista muutosta. Olemme kuitenkin onnistuneet haastavassa toimintaympäristössäkin jatkamaan suunnitelmallisesti vahvaa kasvuamme toimitilarakentamisen puolella, erityisesti yhteistoiminnallisessa urakoinnissa. Vallitsevasta korkeasta korkotasosta johtuen uusien kohteiden kysyntä niin kuluttaja- kuin kiinteistösijoittajamarkkinassa on tällä hetkellä alhaisella tasolla, mikä vaikuttaa olennaisesti mahdollisuuksiimme aloittaa uusia hankkeita. Tuotantomme hallinta-aste on vahva ja projektikatteet toteutuvat suunnitellusti sekä asunto- että toimitilarakentamisessa. Uskomme vahvaan kehitykseen heti, kun markkina tarjoaa mahdollisuuksia strategiamme mukaiseen hankeportfolion rakenteen muutokseen.


Rakennusalan suhdannetilanteesta huolimatta liiketoimintamme kehittyi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ennakoimamme mukaisesti positiiviseen suuntaan. Vahvistunut tilauskantamme alkaa näkyä liikevaihdossamme, joka kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna noin 20 %. Myös operatiivinen liikevoittomme nousi vertailukautta korkeammaksi toimitilarakentamisen kasvaneen volyymin seurauksena.


Tilauskantamme oli katsauskauden lopussa 1 020,4 milj. euroa, 17 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tilauskanta tulee kääntymään kasvavaksi liikevaihdoksi, kun projektit käynnistyvät täydellä vauhdilla. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tilauskantaamme siirtyi muun muassa Helsingin kaupungin Asuntotuotantopalveluille rakennettava Käkikellokortteli Kalasataman Nihtiin sekä Laakson yhteissairaalan maanalaiset tilat ja infratöiden toinen vaihe. Tilaus on osa Laakson yhteissairaala -hankkeen noin 800 milj. euron sopimusta, josta on tähän mennessä kirjattu tilauskantaan noin puolet. Loput vaiheet kirjataan tilauskantaamme vaiheittain vuosien 2024-2030 aikana. Aiemmin voittamiamme urakoita ja esisopimuksilla sidottuja, vielä tilauskantaan kirjaamattomia hankkeita on noin 933 milj. euron arvosta.


Nykyisessä markkinatilanteessa on erittäin tärkeää, että taseemme on vahva ja rahoituksemme kunnossa. Myymättömien valmiiden asuntojemme kokonaismäärä, 96, on vähäinen eikä yhtiön pääomaa sitoudu merkittävästi myymättömiin asuntoihin. Rahoituksen osalta sovimme katsauskauden jälkeen huhtikuussa päärahoittajapankkiemme kanssa nykyisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun 40 milj. euron sitovan maksuvalmiuslimiitin yhden vuoden jatko-option käyttämisestä. Toteutuneen jatko-option mukaisesti maksuvalmiuslimiitti on voimassa huhtikuuhun 2026.


Helmikuussa saimme päätökseen tammikuussa aloittamamme muutosneuvottelut, joiden tavoitteena oli sopeuttaa kustannuksia vastaamaan haastavana jatkuvaan markkinatilanteeseen. Muutosneuvotteluissa päädyttiin hieman ennakoitua pienempiin, yhteensä 19 henkilötyövuoden henkilöstövähennyksiin sekä lomautuksiin. Onnistuimme siirtämään tehtäviä ja henkilöstöä asuntorakentamisesta toimitilahankkeisiin ja pitämään näin hyvää osaamista yhtiössä.  
Ennakoimme markkinatilanteen jatkuvan nykyisenkaltaisena emmekä odota suurempaa käännettä tilanteeseen ainakaan ennen loppuvuotta. Tästä huolimatta näemme liikevaihtomme ja tuloksemme paranevan vuonna 2024 vahvan yhteistoiminnallisen urakoinnin tilauskantamme ansiosta. Lisäksi uskomme, että joidenkin valikoitujen omakehitteisten tai omaperusteisten kohteiden käynnistys on mahdollista loppuvuoden aikana. Tähän vaikuttavat laskeneet rakentamisen kustannukset, ennusteiden mukaan madaltuva korkotaso sekä asteittain inflatoituvat vuokrat, jotka tukevat asiakkaidemme investointipäätöksiä."
 

Saku Sipola 
Toimitusjohtaja 
SRV Yhtiöt Oyj