Saku Sipola

Toimitusjohtajalta

Lähde SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023, julkaistu 26.10.2023: 

Markkinaolosuhteet jatkuivat edelleen haastavina vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla, emmekä odota merkittävää muutosta parempaan lyhyellä aikavälillä. Asuntorakentamisen kysyntä on lähes pysähtynyt ja kiinteistösijoituskysyntä voimakkaasti heikentynyt nopean korkojen nousun seurauksena. Julkinen rakentaminen jatkuu vahvana ja teollisuuden investointikysyntä on myönteisessä muutoksessa sekä volyymin että toimintamallien osalta. Oma kehityksemme on markkinaan nähden vahvaa, mitä tukee nettovelattomuus, vähäinen myymättömien asuntojen määrä sekä viime vuoden lopusta saakka vahvistunut tilauskanta, etenkin toimitilarakentamisessa. Lisäksi operatiivinen hallinta-asteemme on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana myönteisesti, mikä näkyy parantuneena työturvallisuutena, aikataulujen pitävyytenä, parempana taloudellisena suorituskykynä sekä ilahduttavasti asiakastyytyväisyytenä.


Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihtomme jatkoi toimitilarakentamisen vetämänä hienoisessa kasvussa edelliseen kvartaaliin verrattuna. Asuntorakentamisen heikon kysynnän takia liikevaihtomme jäi kuitenkin vertailukautta alhaisemmaksi.  

Operatiivinen liikevoitto päättyneellä neljänneksellä oli ennakoimallamme tavalla olosuhteisiin nähden verrattain hyvä, 4,6 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 3,0 milj. euroa positiivinen ennen SRV Russia Oy:n myynnistä aiheutuneita kirjauksia. Pääosin vanhoista valuuttakurssitappioista aiheutuneen muuntoeron kirjaaminen tuloslaskelmaan myynnin yhteydessä vei tuloksen tappiolle, vaikuttamatta kuitenkaan taseen tunnuslukuihin. Arvioimme vuoden 2023 tuloksen kertymän painottuvan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, kun alkuvuoden vahvan tilauskertymän projektit ja muut ennakoidut hankkeet nostavat liikevaihtoa ja kerryttävät tulosta.  

Tilauskantamme säilyi vahvana vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä ja oli 39 % suurempi kuin vertailukaudella. Tilauskanta kääntyy kasvavaksi liikevaihdoksi kuluvan vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen, kun projektit käynnistyvät täydellä vauhdilla. Heinä-syyskuussa tilauskantaamme kirjautui Helsingin Kansallismuseon lisärakennus ja Nurmijärven Rajamäen kampus. Lisäksi kirjasimme tilauskantaamme kehitysvaiheen jälkeen Metsä Woodille Äänekoskelle rakennettavan suuren kertopuutehtaan, joka toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Teollisuuden hankkeista aiempaa suurempi osa toteutetaan yhteistoiminnallisina urakoina, joiden toimivuuden lukuisat haastavat julkisen sektorin hankkeet ovat osoittaneet. Tilauskantamme kasvu ja sen painottuminen yhteistoiminnallisiin toimitilaurakoihin vie meidät haastavan markkinatilanteen yli.

Irtautumisemme Venäjän omistuksistamme eteni katsauskaudella ja elokuussa myimme SRV:n tytäryhtiön SRV Russia Oy:n osakekannan kyproslaiselle Geomare Investments Limited -kiinteistösijoitusyhtiölle. Kauppa piti sisällään SRV:n venäläiset tytär- ja osakkuusyhtiöt henkilöstöineen, niiden omistuksessa olevat SRV:n loput tonttiomistukset Venäjällä sekä vähemmistöomistuksen Moskovan lähellä sijaitsevasta 4Daily -kauppakeskuksesta. Toteutetun kaupan jälkeen ainoa jäljellä oleva omaisuuserämme Venäjällä on 50 prosentin omistus Pearl Plaza -kauppakeskuksesta Pietarissa. Jatkamme aktiivisesti neuvotteluja, joilla tähtäämme viimeisenkin Venäjä-omistuksemme myyntiin.  

Lokakuussa ilmoitimme yhdessä Helsingin kaupungin kanssa käynnistäneemme prosessin Jätkäsaaren Bunkkerin kiinteistökaupan esisopimuksen purkamisesta markkinasta johtuvan sijoittajakysynnän puuttuessa. Molemmille osapuolille on tärkeää, että kaupunki pääsee viipymättä kartoittamaan Bunkkeriin suunnitelluille liikuntatiloilleen uutta ratkaisua. Samalla hankkeesta luopuminen on osa riskienhallintaamme, kun varmistamme oman pääomamme käytön tehokkuuden haastavassa markkinassa.  

Näen myönteisen kehityksemme jatkuvan loppuvuoden aikana, vaikka markkinalta emme odota erityistä vetoapua. Pidemmälle katsottaessa uskon kaupungistumis- ja keskittymiskehityksen Suomessa jatkuvan ja kysynnän palaavan asteittain. Vahvistunut asemamme voi markkinatilanteen hiemankaan kohentuessa avata seuraavina vuosina mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle. Omat valmiutemme nopeaan reagointiin ovat hyvät niin rahoitusaseman kuin hankekehityksen tuottaman aloitusvalmiin projektikannan ansiosta. ” 
 

Saku Sipola 
Toimitusjohtaja 
SRV Yhtiöt Oyj