Suunnattu osakeanti 2022

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) tiedotti 28.4.2022 suunnittelevansa suunnattua osakeantia osana rahoituksen kokonaisvaltaista uudelleenjärjestelyä oman pääoman vahvistamiseksi.

SRV:n 30.5.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen, SRV:n hallitus on tänään, 31.5.2022, päättänyt suunnatusta osakeannista, jossa SRV tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 69 120 000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) SRV:n Hybridivelkakirjojen (kuten määritelty alla) haltijoille (”Osakeanti”).

Osakeannin tarkoitus on parantaa SRV:n taseasemaa, maksuvalmiutta ja taloudellista tilannetta.

Osakeanti lyhyesti

  • Osakeannissa SRV tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 69 120 000 Uutta Osaketta SRV:n 22.3.2016 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000198114) haltijoille ja SRV:n 23.5.2019 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000384185) haltijoille (yhdessä ”Hybridivelkakirjat”), joka vastaa noin 21 prosenttia kaikista osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen (olettaen, että kaikki Hybridivelkakirjojen haltijat merkitsevät täyden allokaationsa) ja noin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista Osakeannin ja yhtiön 31.5.2022 tiedottaman merkintäoikeusannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että molemmat annit merkitään kokonaisuudessaan.
  • Osakeanti koostuu Uusien Osakkeiden suunnatusta osakeannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä Euroopan talousalueella ja tietyissä muissa maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella.
  • Merkintähinta on 0,10 euroa Uudelta Osakkeelta.
  • Osakeannin merkintäaika alkaa 7.6.2022 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy (arviolta) 21.6.2022 klo 16.00 Suomen aikaa.
  • Merkintähinta on maksettava kuittaamalla Hybridivelkakirjoja. Kuittaukseen voidaan käyttää enintään 45 % Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta. Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta jäljellä oleva 55 % ja Hybridivelkakirjoille kertynyt konversiohetkellä maksamaton korko leikataan kokonaisuudessaan osana järjestelyä. Jos Hybridivelkakirjan haltija ei käytä kokonaan, osittain tai lainkaan 45 %:ia Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta Uusien Osakkeiden merkitsemiseen Osakeannissa, leikataan tällaisten Hybridivelkakirjojen koko jäljellä oleva nimellisarvo samalla, kun merkintään käytettyjen Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta leikataan jäljelle jäänyt 55 % sekä maksamattomat korot 23.5.2022 päättyneissä Hybridivelkakirjoja koskevissa kirjallisissa menettelyissä muutettujen ja hyväksyttyjen ehtojen mukaisesti.
  • SRV tavoittelee yhteensä noin 6,9 miljoonan euron suuruista Osakeantia, olettaen, että Hybridivelkakirjojen haltijat merkitsevät Osakkeita täysimääräisesti. SRV ei saa Osakeannista rahana maksettavia tuottoja, vaan Osakeannin merkintähinta maksetaan kuittaamalla 45 % Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta.

Osakeannin syyt

Osakeanti on osa SRV:n 28.4.2022 tiedottamaa rahoituksen kokonaisvaltaista uudelleenjärjestelyä oman pääoman vahvistamiseksi ja sen tarkoituksena on parantaa SRV:n taseasemaa, maksuvalmiutta ja taloudellista tilannetta. Osakeannin lisäksi SRV on 31.5.2022 tiedottanut päättäneensä toteuttaa samanaikaisesti noin 34,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin toisen vuosineljänneksen aikana vahvistaakseen taseasemaansa edelleen.

Osakeannin tärkeitä päivämääriä

7.6.2022

Osakeannin merkintäaika alkaa

21.6.2022

Osakeannin merkintäaika päättyy (arviolta)

27.6.2022

Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)

29.6.2022

Osakeannissa tarjottavat Uudet Osakkeet rekisteröidään Hybridivelkakirjojen haltijoiden arvo-osuustileille (arviolta)

30.6.2022

Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla (arviolta)

Tiedotteet

Pörssitiedote 31.5.2022

Liitteet